උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

7.1 : පරිගණක භාෂාවන්ගේ පරිනාමය (The evolution of computer languages)

පරිගණක භාෂාවන්ගේ පරිනාමය (The evolution of computer languages) 

 

ආරම්භයේ සිට අද දක්වා බිහිවී ඇති සියළුම පරිගණක භාෂාවන් ඒවයේ විධානයන්ගේ ස්වරූපය අනුව ප්‍රධාන කාණ්ඩ හතරකට වර්ග කළ හැකිය.

1. පළමු වන පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා හෝ යාන්ත්‍ර භාෂා (Machine Languages)
2. දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා හෝ එසෙම්බ්ලි භාෂා (Assembly Languages)
3. තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා හෝ ඉහළ මට්ටමේ භාෂා (High Level Languages)
4. හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා හෝ නිර්මාපිත භාෂා (Artificial Languages)


(Image Source : prosoft.guru)

පරිගණක භාෂාවන්ගේ විකාශනයේ දැකිය හැකි මූලිකම ලක්ෂණයක් වන්නේ එම භාෂා ක්‍රමයෙන් අපට පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකි සහ භාවිතයට පහසු භාෂා ලෙස විකාශනය වීමයි.

පළමු වන පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා හෝ යාන්ත්‍ර භාෂා (Machine Languages)

1. වැඩසටහන් ලියන ලද්දේ 0 සහ 1 යන සංකේත මගින් පමණි.
2. විධාන ලිවීම සහ ඇතුළත් කිරීම සංකීර්ණ කාර්යයකි.
3. යන්ත්‍රය (සකසනයේ වර්ගය) මත යැපෙන භාෂාවකි.
4. ක්‍රමලේඛකයා විසින් පරිගණකයේ දෘඩාංග පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තිබිය යුතුවේ.
5. පරිවර්තක මෘදුකාංගයක් (Translation Software) අවශ්‍ය නොවේ.
6. වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වීම වේගවත්ය.

 

දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා හෝ එසෙම්බ්ලි භාෂා (Assembly Languages)

1. විධාන ලබා දෙන ආකාරය යාන්ත්‍ර භාෂා (Machine Languages) වල දී ට වඩා සරලයි.
2. 0 හා 1 මත පදනම් වූ විධාන වෙනුවට සංකේත නාම (ADD, SUB) භාවිත කිරීම නිසා සංකේත භාෂා ලෙස ද හඳුන්වනු ලැබේ.
3. ඇසෙම්බ්ලර් (Assembler) නම් වූ සුවිශේෂී භාෂා පරිවර්තකයක් සංකේතාත්මක භාෂාව යාන්ත්‍රික භාෂාව බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා යොදා ගත යුතුය.
4. යන්ත්‍රය (සකසනය) මත යැපෙන භාෂාවකි.
5. මෙම වර්ගයේ ක්‍රමලේඛ පළමු පරම්පරාවට වඩා ක්‍රියාත්මක වන වේගය අඩුයි.
6. ක්‍රමලේඛයන් නිදොස් (Debugging) කිරීම යන්ත්‍ර භාෂා ක්‍රමලේඛ නිදොස් කිරීමට වඩා පහසු වීම.

මෙම වර්ගයේ භාෂාවන්ගෙන් සම්පාදිත ක්‍රමලේඛ පරිගණකයට සෘජුවම ක්‍රියා කරවිය නොහැකිය. ඒ සඳහා ඇසෙම්බ්ලර් (Assembler) නම් වූ භාෂා පරිවර්තක මෘදුකාංග මගින් එම ක්‍රමලේඛ හෝ විධාන අදාල යන්ත්‍ර භාෂාවට පරිවර්තනය කළ යුතුවේ.

 

තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා හෝ ඉහළ මට්ටමේ භාෂා (High Level Languages)

1. ඉංග්‍රීසි භාෂාවට සමීප පරිගණක භාෂා මෙම වර්ගයට අයත්වේ (Java, FORTRON, COBOL,  C#, C++, Pascal, PHP, Visual Basic).
2. ක්‍රමලේඛ (Programs) සම්පාදනය කිරීම පහසුයි.
3. යන්ත්‍ර (සකසන) මත යැපෙන භාෂාවක් නොවේ.
4. ක්‍රමලේඛකයෙකුට (Programmer) පුහුණු කිරීම පහසුයි.
5. පරිවර්තක මෘදුකාංගයක් (Translation Software) අවශ්‍ය නොවේ.

මෙම වර්ගයේ භාෂා ද ඇසෙම්බ්ලි භාෂා (Assembly Languages) මෙන් ම පරිගණකයට සෘජුව ම තේරුම් ගැනීමට නොහැකිය. එබැවින් භාෂා පරිවර්තක මෘදුකාංගයක් (Language Translation Software) මගින් මෙම භාෂාවන්ගෙන් ලියැවුණු ක්‍රමලේඛ අදාළ පරිගණකයේ යන්ත්‍ර භාෂා (Machine Languages) වලට පරිවර්තනය කළ යුතුවේ.

 

හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා හෝ නිර්මාපිත භාෂා (Artificial Languages)

1. තීරණ ගැනීම (Decisions Making) සඳහා පරිගණක මාධ්‍ය මගින් නිර්මාණය කිරීමට භාවිත කරයි.
2. පරිගණක වලට මිනිසුන් භාවිතා කරන භාෂා තේරුම් ගැනීමට පහසු වන මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීමට ද භාවිතා වේ.
3. Lisp සහ Prolog මේ සඳහා නිදසුන් වේ.
4. රොබෝ යන්ත්‍ර වල සංවේදී උත්තේජක වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා වැඩසටහන් නිර්මානය කිරීමට ද භාවිතා කරයි.
5. ඉතාමත්ම කෙටි කාලයකින් ඉගෙන ගත හැකි වීම.
6. අවශ්‍ය කරන විධාන තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා වලට වඩා අඩු විධාන සංඛ්‍යාවකින් කර ගැනීමට හැකි වීම.

බොහෝ අවස්ථා වලදී හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා දෘෂ්‍ය පරිස්ථිතියක් (Visual Environment) ලබා දෙමින් ඉතා පහසුවෙන් පරිගණක වැඩසටහන් සකස් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දේ.

 

ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ : 12 ශ්‍රේණිය ගුරු මාර්ග උපදේශණ සංග්‍රහය (තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය) සහ 11 ශ්‍රේණිය පෙල පොත


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි