උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 20

173. මතක විභජනයෙහි (Memory Allocation) ඇති වැදගත් කම පහදන්න.

පරිගණක යන්ත්‍රයක් ක්‍රියාත්මක වීමේ දී අපේක්ෂිත ප්‍රතිදානය ලබා ගැනීම සඳහා ඊට අදාළ ක්‍රමලේඛය (Program) ප්‍රධාන මතකයට පිවිසිය යුතු ය. මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා ප්‍රාථමික මතකයේ (Primary memory) ඉඩ කඩ ප්‍රමාණවත් විය යුතු අතර ම එය නිසි ලෙස විභජනය (allocate) වී තිබිය යුතු වේ. මතක විභජනය (Memory allocation) යනු මෙසේ මතකය නිසි ආකාරයට ක්‍රමලේඛණ සඳහා බෙදී යන ආකාරයට සාධාරන ව වෙන් කර දීමයි.

 

174. මතක විභජනය (Memory Allocation) කිරීමේ වගකීම පැවරී ඇත්තේ පරිගණකයේ කුමන කොටසට ද?

පරිගණකයේ මෙහෙයුම් පද්ධතියට (Operating System) යි.

 

175. මතක විභජනය (Memory Allocation) පහසු කටයුත්තක් නොවන්නේ ඇයි?

පරිගණක යන්ත්‍රයක භාවිතා කරනු ලබන ක්‍රමලේඛයක් (Program) සඳහා මතකය විභජනය (Memory allocation) මුල් වරට සිදු කිරීම පහසු ය. නමුත් පරිගණකය තුළ යම් යම් ක්‍රියායනයන් (Processes) අවසන් වූ විට හෝ ඉවත් කළ විට වෙනත් ක්‍රමලේඛ නැවත නැවතත් මතකය වෙත ප්‍රවේශ කිරීම සහ ඒවා සඳහා මතකය විභජනය හෙවත් වෙන් කිරීම පහසු කටයුත්තක් නොවේ. එයට හේතුව වන්නේ යම් ක්‍රියායනයක් මතකය තුළින් ඉවත් කිරීමේ දී එහි මතක සිදුරක් (Memory hole) නිර්මාණය වීමයි. මේම මතක සිදුරු (Memory hole) නිර්මාණය වන්නේ අහඹු ලෙසටයි.

In operating systems, memory management is the function responsible for managing the computer s primary memory: The memory management function keeps track of the status of each memory location, either allocated or free. It determines how memory is allocated among competing processes, deciding who gets memory, when they receive it, and how much they are allowed. When memory is allocated it determines which memory locations will be assigned. It tracks when memory is freed or unallocated and updates the status. (Source: Wiki)
a

 

176. මතක සිදුරක් (Memory Hole) යනු කුමක් ද?

ක්‍රියාකාරිත්වය අවසන් හෝ නවතා දමන ලද ක්‍රියායන පරිගණකයේ මතකයෙන් ඉවත් කිරීමේ දී නිර්මානය වන්නා වූ මතක අවකාශය යි. මෙම නිදහස් අවකාශ මතක සිදුරු ලෙස හැඳින් වේ. මෙය මතක විභජනය කෙරෙහි බෙහෙවින් බලපායි.

 

177. ප්‍රතිහරණය (Swapping) යනු කුමක් ද?

ක්‍රියායන තත්ත්වයන් මාරු වීමේ දී ප්‍රධාන මතකයේ ඇති ක්‍රියායන අතත්‍ය මතකය වෙතටත් අතත්‍ය මතකයේ ඇති ක්‍රියායන ප්‍රධාන මතකය වෙතටත් හුවමාරු වීමේ සංසිද්ධිය " ප්‍රතිහරණය " ලෙස හැඳින් වේ. අතත්‍ය මතකයේ තිබිය හැකි ක්‍රියායන තත්ත්වයන් දෙකක් ඇති අතර ප්‍රතිහරණය කළ සහ රැඳී සිටින (Swapped out and waiting), ප්‍රතිහරණය කළ සහ අවහිර කළ(Swapped out and blocked) මේ අතර වේ.

 

178. ඛණ්ඩනීකරනය (Fragmentation) යන ක්‍රියාවලිය පැහැදිලි කරන්න.

ගොනුවක් (File) දෘඩ තැටියක හෝ සැනෙලි මතක ඒකකයක (Flash Drive) තැන්පත් කිරීමේ දී සමහර අවස්ථා වල දී එනම් ගොනුව ප්‍රමාණයෙන් විශාල වන විට දී එය එකම ස්ථානයේ තැන් පත් නොවී ගොනුව කොටස් වලට කඩා තැටියේ ඉඩ ඇති ස්ථාන වල තැන්පත් කිරීම සිදු වේ. මෙම හේතු ව නිසා ගොනුවකට ප්‍රවේශ වීමේ දී (File access) වැඩි කාලයක් ගත වන අතර පරිගණකය මන්දගාමී තත්ත්වයක් ඇතිවේ. මෙය අවම කිරීම සඳහා පරිගණකයේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating System) මගින් ලබා දෙන උපයෝගීතා වැඩසටහනක් (Utility program) ලෙස තැටි විභාගීකරණ (Disk Defragmentation) යෙදුම සැලකිය හැකිය. මේ මගින් තැනින් තැන විසිරී පවතින දත්ත සහ තොරතුරු/ ගොනු කොටස් එක ස්ථානයක් වෙත ගෙනෑඅම සිදු වේ.

In computer storage, fragmentation is a phenomenon in which storage space is used inefficiently, reducing capacity or performance and often both. The exact consequences of fragmentation depend on the specific system of storage allocation in use and the particular form of fragmentation. In many cases, fragmentation leads to storage space being "wasted", and in that case the term also refers to the wasted space itself. For other systems (e.g. the FAT file system) the space used to store given data (e.g. files) is the same regardless of the degree of fragmentation (from none to extreme). (Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Fragmentation_(computing)

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.

 

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි