උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

1.4: සන්නිවේදන උපාංග වර්ගීකරණය

සන්නිවේදන උපාංග (Communication Devices) යනු

පරිගණක තාක්ෂණය සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය සංයුක්ත කරගෙන තැනූ උපාංග සන්නිවේදන උපාංග (Communication Devices) නම් වේ. මෙම උපකරණ පරිගණක ජාල සම්බන්ධ කිරීමට යොදා ගන්නා උපකරණ ලෙස ද සලකයි. පරිගණක දෙකක් හෝ කිහිපයක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරමින් සකසනු ලබන පරිගණක පද්ධතියක් පරිගණක ජාලයක් (Computer Network) ලෙස හැඳින්වේ. මේ සඳහා උපාංග රාශියක් භාවිතා කරයි. ජාලකරන අතුරු මුහුණත් කාඩ්පත් (NIC – Network Interface Cards), මොඩම් යන්ත්‍ර (MODEM), ජාලකරණ ස්විච (Switch), රවුටර (Router), ජාලකරණ නාභිය (HUB), Bridge යන උපාංග භාවිතා කරයි.

 

ජාලකරන අතුරු මුහුණත් කාඩ්පත් (NIC – Network Interface Cards)

මව් පුවරුවට (Motherboard) සවිවන මෙම කාඩ්පත් වල ජාලකරණ කෙවෙණි (Network Port) අන්තර්ගත වේ. මේවා RJ45 කෙවෙණි (Ports) නම් වේ. පරිගණක ජාලකරනයේ දී ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය උපාංගයකි.

 

මොඩම් උපකරණය (MODEM)

පරිගණක යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරනුයේ සංඛ්‍යාංක සංඥා (Digital Signals – 1 සහ 0) මගිනි. නමුත් දත්ත සන්නිවේදන මාධ්‍ය ක්‍රියා කරනුයේ ප්‍රතිසම සංඥා (Analog Signals) මගිනි. එහෙයින් පරිගණක යන්ත්‍ර හරහා දත්ත සන්නිවේදනය සඳහා සංඛ්‍යාංක සංඥා (Digital Signals) , ප්‍රතිසම සංඥා (Analog Signals) බවටත් ප්‍රතිසම සංඥා (Analog Signals) සංඛ්‍යාංක සංඥා (Digital Signals) බවටත් පරිවර්තනය කල යුතු වේ. මෙම ක්‍රියාවලිය (Modulation - Demodulation) සිදුකරනු ලබන්නේ මොඩම් උපකරණය මගිනි. මොඩමය දත්ත පරිවර්ථකයෙකු ලෙස ක්‍රියා කරයි. මොඩම් උපකරණ වර්ග දෙකකි. එනම් අභ්‍යන්තර මොඩම් (Internal Modem) යන්ත්‍ර සහ බාහිර මොඩම් (External Modem) යන්ත්‍රයි. විවිධ දත්ත සන්නිවේදන වේගයන් (Data Transmission Speed – 56K) වලින් මොඩම් යන්ත්‍ර වෙළඳපොළේ මිලදී ගත හැකිවේ. 

ජාලකරණ ස්විච (Switch)

පරිගණක එකකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන බුද්ධිමත් උපාංගයකි. අවශ්‍යතාවය මත කෙවෙණි ප්‍රමාණය වෙනස්වේ. ජාලයක දී ස්විචය දත්ත හුවමාරු කරනු ලබන්නේ අදාල පරිගණකයටම පමණි. වේගය ඉහළයි. ස්විචය පූර්ණ ද්වී පථ ක්‍රම (Full Duplex) හෙවත් එකවර දෙපසට සන්නිවේදනය කිරීමේ විධි ක්‍රමය යොදා ගනියි. 

ජාලකරණ නාභිය (Network Hub)

පරිගණක විශාල සංඛ්‍යාවක් හෝ උපාංග (ස්කෑනර් , මුද්‍රණ යන්ත්‍ර) විශාල සංඛ්‍යාවක් ජාලයකට සම්බන්ධ කිරීමේදී භාවිතා කරනුයේ නාභියයි. පරිගණක ජාලයක ඇති පරිගණක අතර තොරතුරු හුවමාරු කිරීමේ දී නාභිය හුවමාරු කරනු ලබන තොරතුරු සියළුම පරිගණක යන්ත්‍ර වෙත යොමු කරනු ලබයි. මේ නිසා ජාලය තුළ අනවශ්‍ය තදබදයක් හට ගනී. තොරතුරු හුවමාරුවේ දී නාභිය ක්‍රියා කරනුයේ අර්ධ ද්වී පථ (Half Duplex) සන්නිවේදන විධි ක්‍රමයයි. එනම් එක් වේලාවක දී එක් පසකට පමණි. 

රවුටරය (Router)

පරිගණක ජාල දෙකක් හෝ කිහිපයක් එකට සම්බන්ධ කිරීමට මෙන්ම පරිගණක ජාලවලදී අනෙකුත් පරිගණක සඳහා සේවය (සත්කාර ) කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. පරිගණක කිහිපයක් අන්තර්ජාල (Internet) සේවාව ලබා ගැනීමේදී ද රවුටරයක් භාවිතා කල හැකිවේ. පරිගණක ජාලයක දී තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය සඳහා සුදුසු මාර්ගය තෝරනු ලබන්නේ මාර්ග කාරකය හෙවත් රවුටරය මගිනි. මෙහි ඉතා සංකීර්ණ ඇල්ගොරිදම භාවිතා වේ. 

ගිනිපවුර (Firewall)

මෙය පරිගණක ජාල ආරක්ෂණ පද්ධතියකි. අන්තර්ජාලය සහ පරිගණක ජාල අතර තොරතුරු හුවමාරු කිරීමේ දී විවිධ ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද යොදා ගනියි. පරිගණක වලට හානි සිදු කරනු ලබන පිටස්තර පුද්ගලයින් ජාලය තුලට ඇතුළු වීම වලකයි. මෘදුකාංග ලෙස හෝ දෘඩාංග ලෙස දක්නට ලැබේ.

ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ : අ.පො.ස උ.පෙළ ගුරු භවතුන් සඳහා වන උපකාරක ග්‍රන්ථ සහ සාමාන්‍ය පෙළ පාසල් පෙල පොත ඇසුරිනි.

 

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි