බහු ජාතික සමාගම් ලෝක ආර්ථිකයෙහි වැදගත් ස්ථානයන් හිමි කර ගැනීමට හේතු


ලෝකයේ ප්‍රමුඛ බහු ජාතික සමාගම් කිහිපයක්

මැක්ඩොනල්ඩ්ස්

කොකාකෝලා, මොන්සැන්ටෝ LG,

වොල්මාර්ට්,    ටාටා මෝටර්ස්,          ඩෙල්,

වෝඩෆෝන්,     ස්ටාර්බක්ස්,              මෝටරෝලා,

යුනිලීවර්,                ෂෙල්,               කාගීල්ස්,

සෝනි ,                  නෙස්ලේ,          ජෝන් කීල්ස්,

සැම්සුන් ,               නින්ටෙන්ඩෝ,    ෆොන්ටෙරා,

                            මයික්රෝසොෆ්ට් C.I.C.

බහු ජාතික සමාගම් ලෝක ආර්ථිකය තුළ විවිධ අංශ කෙරෙහි බලපෑමක් ඇතිකර ගැනීමට සමත් වී ඇත. සමස්ත ලෝක ආර්ථිකයටම බලපෑම් කිරීමට බහුජාතික සමාගම් අද සමත් වී තිබේ.

ආර්ථිකයන් ගෝලීයකරණයට මග පාසනු ලබයි.

මව් සමාගම විසින් සියලු රටවල් පිහිටුවා ඇති තම සමාගම් මගින් ආර්ථිකය ගෝලීයකරණයට ලක්කර ඇත.

වර්තමානයේ ජාත්‍යන්කර වෙළදාමේ වටිනාකමෙන් 50% කට වැඩි ප්‍රතිශතයක් බහු ජාතික සමාගම් විසින් හිමිකර ගෙන ඇත. එබැවින් ලෝක ආර්ථිකය බොහෝදුරට පාලනය කිරීමේ හැකියාව බහු ජාතික සමාගම් සතුව පවතී. ලෝකයේ සෑම රටකම ආර්ථික ක්‍රියාවලියට දායක වීමට බහු ජාතික සමාගම්වලට හැකිවීම නිසා එය ගෝලීය ආර්ථිකයකට මග පාදනු ලබයි. ලෝක ආර්ථිකය තුළ ප්‍රාග්ධන ආයෝජනය, තාක්ෂණය හැසිරවීම, සමිපත් නිෂ්කාශනය හා කළමනාකරණය වැනි කටයුතුවලදී බහු ජාතික සමාගමිවල ක්‍රියාකාරිත්වය ඉහළය. එමගින් ගෝලීය ආර්ථිකයට ගැලපෙන පරිදි කළමනාකරණය විධිමත් කිරීමද ඉතා වැදගත්ය.

විදේශ රටවල සේවා නියුක්ති අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමට උපකාරී වේ.

මව් සංගමය විසින් ලෝකය පුරා ඇති රටවල ඇති කරන කර්මාන්ත හා ආයෝජනයන් නිසා විදේශ රටවල සේවා නියුක්ති අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමට උපකාරී වේ. නිෂ්පාදන කර්මාන්ත බොහොමයක් තාක්ෂණය පැවැරීම සිදුවන්නේ යම් සීමාවක වුවත්  ඒ සදහා විශාල ශ්‍රම බලකායක් ශ්‍රම විශේෂිකරණය යටතේ නිෂ්පාදන හා අලෙවි ක්‍රියාවලියේ යෙදේ. මෙහිදී ශ්‍රමිකයන්ගේ නිපුණතාව වැඩිවෙයි. බහු ජාතික සමාගම් තම සේවකයින් සදහා පුහූණු වැඩමුළු විදේශීය ශිෂ්‍යත්ව මගින් කළමනාකරණ ආදී රැකියා අවස්ථා සමග වරප්‍රසාද රාශියක් ලබාගත හැකිය. මව් සමාගම යටතේ වෙනත් රටවල ඇතිකර ඇති සමාගම්වල විශාල සේවකයින් සංඛ්‍යාවකට රැකියා අවස්ථා ලැබේ මේ නිසා විදේශ රටවල සේවා නියුක්ති අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමට උපකාරී වේ. විශේෂයෙන්ම වක්‍ර ආකාරයෙන්ද දිළිදු රටවල සේවා වියුක්තියට විසදුම් ලබාදී ඇත.

තාක්ෂණය හුවමාරු කර ගැනීමට මග පාදයි.

 රටක් සංවර්ධනය  වීමේදී තාක්ෂණ දැනුම හා ශිල්පීය කුසලතා ඉවහල් වේ. එබැවින් දියුණු තාක්ෂණය නොමැති වීම ප්‍රාග්ධන ඌනතාව මෙන්ම ගැටලුවකි. බහුජාතික සමාගම් මගින් වෙනත් රටවල ඇතිකර ඇති උප සමාගම් හරහා එම රටවලට මව් සමාගමේ ඇතුළු වෙනත් රටවල තාක්ෂණය හුවමාරු කර ගැනීමට හැකිවේ. බහුජාතික සමාගම් විසින් වෙනත් රටවල ඇති සමාගම්වල සේවකයින් සදහා ද පුහුණු වැඩමුළුද ලබාදෙනු ඇත. එමෙන්ම විදේශ ආයෝජනය තම රට තුළ නොමැති තාක්ෂණික උපකරණ හා ශිල්පීය ක්‍රම ලබාගත හැකිවීම වාසියකි. දේශීය ශ්‍රමිකයින් නව තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රමයන්හි පුහුණු කිරීම දිගු කාලයේ දී එම රටවලට ඵලදායී වනු ඇත.

ගුණාත්මක නිෂ්පාදන ලබාගැනීමට හැකිවීම.

බහුජාතික සමාගම් මගින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සෑම නිෂ්පාදනයක්ම ඉතා ඉහළ ගුණාත්මක තත්ත්වයකින් යුක්තය. තරගකාරී වෙළද  ලෝකයක ජයග්‍රාහීව සිටීමට ගුණාත්මක බවින් ඉතා ඉහළ නිෂ්පාතික සමාගම්වල අයිතිය ( මව් සමාගම) සංවර්ධිත රටවලට අයිතිය. මේ නිසා එම රටවල ඉහළම තාක්ෂණය යොදා ගුණාත්මක තත්ත්වයෙන් යුතු නිෂ්පාදනයක් කරනු ලබන නිසා අනෙකුත් රටවලටද එම වාසිදායක තත්ත්වය ලබා ගැනීමට හැකිවනු ඇත.

වක්‍ර මාර්ගයෙන් විදේශ රටවල යටිතල ව්‍යුහ පහසුකම් දියුණු කිරීමට ආධාර වේ.

විදේශ රටවල බහුජාතික සමාගම්වල උප සමාගම් ආරම්භ කිරීම නිසා එම රටවල රැකියා අවස්ථා හිමිවීම වගේම, පුහුණු අවස්ථා ලැබීම යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය නීම වැනි ප්‍රතිලාභ හිමිවේ. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල පවත්නා මූල්‍ය ගැටලු නිසා සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයේ දී විදේශ ආයෝජන කෙරෙහි අවධානය යොමුකරන බැවින් මෙය එයට හොද විකල්පයක් බවට පත් කරගත හැකිය.
ලිව්වේ : PUBUDU DILSHAN
අදාල විෂය : භූගෝල විද්‍යාව
ලියු දිනය : Sun 11 Jun 2017
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 1900

PUBUDU DILSHAN THILAKARATHNA

උසස්පෙළ භූගෝල විද්‍යාව

විෂයට අදාල ලිපි

 1. ආසියාවේ භූගෝලීය පිහිටීම.
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2018-06-18)
 2. තෙත්බිම් පරිසර පද්ධති.
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-06-20)
 3. වෙරළබඩ පරිසර පද්ධති
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-06-20)
 4. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල සීඝ්‍ර නාගරීකරණය කෙරෙහි බලපාන හේතු
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-06-11)
 5. බහු ජාතික සමාගම් ලෝක ආර්ථිකයෙහි වැදගත් ස්ථානයන් හිමි කර ගැනීමට හේතු
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-06-11)
 6. බහු ජාතික සමාගම් ආශ්‍රිත ගැටලු.
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-06-11)
 7. GPS ගෝලීය ස්ථානගත කිරීමේ පද්ධතිය.
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-06-11)
 8. කෙපන්ගේ දේශගුණ වර්ගී කරණය
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-06-11)
 9. ග්ලැසියර භූ රූපවල ආර්ථිකමය වැදගත්කම්
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-06-11)
 10. නායයෑම්වලට බලපාන භෞතික සාධක
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-06-11)
 11. තරංග ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් ඇතිවන ඛාදිත හා නිධිසාධිත භූරූප.
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-06-01)
 12. ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ පරිසරය පද්ධතිය අවක්‍රමණය වීමට බලපා ඇති හේතු.
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-05-21)
 13. ග්ලැසියර් ක්‍රියාවලිය
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-05-01)
 14. පෘථිවියේ ප්‍රධාන ස්තර හා ප්‍රධාන භූ තැටි මායිම්
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-05-01)
 15. අක්‍රාන්ත යමහල් භූ රූප
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-04-30)
 16. කාන්තාර ප්‍රදේශ වල ජලය මගින් නිර්මාණය වන භූ රූප
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-04-30)
 17. ශූෂ්ක ප්‍රදේශ වල ඛාදනය නිසා නිර්මාණය වන භූ රූප හා කාන්තාර ප්‍රදේශ වල නිධි සාදිත භූ රූප
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-04-30)
 18. නිෂ්ක්‍රාන්ත යමහල් ආශ්‍රිත භූ රූප.
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-04-27)
 19. සුළං ඛාදනය
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-04-24)
 20. නැමි කඳු භූ රූප
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-04-20)
 21. ගංගා ඛාදනය මගින් ඇති කෙරෙන භූ රූප
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-04-20)
 22. පද්ධතියක් යනු හදුනා ගනිමු
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-04-19)
 23. පස නිර්මාණය වන ආකාරය
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-04-09)
 24. ශ‍්‍රි ලංකාවේ පාෂාණ සංකිර්ණවල පාෂාණ අන්තර්ගතය 02
  (විජය / 2017-03-12)
 25. ශ‍්‍රි ලංකාවේ පාෂාණ සංකිර්ණවල පාෂාණ අන්තර්ගතය 01
  (විජය / 2017-03-12)
 26. ශ‍්‍රී ලංකාවේ පාෂාණ සංකීර්ණ හා පාෂාණ
  (විජය / 2017-03-11)
 27. වෙරළ ඛාදනය නිසා ඇති වන ඛාදිත භූ රූප
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-01-19)
 28. භූගෝල විද්‍යාව කෙටි සටහන්
  (ECON with / 2016-05-23)
 29. භූගෝල විද්‍යාව කෙටි සටහන් උසස් පෙලට අත් වැලක්
  (ECON with / 2016-05-23)
 30. හරිත විප්ලවය
  (kelum / 2016-05-17)
 31. ආනවිලුන්දාව තෙත්බිම්
  (ගයාෂාන් / 2016-01-11)

අනෙකුත් ලිපි
රූඪි හෙවත් ඉගි වැකි
(Rev Alapalwala විසින් 2018-07-17 දින 11-වසර යටතේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රූඪි හෙවත් ඉගි වැකි නිර්වචනය :- "මතුපිට අර්ථය ඉක්මවා වෙනත් අර්ථයක් අගවන වැකි රූඪි හෙවත් ඉගි වැකි නම් වේ." පොත් ගුල්ලා - පොත් පත් කියවීමට ඉතා කැමැත්තක් ...


