උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 1

01. පරිගණක යන්ත්‍ර වල භාවිතා කරනු ලබන මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating Systems) කිහිපයක් සඳහා උදාහරණ දෙන්න.

  • වින්ඩොස් (Windows)
  • මැක් ඕඑස් (Mac OS)
  • උබුන්ටු (Ubuntu)
  • ෆෙඩෝරා (Fedora)

 

02. ජංගම දුරකථන (Mobile Phones) වල භාවිතා වන මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating Systems) කිහිපයක් ලියා දක්වන්න.

  • ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් (Android)
  • වින්ඩෝස් (Windows)
  • අයි ඕඑස් (I OS)

 

03. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (Operating Systems) යනු කුමක්ද?

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් යනු පරිශීලකයා (User) හා පරිගණකයේ දෘඩාංග (Hardware) අතර සන්නිවේදනය සිදු කරන අතුරුමුහුණත (Interface) යි.

 

04. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මගින් සිදු කරනු ලබන ප්‍රධාන කාර්යයන් 2 ක් ලියන්න.

  • සම්පත් කළමනාකරණය (Resource management)
  • පාලන ක්‍රමලේඛය (Control program)

 

05. සම්පත් කළමනාකරණය (Resource Management) යනු කුමක්ද?

එකම සම්පතට අයැදුම් ( request ) එකකට වඩා පැමිණි විට කාර්යක්ෂමතාව හා සාධාරණ භාවිතය පිලිබඳ සලකා බලා එය වෙන් කර දෙයි.

උදා: දෘඩ තැටියේ (Hard Disk) ඇති ගොනුවක් (File) මෘදුකාංග කිහිපයක් මගින් ප්‍රවේශ කිරීමේ දී.

 

06. පාලන ක්‍රමලේඛය (Control Program) යනු කුමක්ද?

මෙහෙයුම් පද්ධතියේ සිදුවන ඇතැම් දෝෂ වැලැක්වීම සඳහාත් පරිගණකය අවිධිමත් භාවිතයෙන් වළක්වා ගැනීම සඳහාත් පාලන ක්‍රමලේඛය (Control Program) වැදගත් වේ.

 

07. පරිගණක පද්ධතියක ප්‍රධාන කොටස් / සංරචක (Components) 4 නම් කර එක එකක් පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න.

දෘඩාංග (Hardware), මෘදුකාංග (Software), ස්ථිරාංග (Firm Ware), ජීවාංග (Live Ware)

දෘඩාංග (Hardware) යනු: පරිගණක පද්ධතියක භෞතික උපාංගයි. අතින් ඇල්ලිය හැකි වීම සහ පහසුවෙන් වෙනස් කළ නොහැකිවීම මූලික ලක්ෂණ වේ. (මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU), පරිගණක තිරය, මූසිකය, යතුරු පුවරුව)

මෘදුකාංග (Software) යනු : යම් අරමුණක් කරා පරිගණක පද්ධතියක් මෙහෙයවීම සඳහා පිළිවෙලකට ලබා දී ඇති උපදෙස් මාලා සමූහයයි. (යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software), මෙහෙයුම් පද්ධති මෘදුකාංග (Operating Systems Software))

ස්ථිරාංග (Firmware) යනු : පරිගණක පද්ධතියක සමාරම්භය සඳහා මූලිකවම අවශ්‍ය වන ක්‍රමලේඛයි. පසු කාලීනව වෙනස් කළ නොහැක. (පඨන මාත්‍ර මතකය (ROM – Read Only Memory), රෙදි සෝදන යන්ත්‍රය, ක්ෂුද්‍ර තරංග උඳුන, ජංගම දුරකථනය)

ජීවාංග (Live ware) යනු : පරිගණකය පරිශීලනය කරන තැනැත්තාය (User).

 

09. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (Operating System) නිර්මාණය වී ඇත්තේ කෙසේද?

මෙහෙයුම් පද්ධතියක හරය වන එහි මදය (Kernel), උපක්‍රම ධාවක (Device drivers), වැඩතල පරිසරය (Desktop environment) සහ තවත් දෑ වල එකතුවකින් මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating system) නිර්මාණය වී ඇත.

 

10. මෙහෙයුම් පද්ධතියක හරය හෙවත් කර්නලය (Kernel) යනු කුමක්ද? එයින් සිදුවන කාර්යයභාරය පහදන්න.

A kernel is a computer program that manages I/O (input/output) requests from software, and translates them into data processing instructions for the central processing unit and other electronic components of a computer. The kernel is a fundamental part of a modern computers operating system. (Source: Wikipedia)

 

11. වර්ථමානයේ ජනප්‍රිය කර්නල (Kernel) වර්ග සහ ඒවා භාවිතා වන මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා උදාහරණ 2 බැගින් දෙන්න.

Windows NT kernel – Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8
Linux kernel – ලිනක්ස් පාදක මෙහෙයුම් පද්ධතිවල (Linux, Ubuntu, Fedora, Android )
XNU kernel – Mac OS , I OS
Unix kernel- UNIX
DOS kernel – මුල්ම කාලයේ වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිවල
Windows 9x kernel – Windows 95, Windows 98, Windows ME

 

12. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් සැලකීමේ දී " පරිශීලක හිතෛෂී අතුරුමුහුණත් (User friendly interfaces)" භාවිතයට වැඩි අවදානයක් යොමු කරනු ලැබේ. මෙම කියමන පහදන්න.

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් සඳහා තිබිය යුතු ගති ලක්ෂණ පිලිබඳ එක් නිශ්චිත තීරණයක්  නැත. ලෝකයේ තිබෙන  මෙහෙයුම් පද්ධ ති එකිනෙකට වෙනස් ගති ලක්ෂණ පෙන්වීමයි. ඉතා අඩු මතකයක් භාවිතා කරන මෙහෙයුම් පද්ධතියක පරිශීලක හිතෛෂී (User friendly) නොවෙන අතුරුමුහුණතක් (Interfaces) තිබිය හැකි අතර ගිගා බයිට ගණනක මතකයක් භාවිතා කරන මෙහෙයුම් පද්ධතියක (Operating system) පරිශීලක හිතෛෂී අතුරුමුහුණතක් (User friendly interfaces) තිබිය හැක.

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි