ග්ලැසියර භූ රූපවල ආර්ථිකමය වැදගත්කම් - උසස්පෙළ භූගෝල විද්‍යාව

ග්ලැසියර භූ රූපවල ආර්ථිකමය වැදගත්කම්

ඉහළ අක්ෂාංශීය ප්‍රදේශවල ආර්ථික සංවර්ධනය සදහා ස්වාභාවික සමිපත්ක් වශයෙන් ග්ලැසියර් භූ දර්ශකය විවිධාකාරයෙන් දායක වී ඇත. ප්ලයින්ටෝසීන ග්ලැසියර් යුගයේ සිට මෙම ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵල ලෙස මිනිසාට ආර්ථික වටිනාකම් ලබාදී ඇත.

සාරවත් තැනි භූමි ප්‍රදේශ

පහළ නිමිනවල අවසාදිත තැන්පත් වීමෙන් සෑදුනු සාරවත් භූමි මෙම ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ ආර්ථිකය සංවර්ධනයට මහත් සේ දායක වී ඇත. උදාහරණ ලෙස උතුරු හා දකුණු යුරෝපීය ප්‍රදේශයේ තිරිගු, රයි, බාර්ලි, ඕට්ස් වගාවන් සිදුකරන බිම් ප්‍රදේශ දැක්විය හැකිය.

ජල විදුලි බලය උත්පාදනයට

කදු හා නිම්න ග්ලැසියර ප්‍රදේශවල ලම්බ නිම්න ඔස්සේ ඇද හැලෙන දියඇලි, ජල විදුලි බලය නිපදවීම සදහා ඉතා වැදගත් වේ. ඉතා ලාභදායී ලෙස ජල විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කිරීමට ඉහළ අක්ෂාංශීය රටවලට හැකියාව ලැබී ඇත. නෝර්වේ, ස්වීඩනය, කැනඩාව, ස්විට්සර්ලන්තය යන රටවල් 100% ක් පමණ විදුලි බලය නිපදවනු ලබන්නේ මෙම ලම්බ නිම්න ඔස්සේ ගලායන දියඇලි යොදාගෙනය.

සතත්ව පාලනය කිරීමට.

කදු හා නිමින ග්ලැසියර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල U හැඩ නිම්න ආශ්‍රිත මද බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශයන් හි සරුසාර තෘණ බිම් බහුලව පැතිරී ඇති බැවින් ගවයන් හා බැටළුවන් ඇති කිරීමට ඉතා යෝග්‍ය වේ. කැනඩාව, ස්විට්සර්ලන්තය, නෝර්වේ වැනි රටවල පිහිටා ඇති මෙවැනි U හැඩ නිම්න ආශ්‍රිත විශාල ගොවිපලවල් දැකිය හැකිය.

සංචාරක කර්මාන්තය වර්ධනයට

ඉහළ අක්ෂාංශික මෙම ප්‍රදේශවල සංචාරකයින්ගේ සිත් ආකර්ශනයට පත්වන තවත් ස්වාභාවික නිර්මාණයක් ලෙස ග්ලැසියර් භූ දර්ශනය දැක්විය හැකිය. මෙම ප්‍රදේශ ප්‍රධාන සංචාරක කලාප ලෙස වැදගත් වේ. නෝර්වේ, ස්ඩීඩන් වැනි රටවල ග්ලැසියර භූ දර්ශකයන් නැරඹීම හා හිම ක්‍රීඩා සදහා වාර්ෂිකව පැමිණෙන සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව අති විශාල වේ. හිම ආශ්‍රිත ක්‍රීඩා හා නැරඹීමට පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාවද වැඩි වෙමින් පවතී.

ජල පරිවහන කටයුතු දියුණු වීම.

ග්ලැසියර ගමන් කරන ප්‍රදේශවල භූමිය ඛාදනයට ලක්වීම නිසා නිර්මාණය වු විශාල ප්‍රමාණයේ විල් සහ ගංගාවන් යොදා ගනිමින් නාවික පරිවහන කටයුතු සිදුකිරිමට මෙම ප්‍රදේශවල ජීවත්වන ජනතාවට එය ලාභාදායී වී ඇත. එසේම නාවුක කර්මාන්තයේ වර්ධනයට එය බලපා තිබේ. තවද දැව කර්මාන්තවලට අවශ්‍ය දැව ප්‍රවාහනයටද මෙම ගමන් මාර්ග යොදා ගනීම නිසා පරිවහන වියදම් අඩුකර ගැනීමට හැකිය. උතුරු ඇමෙරිකාවේ පංච මහා විල් හා කැනඩාවේ ශාන්ත ලෝරන්ස් ගඟ උදාහරණ ලෙස ගත හැකිය.

නැව් තැනීමේ කර්මාන්ත ස්ථානගත වීම.

මහාද්වීපික ග්ලැසියර ඛාදන ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් වෙරළාසන්න ප්‍රදේශවල නිර්මාණය වන වෙරළ ‘‘ පියෝඩ වෙරළ‘‘ ලෙස හදුන්වයි. මෙම භූ දර්ශනය ආශ්‍රිතව නැව් තැනීමේ කර්මාන්තය සිදුකළ හැකිවේ. උදාහරණ ලෙස බ්‍රිතාන්‍යෙය් නැව් කර්මාන්තය දියුණු වීම සදහා මෙම සාධකය බලපා තිබේ. එසේම මෙම කඩතොළු ලකෂණ ධීවර කර්මාන්තයයේ දියුණුවටද බලපා තිබේ. ස්කැන්ඩිනේවියානු පියෝඩ වෙරළ ආශ්‍රිතව ධීවර කර්මාන්තය බහුලව සිදුවීම උදාහරණ ලෙස ගත හැකිය. තවද පානීය ජලය ලබා ගැනීමටද කදු හා නිම්න ග්ලැසියර ප්‍රදේශවල භූ දර්ශන උදව් වේ.

වෙරළ ප්‍රදේශ වැදගත් වීමට හේතු

1 ලෝකයේ 50% වැඩි ජනහනයක් වෙරළ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වීම.

2 එම ජනහනයෙන් වැඩි කොටසක් එම රටවල ප්‍රධාන ආර්ථික ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වී සිටීම.

3 වඩාත් සිත් ගන්නා සුළු පරිසරයක් ලෙස පැවැතීම.

4 ස්වාභාවික මෙන්ම සංස්කෘතික උරුමයන් මෙම ප්‍රදේශවල දැකිය හැකිවීම.

5 ධීවර කර්මාන්තය හා මත්ස්‍ය අභිජනනයට ඉතා යහපත් කලාපයක් වීම.

6 ජෛව විවිධත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීමට.

7 සංචාරක ආකර්ෂණය.

8 සෑම පුරවැසියෙකුටම ප්‍රවේශ වීමට අයිතියක් ඇති ජාතියේ පොදු උරුමයකි.