උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

6.0 : මෙහෙයුම් පද්ධති - අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න 3 කොටස

31. වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ (Windows Operating System) ගොනු දිගුව (File Extension) සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ප්‍රකාශය වනුයේ,

 1. පරිගණක පද්ධතියේ යම්කිසි ගොනුවක (File) වර්ගය හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරයි.
 2. .exe ගොනු (Files) මගින් යම්කිසි වැඩසටහනක් හෝ ක%මලේඛනයක් පරිගණකයට ස්ථාපිත (Install) කළ හැකිය.
 3. .doc ගොනු යනු Microsoft Office 2007 මෘදුකාංගය මගින් සකසන ලද ගොනුවක් තැන්පත් කිරීම සඳහා යොදාගන්නා දිගු (Extension) නාමය වේ.
 4. .Jpeg, .Gif, .Png යනු රූපක (Images / Pictures) සඳහා වූ දිගු (Extension) නාමයන් වේ.
 5. ගොනු කළමනාකරණය (File Management) සඳහා ගොනු දිගුවන් (File Extensions) මෙහෙයුම් පද්ධතියට බෙහෙවින් උපකාරී වේ.

 

32. වින්ඩෝස් (Windows) මෙහෙයුම් පද්ධතියේ My Recent Documents නම් වූ විධානයෙන් (Command) සිදුවන කාර්යය වනුයේ,

 1. පරිගණකයේ දෘඩතැටි (Hard disks) සහ ගොනු (Files) සඳහා ප්‍රවේශය ලබාදීම.
 2. ළඟදී ප්‍රවේශය ලබාගත් ගොනු ඇතුලත් ෆෝල්ඩරවලට (Folders) පිවිසීම.
 3. ලිපි ලේඛන (Documents) සඳහාම මගින් සාදා ඇති ෆෝල්ඩරයට (Folders) පිවිසීම.
 4. පරිගණකය මත පිහිටුවා ඇති (Installed) වැඩසටහන් සඳහා පිවිසීම.
 5. පරිගණකයේ ඩිරෙක්ටරි (Directory) සහ ෆෝල්ඩර (Folders) සඳහා පිවීසීම.

 

33. නිමල් තම පරිගණකයේ ස්ථාපිත වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියට (Windows Operating System), USB කෙවෙනිය මගින් සුනම්‍ය ධාවකයක් (Flash Drive/ Pen Drive / USB Drive) සම්බන්ධ කරන ලදී. මෙහි My Computer කවුලුවෙහි (Window) සෑදීමට හැකි යැයි උපකල්පිත ධාවකයක් (Virtual Driver) විය හැක්කේ,

 1. A:
 2. C:
 3. E:                           
 4. B:                            
 5. ඉහත කිසිවක් නොවේ.

 

34. වින්ඩෝස් (Windows) මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ඇති Run විධානය (Command) මගින් සිදුවන කාර්යය වනුයේ,

 1. පරිගණක පරිශීලකයා (User) ඉවත්වීමයි                                                          
 2. පරිගණකය වසා දැමීම (Shut down)
 3. Windows මගින් ක්‍රියත්මක කළ හැකි (Executable) වැඩ සටහන් සඳහා විධාන (Commands) ලබා දී විවෘත කිරීමයි
 4. පරිගණකය මත පිහිටුවා ඇති (Installed) වැඩසටහන් සඳහා ප%වේශය ලබා දීමයි.
 5. පරිගණකයේ ධාවනය වෙමින් පවතින වැඩසටහන් (Running programs) පරිශීලකයාට දිස්වීමට සැලසීම.

 

35. A යනු විධාන (Commands) ඇතුළත් කිරීම (Insertion) සඳහා හෝ ඔබට අවශ්‍ය වස්තු (Objects) තෝරා ගැනීම සඳහා දර්ශන තිරය (Screen / Desktop) මත දිස්වන සංඛේතයකි. B මත මූසිකය තද කිරීම මගින් අවශ්‍ය විධානය ක්‍රියාත්මක කර ගත හැකි වේ.  දර්ශන තිරය (Screen/ Desktop) මත අපට අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලින් අපට අවශ්‍ය C ගණනක් විවෘත කර ගත හැකිවේ. D මගින් අවශ්‍ය අයිතමය (Item) තෝරා ගැනීම සඳහා යොදා ගත හැකිවේ. මෙහි A, B, C, D පිළිවෙලින් අඩංගු ප්‍රකාශය වනුයේ,

 1. කවුළු (Windows), අයිකන (Icons), මෙනු (Menu), දර්ශකය (Pointer)
 2. දර්ශකය (Pointer), අයිකන (Icons), කවුළු (Windows), මෙනු (Menu)
 3. මෙනු (Menu), දර්ශකය (Pointer), අයිකන (Icons), කවුළු (Windows)
 4. දර්ශකය (Pointer), අයිකන (Icons), මෙනු (Menu), කවුළු (Windows)
 5. දර්ශකය (Pointer), මෙනු (Menu), අයිකන (Icons), කවුළු (Windows)

 

36. රූපක අතුරු මුහුණත් (Graphical User Interface - GUI) භාවිතයේ වාසියක් නොවන්නේ,

 1. රූපක පරිශීලක (Graphical User) පාදක කරගත් අතුරු මුහුණතක (Interface) අයිකන (Icons) , මෙනු (Menu) පරිශීලකයාට ඉතා සරලව භාවිතා කළ හැකිය.
 2. පරිගණක ක්‍රමලේඛ (Computer Codes) හෝ පරිගණක හැසිරවීම පිළිබඳව මනා දැනුමක් නොලද පරිශීලකයන් (Users) හට වුවද පරිගණකය මගින් කිසියම් කාර්යයයක් සිදු කළ හැකි වීම.
 3. මෙම රූපක (Graphics), පරිශීලකයාට (User) ඉතා මිත්‍රශීලී අතුරු මුහුණතක් (Interface) සකසා දේ.
 4. පරිගණක තුල සිදුවන ඉතා සංකීර්ණ ක්‍රියාවලීන් ආකර්ශනීය අයුරින් රූපක අතුරු මුහුණතෙහි දර්ශණය වන බැවින් තමා ක%sයාත්මක කළ විධාන පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත නොහැකිය.
 5. වර්තමානයේ බොහෝ පරිශීලකයින් භාවිතා කරනු ලබන මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating Systems) වල මේවා භාවිතා වේ.

 

37. වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ (Windows Operating System) වින්ඩෝස් එක්ස්ප්ලෝරර් (Windows Explorer) සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය වනුයේ,

 1. මෙය ගොනු කළමනාකරණ පද්ධතියේ අතුරු මුහුනතයි (File Management Interface).
 2. ගොනු හා ගොනු ආවරණ (Files / Folders) වලට ප්‍ර වේශ වීමට ඉඩ සලසයි.
 3. යතුරු පුවරුවේ Windows Key + e එකවර තද කිරීම මගින් Windows Explorer මෙනුව (Menu) ලබා ගත හැකිය.
 4. පරිගණකයට සම්බන්ධ සියළුම මතක ගබඩා (Memory Storage) වලට පිවිසීමට එකම කවුළුවකින් (Window) ඉඩ සැලසීමට මෙය යොදා ගත නොහැකිය.
 5. චිත්‍රක පරිශීලක අතුරු මුහුණත් සඳහා මෙම කවුළුව (Window) ඉතා දැකුම්කළු ආකාරයට නිරූපනය කරයි.

