බහු ජාතික සමාගම් ලෝක ආර්ථිකයෙහි වැදගත් ස්ථානයන් හිමි කර ගැනීමට හේතු - උසස්පෙළ භූගෝල විද්‍යාව

බහු ජාතික සමාගම් ලෝක ආර්ථිකයෙහි වැදගත් ස්ථානයන් හිමි කර ගැනීමට හේතු

ලෝකයේ ප්‍රමුඛ බහු ජාතික සමාගම් කිහිපයක්

මැක්ඩොනල්ඩ්ස්

කොකාකෝලා, මොන්සැන්ටෝ LG,

වොල්මාර්ට්,    ටාටා මෝටර්ස්,          ඩෙල්,

වෝඩෆෝන්,     ස්ටාර්බක්ස්,              මෝටරෝලා,

යුනිලීවර්,                ෂෙල්,               කාගීල්ස්,

සෝනි ,                  නෙස්ලේ,          ජෝන් කීල්ස්,

සැම්සුන් ,               නින්ටෙන්ඩෝ,    ෆොන්ටෙරා,

                            මයික්රෝසොෆ්ට් C.I.C.

බහු ජාතික සමාගම් ලෝක ආර්ථිකය තුළ විවිධ අංශ කෙරෙහි බලපෑමක් ඇතිකර ගැනීමට සමත් වී ඇත. සමස්ත ලෝක ආර්ථිකයටම බලපෑම් කිරීමට බහුජාතික සමාගම් අද සමත් වී තිබේ.

ආර්ථිකයන් ගෝලීයකරණයට මග පාසනු ලබයි.

මව් සමාගම විසින් සියලු රටවල් පිහිටුවා ඇති තම සමාගම් මගින් ආර්ථිකය ගෝලීයකරණයට ලක්කර ඇත.

වර්තමානයේ ජාත්‍යන්කර වෙළදාමේ වටිනාකමෙන් 50% කට වැඩි ප්‍රතිශතයක් බහු ජාතික සමාගම් විසින් හිමිකර ගෙන ඇත. එබැවින් ලෝක ආර්ථිකය බොහෝදුරට පාලනය කිරීමේ හැකියාව බහු ජාතික සමාගම් සතුව පවතී. ලෝකයේ සෑම රටකම ආර්ථික ක්‍රියාවලියට දායක වීමට බහු ජාතික සමාගම්වලට හැකිවීම නිසා එය ගෝලීය ආර්ථිකයකට මග පාදනු ලබයි. ලෝක ආර්ථිකය තුළ ප්‍රාග්ධන ආයෝජනය, තාක්ෂණය හැසිරවීම, සමිපත් නිෂ්කාශනය හා කළමනාකරණය වැනි කටයුතුවලදී බහු ජාතික සමාගමිවල ක්‍රියාකාරිත්වය ඉහළය. එමගින් ගෝලීය ආර්ථිකයට ගැලපෙන පරිදි කළමනාකරණය විධිමත් කිරීමද ඉතා වැදගත්ය.

විදේශ රටවල සේවා නියුක්ති අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමට උපකාරී වේ.

මව් සංගමය විසින් ලෝකය පුරා ඇති රටවල ඇති කරන කර්මාන්ත හා ආයෝජනයන් නිසා විදේශ රටවල සේවා නියුක්ති අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමට උපකාරී වේ. නිෂ්පාදන කර්මාන්ත බොහොමයක් තාක්ෂණය පැවැරීම සිදුවන්නේ යම් සීමාවක වුවත්  ඒ සදහා විශාල ශ්‍රම බලකායක් ශ්‍රම විශේෂිකරණය යටතේ නිෂ්පාදන හා අලෙවි ක්‍රියාවලියේ යෙදේ. මෙහිදී ශ්‍රමිකයන්ගේ නිපුණතාව වැඩිවෙයි. බහු ජාතික සමාගම් තම සේවකයින් සදහා පුහූණු වැඩමුළු විදේශීය ශිෂ්‍යත්ව මගින් කළමනාකරණ ආදී රැකියා අවස්ථා සමග වරප්‍රසාද රාශියක් ලබාගත හැකිය. මව් සමාගම යටතේ වෙනත් රටවල ඇතිකර ඇති සමාගම්වල විශාල සේවකයින් සංඛ්‍යාවකට රැකියා අවස්ථා ලැබේ මේ නිසා විදේශ රටවල සේවා නියුක්ති අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමට උපකාරී වේ. විශේෂයෙන්ම වක්‍ර ආකාරයෙන්ද දිළිදු රටවල සේවා වියුක්තියට විසදුම් ලබාදී ඇත.

තාක්ෂණය හුවමාරු කර ගැනීමට මග පාදයි.

 රටක් සංවර්ධනය  වීමේදී තාක්ෂණ දැනුම හා ශිල්පීය කුසලතා ඉවහල් වේ. එබැවින් දියුණු තාක්ෂණය නොමැති වීම ප්‍රාග්ධන ඌනතාව මෙන්ම ගැටලුවකි. බහුජාතික සමාගම් මගින් වෙනත් රටවල ඇතිකර ඇති උප සමාගම් හරහා එම රටවලට මව් සමාගමේ ඇතුළු වෙනත් රටවල තාක්ෂණය හුවමාරු කර ගැනීමට හැකිවේ. බහුජාතික සමාගම් විසින් වෙනත් රටවල ඇති සමාගම්වල සේවකයින් සදහා ද පුහුණු වැඩමුළුද ලබාදෙනු ඇත. එමෙන්ම විදේශ ආයෝජනය තම රට තුළ නොමැති තාක්ෂණික උපකරණ හා ශිල්පීය ක්‍රම ලබාගත හැකිවීම වාසියකි. දේශීය ශ්‍රමිකයින් නව තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රමයන්හි පුහුණු කිරීම දිගු කාලයේ දී එම රටවලට ඵලදායී වනු ඇත.

ගුණාත්මක නිෂ්පාදන ලබාගැනීමට හැකිවීම.

බහුජාතික සමාගම් මගින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සෑම නිෂ්පාදනයක්ම ඉතා ඉහළ ගුණාත්මක තත්ත්වයකින් යුක්තය. තරගකාරී වෙළද  ලෝකයක ජයග්‍රාහීව සිටීමට ගුණාත්මක බවින් ඉතා ඉහළ නිෂ්පාතික සමාගම්වල අයිතිය ( මව් සමාගම) සංවර්ධිත රටවලට අයිතිය. මේ නිසා එම රටවල ඉහළම තාක්ෂණය යොදා ගුණාත්මක තත්ත්වයෙන් යුතු නිෂ්පාදනයක් කරනු ලබන නිසා අනෙකුත් රටවලටද එම වාසිදායක තත්ත්වය ලබා ගැනීමට හැකිවනු ඇත.

වක්‍ර මාර්ගයෙන් විදේශ රටවල යටිතල ව්‍යුහ පහසුකම් දියුණු කිරීමට ආධාර වේ.

විදේශ රටවල බහුජාතික සමාගම්වල උප සමාගම් ආරම්භ කිරීම නිසා එම රටවල රැකියා අවස්ථා හිමිවීම වගේම, පුහුණු අවස්ථා ලැබීම යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය නීම වැනි ප්‍රතිලාභ හිමිවේ. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල පවත්නා මූල්‍ය ගැටලු නිසා සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයේ දී විදේශ ආයෝජන කෙරෙහි අවධානය යොමුකරන බැවින් මෙය එයට හොද විකල්පයක් බවට පත් කරගත හැකිය.