CSS පාඩම් අංක 1 (වෙබ් අඩවි නිර්මාණය)
(Zisco විසින් 2018-07-15 දින උසස්පෙළ යටතේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

හැඳින්වීම : හොඳයි හැමෝටම ආයුබෝවන් මම Zisco Ramon. මං මේ උත්සහ කරන්නේ website නිර්මාණය ඔයාලට ගෙන එන්න. ඉගෙන ගන්න ලේසි වගේම ආස හිතෙන දේවල් වලින් ...


සමානාර්ථ පද
(Rev Alapalwala විසින් 2018-07-11 දින 11-වසර යටතේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සමානාර්ථ පද ඕනෑම භාෂාවක සමානාර්ථවත් පද දැකීමට ලැබේ.භාෂාවක් සතු ප්රකාශන ශක්තිය විදහාපාන්නේ සමානාර්ථවත් පදවලිනි.සමාන පද පර්යාය පද යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබයි.සමානාර්ථවත් පද පිළිබදව අවබෝධය වැඩිවන තරමට ...


වාක්‍ය නිර්මාණය 01
(Rev Alapalwala විසින් 2018-07-11 දින 7-වසර යටතේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

වාක්ය නිර්මාණය 01 අපේ අඳහස් හුවමාරු කරගැනීමට අප පද භාවිතා කරමු .පද කීපයක් එකතු කර අර්ථවත් වාක්යයක් නිර්මාණය කළ විට පමණයි නිවැරදිව අදහස් ප්රකාශ කළහැකි වන්නේ. ...

2 නෙක් කැමතියි

ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 03 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
(Anura විසින් 2018-07-11 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

(1) ඔබට යහපත් දේ කියා දෙන පුද්ගලයින් තුන් (3) දෙනෙකුගේ නම් ලියන්න ? (2) පාසල් පන්ති කාමරයේ ප්රදර්ශණය කල හැකි ආදර්ශ වැකි 2 ක් ලියන්න ? (3) ...


ශෞත්‍ර සූත්‍ර
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-07-07 දින උසස්පෙළ යටතේ සංස්කෘත විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ශ්රෞත සූත්ර මගින් සිදු කෙරෙනුයේ යාගයන් පිළිබඳ විධිමත් අයුරින් කරුණු සාකච්ඡා කිරීමයි. එමඟින් ඒ ඒ චරණයන්ට අදාළ ශ්රෞත උත්සවයන් පිළිබඳව ද සවිස්තරාත්මකව තොරතුරු ඉදිරිපත් කර ...


ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 02 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
(Anura විසින් 2018-06-29 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ශිෂ්යත්ව පාඩම් මාලාව - 01 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්ය දැනීම පාඩමට අදාල පිලිතුරු අවශ්ය නම් පමණක් මෙහි ඊලග පාඩම් මාලාවේදී ලබා දීමට කටයුතු කරමි අද දෙවන අනුමාන ...


ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 01 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
(Anura විසින් 2018-06-26 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

1 ශ්රී ලංකාවේ ජාතික මල කුමක්ද? 2 අපට කිරි කිරි ලබා දෙන සතෙක් ලියන්න? 3 අපට ජලය ලැබෙන ක්රමයක් ලියන්න ? 4 කොළ පමණක් ආහාරයට ගන්නා සතුන් දෙදෙනෙකුගේ ...


දහම් පාසල් පෙල පොත හොදින් ඉගෙනගමු පිලිතුරු ලියමු
(Anura විසින් 2018-06-25 දින 3-වසර යටතේ බුද්ධ ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

දින දින තෙරුවන් වඳිමු (1) තෙරුවන් නම් කරන්න? (2) බුදු ගුණ කීයද ? (3) ...


ආසියාවේ වාණිජ කටයුතු හැදෑරීමේදී උපයෝගි වන සිතියම්
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-06-24 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ක්රි.ව 1864 දී ජොන්සන් විසින් හින්දුස්ථාන් (ඉන්දියාව) ආශ්රිතව අඳින ලද සිතියමකි. 1864 Johnsons New Illustrated Family Atlas can be found here on David Ramsey Map ...