 

38. අන්තර්ජාලයෙන් ලබාගත් ලිපියක් තම ව්‍යාපෘති ලේඛනයක (Project Documents) ඇතුලත් කළ සිසුවෙක් එය ලබා ගත් වෙබ් අඩවියේ නම අවසාන පිටුවේ සඳහන් කරන ලදී. මෙය නිදසුනක් වන්නේ,

 1. පරිගණක ආචාරධර්මයකටය                    
 2. මෘදුකාංග සොරකමකටය                          
 3. අන්තර්ජාල අපහරණයකටය
 4. කර්තෘ භාගය ලබා ගැනීමකටය                            
 5. අනාරක්ෂිත පිවිසුමක් ලෙසය.

 

39. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (Operating System) පිළිබඳව සත්‍ය වගන්තිය වන්නේ,   

 1. එය ප්‍ර ධාන පරිපථයේ ගබඩා කර ඇති ස්ථිරාංගයකි (Firmware). 
 2. එය ද්විතීයක මතක ගබඩාවේ තිබෙන, පරිගණකය පණගැන්වූ විට ප%ධාන මතකයට පැමිණෙයි.
 3. එක් පරිගණකයක තිබිය හැක්කේ එක් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් පමණි.
 4. එය යෙදුම් මෘදුකාංගයකි.
 5. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නොමැතිව පරිගණකය මගින් පරිශීලක අවශ්‍යතා ඉටු කර ගත හැකිය.

 

40. නිමල් විසින් මහත් වෙහෙසක් දරා සකසන ලද නව මෘදුකාංගය (Software) වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට සූදානම් වේ. ම්හුගේ මෘදුකාංගය නීත්‍යානුකූල නොවන (Illegally) ලෙස පිටපත් කර විකිණීම වැලැක් වීම සඳහා ඔහුට ලබා ගත හැකි නීතිමය ආවරණය කුමක්ද,

 1. මිතුරන් අතරේ මෘදුකාංගයේ නිමැවුම් කරු තමා බව ප්‍ර චලිත කිරීම.
 2. පේටන්ට් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම.
 3. වෙබ් අඩවියක් මගින් මෘදුකාංගයේ අයිතිය තමාගේ බව ප්‍රකාශ කිරීම.
 4. මෘදුකාංගය අඩංගු සංයුක්ත තැටියේ ලේබලයේ තම නම මුද්‍රණය කිරීම.
 5. මෘදුකාංගයේ මූලශ්‍ර කේත (Source Codes) ප්‍රචාරණය නොවීමට වගබලා ගැනීම.

 

41. කමල් මිලදී ගත් පරිගණකයේ යම් දෝෂයක් ඇති බව කාලාන්තරයක් යනවිට ඔහුට වැටහිණි. මෙම දෝෂය ඇත්තේ ඔහුගේ පරිගණකයේ සකසනයේ (Processor) බව ඔහුගේ මිතුරකු මාර්ගයෙන් දැනගන්නට ලැබුණි. නිමල් ඔහුගේ පරිගණකයේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU – Central Processing Unit) විවෘත කළ අතර මව් පුවරුවේ ඇති සකසනය (Processor) සම්බන්ධ කිරීමේ සොකට්ටුවෙන් එය ඉවතට ගෙන එහි දූවිලි බැඳී තෙබෙනු දුටු ඔහු එය අතින් පිරිමැදීම සිදු කරන ලදී. මෙහිදී විය හැකි හානියක් වනුයේ,

 1. සකසනයේ බැඳී තිබුණු දූවිළි ඉවත්ව යාම.                                            
 2. දාඩිය - තෙතමනය මගින් ඔහුට විදුලි සැර වැදීම.
 3. අතෙහි ඇති ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපණ මගින් සකසනයට හානි සිදුවීම.       
 4. සකසනයේ ගබඩා වී තිබූ විදුලිය ඉවතට යෑම.
 5. ඉහත කිසිවක් සිදු නොවීය.

