මධ්‍යධරණී කෘෂිකර්මය - උසස්පෙළ භූගෝල විද්‍යාව

මධ්‍යධරණී කෘෂිකර්මය

මධ්‍යධරණී කෘෂිකර්මයේ වැදගත් ලක්ෂණ

  මධ්‍යධරණී දේශගුණය පවතින ප්‍රදේශවල කරගෙන යනු ලබන කෘෂිකර්මය මධ්‍යධරණී කෘෂිකර්මය යි. මෙම කෘෂිකර්මයේ කැපී පෙ‍නෙන වැදගත් ලක්ෂණ රාශියකි. මෙය විශේෂයෙන්ම අතිශයින් විවිධත්වයක් පිළිබිඹු කරන කෘෂිකාර්මික ක්‍රමයකි. ධාන්‍ය වර්ග, පළතුරු වර්ග, එළවළු වර්ග, සත්ත්ව පාලනය, තෘණ වගාව ආදී විවිධ කෘෂිකාර්මික ක්‍රම මේ ‍දේශගුණය යටතේ කරයි.

      මේ අතරින් ධාන්‍ය වගාවට මධ්‍යධරණී කෘෂිකර්ම‍‍ය‍ේ වැදගත් තැනක් හිමි වේ. මේ අනුව තිරිගු හා බාර්ලි සරත් සෘතුවේ ඇට ඉසීමෙන් පසු සිසිරයේ වැස්සෙන් පැල වැඩී වසන්ත  හා ගිම්හානයේ  කරල් විශාලව වියළි ගිම්හානයේ අස්වැන්න ‍නෙළා ගනි. මේවා කුඩා ගොවිපළවල මෙන්ම ව්‍යාපාරික පරමාර්ථයෙන් විශාල ගොවිපළ වලද වගාකරනු දක්නට ලැබේ. කුඩා ‍ගොවිපලවළ පවුල් ශ්‍රමය යොදාගනිමින් අඩු පොහොර භාවිතය තුළින් අඩු අස්වැන්නක් ලබා ගනිමින් වගා කරයි.

 නමුත් ඇල්ජීරියාව, ටියුනීසියාව වැනි රටවල සරු පස් සහිත ප්‍රදේශවල යන්ත්‍ර සුත්‍ර යොදා ගනිමින් මහා පරිමාණයෙන් තිරිගු, බාර්ලි, වයින් හා සත්ව නිෂ්පාදන අඩු පිරිවැයකින් නිපදවයි. එමෙන්ම නිරිත හා දකුණු දිග ඹස්ට්‍රෙලියාවේ තිරිගු වගාව හා බැටළු පාලනය පදනම් කරගත් කෘෂිකර්මාන්තයක් ද කැලි‍ෆ‍ෝනියාවේ විශාල බිම් කට්ටි ආශ්‍රයෙන් උයන් වගාව ද දක්නට ලැබේ.

එමෙන්ම නිරිත හා දකුණු දිග ඹස්ට්‍රෙලියාවේ තිරිගු වගාව හා බැටළු පාලනය පදනම් කරගත් කෘෂිකර්මාන්තයක් ද කැලි‍‍ෆ‍ෝනියාවේ විශාල බිම් කට්ටි ආශ්‍රයෙන් උයන් වගාව ද දක්නට ලැබේ.

        වියළි කාළගුණයට ඔරොත්තු  දෙන පලතුරු වර්ගවන ඔලිව්, මිදි, ඇපල්, ඇප්‍රිකොට්, පීච්, චෙරි හා පෙයාර්ස් වැනි පළතුරු වගාවන් ද මෙහි වැදගත් වේ. මධ්‍යධරණි දේශගුණ ප්‍රදේශවල ධ්‍රැවය දෙසට වන්නට එහි ශීත මායිම්වල වැවෙන මේ පලතුරු වර්ග වියළි කාලයට ජල සම්පාදන ‍යොදා ගනිමින් වගාකරයි. මධ්‍යධරණී ‍දේශගුණ ප්‍රදේශවල මිදි වගාව වර්ෂාපෝෂිතව කරයි. කැලිෆ‍ෝනියාව ජල සම්පාදනයෙන් මිදි වගා කරයි.

     එමෙන්ම ඉතාලිය, ප්‍රංශය, වැනි රටවල් මිදි වලින් වයින් පෙරීම විශේෂත්වයක් උසුලයි. සත්ව පාලනයට ද මධ්‍යධරණී කෘෂිකර්මයේ වැදගත් තැනක් හිමි වේ. සතුන්ට ආහාර සැපයීම අපහසු නිසා එය පුළුල්ව දක්නට ‍නොලැබුනත් මස් සදහා ගවයින් ද, කිරි සදහා දෙනුන් ද චිලි හා කැලිෆ‍ෝනියා ප්‍රදේශවල ඇති ‍කෙරේ. එහෙත් මධ්‍යධරණී ‍ ද්‍රොණියේ  හා ඹස්ට්‍රේලියාවෙ ද අප්‍රිකාවෙ ද මධ්‍යධරණී ප්‍රදේශවල වැඩි පුරම ඇති කරනු ලබන්නේ එළුවන් සහ බැටළුවන් ය. යුර‍ෝපා රටවල ඌරන් ඇති කරයි.

මධ්‍යධරණී කෘෂිකර්මයේ හදුනාගත හැකි මෑතකාලීන ප්‍රවනතා 

   මධ්‍යධරණී කෘෂිකර්මයේ් මූලික මුහුණුවර එසේ ම පැවතුනත් නිෂ්පාදනයේ මෙන්ම පාරිභෝජනයේ මෑත කාලීනව ