උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 2

13. මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගීකරණය (Classification of Operating Systems) කළ හැකි ආකාර මොනවාද?

තනි පරිශීලක – තනි කාර්ය (Single User – Single Task)
තනි පරිශීලක – බහු කාර්ය (Single User – Multi Task)
බහු පරිශීලක – බහු කාර්ය (Multi User – Multi Task)
බහුපොට (Multithreading)
තථ්‍ය කාල (Real Time Operating Systems)

14. "තනි පරිශීලක – තනි කාර්ය (Single User – Single Task)" මෙහෙයුම් පද්ධතියක විශේෂත්වය කුමක්ද?

එක් වේලාවක දී අක් පරිශීලකයෙකුට පමණක් සම්බන්ධවිය හැකි එක් කාර්යයක් පමණක් සිදු කළ හැකි මෙහෙයුම් පද්ධති තනි පරිශීලක - තනි කාර්යය මෙහෙයුම් පද්ධති වේ.

උදා: අත්ල පරිගණකය (Palmtop computer)

15. "තනි පරිශීලක – බහු කාර්ය (Single User – Multi Task)" මෙහෙයුම් පද්ධතියක් යනු කුමක්ද? උදාහරණ දෙන්න.

එක් වේලාවක දී එක් පරිශීලකයෙකුට පමණක් සම්බන්ධ විය හැකි කාර්යයන් රාශියක් සිදු කළ හැකි මෙහෙයුම් පද්ධති වේ. වර්ථමානයේ භාවිතා කරනු ලබන උකුල් පරිගණක (Laptop computers), ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක (Desktop computers) උදාහරණ වේ. පරිශීලක හිතෛෂී භාවය (User friendly) පිළිබඳව වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වා ඇත.

16. "බහු පරිශීලක – බහු කාර්ය (Multi User – Multi Task)" මෙහෙයුම් පද්ධති අවශ්‍ය වන්නේ කිනම් කරුණක් සඳහා ද?

මහා පරිගණක (Mainframe computer) වල බොහෝ විට මෙම මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating systems) භාවිතා කරයි. ජාලගත පද්ධති (Networked computers) මඟින් බොහෝ පරිශීලකයන්ට එකවර මහා පරිගණකයින් වැඩ කිරීමට හැකියි. මෙහෙයුම් පද්ධතිය මඟින් පරිගණකයේ සම්පත් (resources) පරිශීලකයන්හට වෙන් කර දෙනු ලබයි. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකටය (Central processing unit) වරකට හසුරුවන්නේ එක් පරිශීලකයෙකු (User) පමණක් නමුත් එහි වේගය හා කාර්යක්ෂමතාවය නිසා ඔබට දිස්වන්නේ එකවර පරිශීලකයන් ගොඩක් හසුරුවන ආකාරයටයි. මෙම මෙහෙයුම් පද්ධති සම්පත් කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීම ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරයි.

උදා: Unix System, Windows Server 2000

17. "බහුපොට (Multithreading)" මෙහෙයුම් පද්ධති යනු මොනවාද?

එක් මෘදුකාංගයක කොටස් වෙන් වෙන් වශයෙන් සමගාමීව ධාවනය කිරීම මෙහිදී සිදු කෙරේ. වර්ථමානයේ භාවිතා වන සියළුම පරිගණක බහුපොට ඒවා වේ.

18. "තථ්‍ය කාල (RTOS - Real Time Operating Systems)” මෙහෙයුම් පද්ධතියක විශේෂත්වය කුමක්ද? උදාහරණ දෙන්න.

ආදානයක් ( Input) ලැබුනු විගස අන්තරා පමාවකින් (Buffer delay) තොරව දත්ත සැකසීමේ හැකියාව ඇති මෙහෙයුම් පද්ධති වේ. මේවා බොහෝ විට යොදා ගන්නේ යන්තසූත්‍ර, කාර්මික පද්ධති, විද්‍යාත්මක පද්ධති වැනි සංකීර්ණ පද්ධති පාලනය කිරීම සඳහායි. මේවායේ පහත ලක්ෂණ පවතියි.

ඉක්මන් ප්‍රතිචාර
විශ්වාසනීයත්වය
ස්ථිර බව
පාලිත සකස් කිරීම්

උදා: ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රය (ATM – Automatic Teller Machine)

19. මෙහෙයුම් පද්ධතියක (Operating System) අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

පරිගණකය හා පරිශීලකයා අතර අතුරු මුහුණතක් (Interface) සෑදීම සඳහා.
දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග කළමනාකරණය (Hardware & Software management) සඳහා.
පරිගණකය ක්‍රමලේඛගත කිරීම සඳහා අතථ්‍ය යන්ත්‍රයක් (Virtual machine) ලබා දීම.

20. මෙහෙයුම් පද්ධති වල භාවිතා කරනු ලබන පරිශීලක අතුරුමුහුණත් (User Interfaces) ආකාර 2 ලියා දක්වන්න.

විධාන රේඛා අතුරු මුහුණත් (CLI – Command Line Interfaces)
චිත්‍රක පරිශීලක අතුරු මුහුණත් (GUI – Graphical User Interfaces)

21. විධාන රේඛා අතුරු මුහුණත් (CLI – Command Line Interfaces) වලට වඩා චිත්‍රක පරිශීලක අතුරු මුහුණත් (GUI – Graphical User Interfaces) වල ඇති වාසි මොනවාද?

පරිශීලකයා විධාන (Commands) මතක තබා ගත යුතු නොවේ.
විධාන යතුරු ලියනය (Type) කළ යුතු නොවේ.
තිරයේ දිස්වන චිත්‍රක (Graphics) හෝ අයිකන (Icons) හරහා ගොස් අවශ්‍ය කාර්යය ඉටු කරගත හැකි වීම.
පරිගණක ක්‍රමලේඛණ (Programming) හෝ විධාන (Commands) පිළිබඳ මූලික දැනුමක් නොමැති පරිශීලකයින් හට ද පරිගණකයෙන් කාර්යයන් සිදු කළ හැකි වීම.
පරිශීලක හිතෛෂී අතුරු මුහුණතක් (User friendly interfaces) ලබා දීම.
පරිගණකයේ සිදුවන සංකීර්ණ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලීන් (Complex internal processes) පරිශීලකයින් (Users) හට දිස් නොකිරීම.

22. දෘඩාංග පාලනය හා මෘදුකාංග කළමණාකරණය යනු (Managing hardware & software) මෙහෙයුම් පද්ධතියක එක් කාර්යයකි. මෙය පහදන්න.

මෙය පොදුවේ සම්පත් කළමනාකරණය ලෙස හඳුන්වයි. යතුරු පුවරුව, මූසිකය, දෘඩ තැටිය ආදිය එක්වර පරිශීලනය කරන විට ඒවා අතර ඝට්ටනයකින් තොරව කටයුතු කිරීමට පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතිය කටයුතු කරයි. සම්පත් කළමණාකරණයේදී යම් සම්පතක් භාවිතා කරන සෑම ක්‍රමලේඛකයකටම හෝ පරිශීලකයෙකුටම එම සම්පතෙන් කොටසක් හිමිවේ. පරිශීලකයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් පරිගණකයක් හෝ ජාලයක් භාවිතා කරන විට ප්‍රධාන මතකය, ආදාන ප්‍රතිදාන උපක්‍රම සහ අනෙකුත් සම්පත් කළමණාකරණය හා ආරක්ෂා කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. නැත්නම් එක් පරිශීලකයෙක් තව කෙනෙකුට බාධාවක් වන්නට ඉඩ ඇත. දෘඩාංග පමණක් නොව, පරිශීලකයන්ට ගොනු, දත්ත සමුදායන් වැනි තොරතුරු පවා බෙදා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි