උසස්පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව

⁣කෝල්බෘක් ප්‍රතිසංස්කරණ මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වූ සමාජ ආර්ථික දේශපාලන අධිකරණ ප්‍රතිඵල

කෝල්බෘක් ප්‍රතිසංස්කරණ යෙදීමේ මෙරටට හඳුන්වා දුන්  යෝජනා මගින් මෙරට සමාජ ආර්ථික දේශපාලන විශාල වෙනසක් සිදු වන්නට විය.. විශේෂයෙන් මෙරට දේශපාලනය වඩා සමාජ සහ ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ පරිවර්තනයක් සිදු විය. එම පරිවර්තනීය සාධක මගින් හිතකර මෙන්ම අහිතකර ප්‍රතිපල විඳින්න විඳින්න මේ රටේ ජනතාවට සිදුවිය .

කෝල්බෲක් යෝජනා  මගින් ලංකාවේ වැවිලි ආර්ථිකයක් හඳුන්වා දෙන ලදී .ඉංග්‍රීසින් කඳුකර ප්‍රදේශවල කෝපි වගාව ආරම්භ කළ අතර පසුව තේ රබර් මෙන්ම පොල් වගාවටද මූලිකත්වය දෙන ලදී .ඉංග්‍රීසි වැවිලි බෝග හඳුන්වා දීම නිසා ලංකාවේ වැවිලි ආර්ථිකයක් ඇති විය.වැවිලි කර්මාන්තය දියුණු වීම නිසා දේශීය කෘෂිකර්මාන්තය පිරිහුණු අතර වී ගොවිතැන බිඳ වැටුණි .ලංකාවේ ආර්ථිකය නිතීය ආර්ථිකයක් බවට පරිවර්තනය විය .එක් අතකින් වී ගොවිතැන ප්‍රධාන යැපුම් කෘෂිකර්මාන්තය ද අනෙක් අතට වැවිලි කර්මාන්තය ද වශයෙන්  දේශීය ආර්ථිකය බවට පත් විය.එසේම වැවිලි කර්මාන්තය කර්මාන්තය  දියුණු වීම නිසා ලංකාවේ ආනයන අපනයන ආර්ථික රටාවක් ඇති විය. එනම් මූලික නිශ්පාදන  අපනයනය කොට අනවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමට සිදු විය .

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ සිදු වූ තවත් වෙනසක් නම් රජයේ සතුව පැවති කර්මාන්ත හා වෙළෙඳාම පිළිබඳ ඒකාධිකාරිය අහෝසි කොට දැමීමයි. මේ මගින් මෙරට ආර්ථිකය තුළ පෞද්ගලික ව්‍යවස්ථා කත්වය ඇති වන්නට විය.

රාජකාරි ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට ද මෙරට ආර්ථිකය දැඩි සේ බලපෑවේය .රාජකාරි ක්‍රමය අනුව තමන්ට කැමති රැකියාව කිරීමට මිනිසුන්ට නො හැකි වූ අතර ,ශ්‍රමයෙන් නින්ද ගමට බැඳ තබා තිබුණි. රාජකාරි ක්‍රමය අහෝසි වීම තුළ ශ්‍රම චංචලතාවයක් ඇති විය .ශ්‍රමය මුදලට විකුණන කම්කරු පන්තියක් බිහි විය.ශ්‍රමය විවෘත විකුණාගෙන කෑමට හැකි විය .එමඟින් මිනිස් ශ්‍රමය සූරාකෑමට ලක්විය.එසේ වතු වල කැලෑ එළි කර දෙන කොන්ත්‍රා කරුවන් ලෙස ක්‍රියා කිරීම ,කම්කරුවන් සැපයීම ,වතුවලට ආහාර සැපයීම,ප්‍රවාහන කොන්ත්‍රාත් කරුවන් ලෙස  ක්‍රියා කිරීම බ්‍රිතාන්‍ය පාලකයන් ගෘහ භාන්ඩ හාගෘහ නිර්මාණ සැපයීම ,මුදල් රැස් කරගත් ධනවත් පන්තියක් රටේ බිහි වු අකර ,ඔවුහු සමාජයේ ප්‍රභූ පිරිසක් ලෙස ඉස්මතු විය.

01.නිදහස්  වෙළද පොලක් නිර්මාණය වීම.

02. වානිජ වතු වගාව ආරම්භ වීම

03.ආයභ,නිර්යාත ආර්ථිකයක් ඇති වීම

04. දේශිය ව්‍යවසායක පංතියක් බිහි වීම

කෝල් බෘක් යොජනා මේ රටේ සමාජීය පරිවර්ථනයට බලපෑවේය.ඉංග්‍රිසි භෂාව රාජ්‍ය භාෂාව කිරීම නිසා මේ රටේ සමාජයේ ඉහල පන්තිය ඉංග්‍රිසි භෂාව කතා කිරීමට පටන් ගන්නාලදී. . එසේම ඉංග්‍රිසින්ගේ ආගම වන ක්‍රිස්තියානි ආගම වැලද ගන්නා ලදී. ක්‍රිස්තියානි ආගම වැලද ගැනීම මේ රටේ ප්‍රභෑ පවුල් අතර මොස්තරයක් බවට පත් විය. ජන සමාජයේ ඉංග්‍රිසි භාෂාව කතා කරන ක්‍රිස්කියානි ආගම අදහන උදවියට ඉහල පිලිගැනීමක් තිබුණි.ඒ බැවින් බොහෝ උදවිය ඉංග්‍රිසි භාෂාව කතා කිරීමටත් ක්‍රිස්තියානි ආගම වැලද ගැනීමටත් පුරුදුවිය. මේ තත්වය තුල මේ රටේ දේශිය සංස්කෘතිය පිරිහෙන්නට විය.ඊට එරෙහිව ජන නායකයන් සංස්කෘතික පුනර්ජිවන ව්‍යාපෘතියෙන්ද ගෙන යන ලදී. ඒ වගේම ඉංග්‍රිසි ඉංග්‍රිසින්ගේ අධ්‍යාපනය ආරම්භ කිරීම සදහා ඉංග්‍රිසි බසින් අධ්‍යාපන ලැබු ලාංකීය මධ්‍යම පිරිස් බටහිර ශිෂ්ඨාචාරයේ ප්‍රගතිශිලි අදහස් දැරීමත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලන ආයතන පිලිබද ඉගෙනීමත් අවස්ථාවක් උදා කරගත හැක.

කෝල් බෘක් ප්‍රතිසංස්කරන හමුවේ මේ රටේ සමාජ පංති කිහිපයක් බිහිවිය. ඒ වතු වගාව මෙරට පැමිණි සුපිරි ධනපති පාලකයින් තකා ඔවුන් යටතේ හැඩි වැඩිමෙන් පෝශනය වු දේශිය සුලුකර ධනේෂ්වර මධ්‍යම පාන්තිකයන් එසේම වතුවල වැඩට පැමිණි දෙමල පන්තික නාගරික වතු ආශිත කම්කරු පන්තිය වශයෙනි.

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
K
Kasun Gayashan Kumara


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Kasun Gayashan Kumara

උසස්පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව

අනෙකුත් ලිපි