උසස්පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව

දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය රාජ්‍යය පිළිබඳ හැදෑරීම 1

දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය 1


 

දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය සම්බන්දයෙන් නිෂ්චිත පොදු අදහසක් කිව නොහැකිය.එයට හේතුව වන්නේ දේශපාලන විද්‍යාව සමාජ විද්‍යාවන් ඝණයට අයත් වීමයි.සමාජ විද්‍යාවන් තුළදී අධ්‍යයනය කරනුයේ මිනිසා සම්බන්දයෙනි. මිනිසා නිතර නිතර වෙනස් වෙනස් වෙයි. නිතර නිතර වෙනස්වෙන දේවල් සඳහා නිෂ්චිත පොදු අදහසක් ඉදිරිපත් කළනොහැක.එම නිසා දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය සම්බන්දයෙන්ද නිෂ්චිත පොදු අදහසක් දීම අපහසු වේ.ඇරිස්ටෝටල් සඳහන් කරනුලැබුවේ සියළුම සමාජ විද්‍යාවන් අතරින් පැරණිම හා උත්තරීතරම සමාජ විද්‍යාව දේශපාලන විද්‍යාව වන බවයි.

       දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය සම්බන්දයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් මතවාද 02ක් ඉදිරිපත්ව තිබෙයි.

                                     1. දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය රාජ්‍ය පිළිබඳ හැදෑරීම.

                                     2. දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය බලය පිළිබඳ හැදෑරීම.

 

දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය රාජ්‍ය පිළිබඳ හැදෑරීම.

     01.      දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය සම්බන්දයෙන් ගොඩනැගී තිබෙන මතවාද තහවුරු තිරීමට ඉදිරිපත් කළහැකි පළමු තර්කය වන්නේ දේශපාලන විද්‍යාව ගොඩනැගී තිබෙන සෑම යුගයකදීම ච්න්තයන් විසින් රජ්‍යය පිළිබඳ අදහස් ඉදිරිපත් කිරිමයි.එනම් ග්‍රීක යුගයේදී ප්ලේටෝ,ඇරිස්ටෝටල් ද රෝම යුගයේදී සිසරෝ,පොලීබියස්,සොනකා ද මධ්‍යතන යුගයේදී ශාන්ත ඔගස්ටීන්, ශාන්ත තොමස් ඇක්වයිනාස් ද නූතන යුගයේදී මැකියාවෙලි ,ගානර් ,මොන්ටෙස්ක්‍යු යන දාර්ශනිකයන් රාජ්‍යයේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ අවධාරණය කරයි.ඔවුන් තවදුරටත් පැවසුවේ මිනිසුන්ට භෞතික හා ආධ්‍යාත්මික වර්ධනය ලබාගත හැකිවන්නේ රාජ්‍ය මගින් බවයි.මේ අනුව දේශපාලන විද්‍යාව රාජ්‍ය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන විද්‍යාවක් වන බවයි.     

      02.     දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය රාජ්‍ය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන විශයක් බවට තහවුරු කිරීමට දාර්ශනිකයන්ගේ අර්ථකතනයන් පහත පරිදී ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

        රේමන් ජී. ගෙට්ල් - දේශපාලන විද්‍යාව යනු රාජ්‍ය පිළිබඳ විද්‍යාව වේ.

                  ගානර්      - දේශපාලන විද්‍යාව රාජ්‍යයෙන් ආරම්භ වේ,රාජ්‍යයෙන් අවසාන වේ.

         ඇක්ටන් සාමි       - රාජ්‍යය හා එහි වර්ධනය‍ට අවශ්‍ය සියළු කොන්දේසි සලකා බැලීම දේශපාලන විද්‍යාව මගින් සිදුකරයි.

         චාර්ල්ස් හයිමාන්   - ආණ්ඩුවේ බල ආයතන මගින් ක්‍රියාවට නැංවෙන රාජ්‍යයේ ක්‍රියාකාරීත්වය හදාරනු ලබන විද්‍යාව දේශපාලන විද්‍යාවයි.

         ඇල්ප්‍රඩ් ග්‍රාසියා    - ආණ්ඩුවේ තීරණ ගැනිමේ ආයතන වටා සිදුවන සිද්ධීන් හැදෑරීම දේශපාලන විද්‍යාව ලෙස හඳින්විය හැකිය.

රාජ්‍යයේ ස්වභාවය සහ ආණ්ඩුවේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරීත්වය අධ්‍යයනය කිරීම සේශපාලන විද්‍යාවේ කාර්යභාරය වන බව මෙම නිර්වචන මගින් ප්‍රකාශවන පොදු මතය ලෙස දැක්විය හැකිය.මේ අනුව සේශපාලන විද්‍යාව මගින් රාජ්‍යයේ ආරම්භය,වර්ධනය හා ස්වභාවය න්‍යායාත්මකව න්‍යායාත්මකව සලකා බලනවාට අමතරව ආණ්ඩුවේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරීත්වය ද සලකා බලනු ලැබේ.

      03.      දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳ හදාරනු ලබන විද්‍යාවක් බවට තහවුරු කිරීමට මෙහි ගොඩනැගී තිබෙන ප්‍රශ්ණ පිළිබඳව අවධාවය යොමු කළ හැකිය. ඒඅනුව දේශපාලන විද්‍යාවේ ආරම්භ වූ ග්‍රීක යුගයේ සිට නූතන යුගය දක්වා ගමන් කිරීමේදී විවිධ ප්‍රශණ ඉදිරිපත්ව තිබේ.ඒවා නම්,

         01.දේශපාලන විද්‍යාවේ ආරම්භය සිදුවූයේ කවදාද?

         02.රාජ්‍යයේ ස්වභාවය කුමක්ද?

         03.රාජ්‍යයේ අරමුණු මොනවාද?

         04.රාජ්‍යයයේ කාර්යභාරය කුමක්ද?

         05.රාජ්‍යය හා මිනිසා අතර සම්බන්දතාවේ ස්වරූපය කුමක්ද?

         06.රාජ්‍යයේ බලයට මිනිසුන් අවනත විය යුතු ද?

         07.රාජ්‍යායේ බලයට මින්සුන්ට විරුද්ධ විය හැකි ද?

    මෙම ප්‍රශ්ණ වලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා චිරාත් කාලයක් තිස්සේමේ සෑම ප්‍රශ්ණයක්ම නිර්මාණය වන්නේ රාජ්‍යය නැමති මාතෘකාව පදනම් කරගෙනයි.මේනිසා දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය රාජ්‍යය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීමයි.රාජ්‍යය සම්බන්ද සියළුම අදහස් සාමාන්‍ය න්‍යාය වශයෙන් හඳන්වනු ලැබේ.එසේම එය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන න්‍යාය වශයෙන් ද හඳුන්වනු ලැබේ. 

                  ඒ ඒ යුගයන්වල ජීවත්වූ දේශපාලන චින්තකයින් හා දාර්ශණිකයන් දරන ලද උත්සහයේ ප්‍රථිඵලයක් ලෙස රාජ්‍යය පිළිබඳව අතිශයින්ම පුළුල් දේශපාලන හා සමාජ චින්තන ධාරාවක් බිහිවන ආකාරය දැකියහැක.මෙම පදනම මත බොහෝ විචාරකයන් දේශපාලන විද්‍යාව රාජ්‍යය පිළිබඳ හදාරන විද්‍යාව ලෙස හඳුන්වා දී ඇත.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
ගයාෂාන් රවිශංක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,ගයාෂාන් රවිශංක

උසස්පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව

අනෙකුත් ලිපි