 

42. අමල් දිනපතා ඔහුගේ විදේශගතව සිටින සොහොයුරාව අමතනුයේ අන්තර්ජාල දුරකථනය හරහාය (Internet Telephony). මෙහිදී ඔහු Skype නම් මෘදුකාංගය භාවිතා කරයි. ම්හු මෙම මෘදුකාංගය භාවිතා කරන අවස්ථාවේදී ඔහුගේ දුරකථන මාර්ගයේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය අඩුවීම හා පරිගණකයේ බලය අඩුවීම මගින් සිදුවිය හැකි දෝෂයක් වනුයේ ශබ්දය නිසිලෙස සම්ප්‍රේෂණය නොවීමයි. මෙහි ප්‍රථිඵලයක් විය නොහැක්කේ,

 1. ශබ්දය කඩින් කඩ ලැබීම                           
 2. ශබ්දය පමා වී ඇසීම                       
 3. රූප පමණක් දැක ගත හැකි වීම
 4. අපැහැදිලි ඝෝෂා ඇතිවීම                          
 5. රූප හා ශබ්දය (Audio & Video ) යන සියල්ලම නැතිවී යාම.

 

43. සමන් තම පරිගණකය ෆෝමැට් (Format) කර වින්ඩෝස් XP (Windows XP) ස්ථාපනය (Install) කළ පසු එමගින් යම් කාර්යයක නිරත වන විට එක්වරම නිල් පැහැති තිරයක සුදු පැහැති අකුරු සහිත Error Message එකක් මතුවුනි. එහි පහළ කොටසේ "Dumping to physical memory" එකේ සිට සියය දක්වා දර්ශනය වී පරිගණකය නැවත ක්‍රියාත්මක (Restart) වේ. ඔහු කලින් ස්ථාපිත කර (Install) තිබුනේ Windows 2000 මෙහෙයුම් පද්ධතියයි. මෙහි දෝශය විය හැක්කේ,

 1. යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software) වල දෝශයකි.         
 2. මෙහෙයුම් පද්ධති මෘදුකාංග (Operating System) දෝශයකි.
 3. එළවුම් මෘදුකාංග (Driver Software) දෝශයකි.                       
 4. පරිගණකයට විදුලි බලය නිසි ලෙස නොලැබීම හේතුවෙනි.
 5. පරිශීලක අතුරුමුහුණත් වල (User interfaces) දෝශයකි.

 

44. වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (Windows Operating System) ඇති පරිගණකයක ඇති ලිපි ගොනුවක් (Folder) අත්වැරදීමකින් මකා දමන (Delete) ලදී. මෙම ගොනුව මුල් තත්වයෙන්ම ලබා ගැනීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියා මාර්ගයක් වනුයේ,

 1. Recovery මෘදුකාංගයක් මගින්                                               
 2. Disk Defragment උපයෝගීතා මෘදුකාංගය මගින්
 3. Recycle Bin මගින් Restore භාවිතයෙන්                                
 4. Scan Disk මගින්
 5. ඩිස්ක තැටිය හැඩසව් ගැන්වීම (Disk Format) මගිනි.

 

45. ලිනක්ස් (Linux) මෙහෙයුම් පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ,

 1. මෙය විවෘත ප්‍රභව (Open Source) මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.
 2. ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ අඩංගු ක්‍රමලේඛන ප්‍රභවය (Source program) ඕනෑම කෙනෙකු හට නොමිලයේ ලබාගත හැකිය.
 3. ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය විධාන පෙළ අතුරුමුහුණත් (CLI – Command Line Interface) ලෙස පැවති අතර මෙහිදී විධාන යතුරුලියනය කිරීම සිදුකරයි.
 4. ලිනක්ස් පාදක මෙහෙයුම් පද්ධති (Linux based Operating Systems) බොහොමයක්ම වර්තමානයේ දැකගත හැක.
 5. ලිනක්ස් පාදක මෙහෙයුම් පද්ධති වනුයේ උබුන්ටු (Ubuntu), ෆෙඩෝරා (Fedora), ඕපන් සුසේ (Open Suse) සහ මැකින්ටොෂ් (Macintosh) වේ.

 

විවරණ සහ පිළිතුරු පසුව ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි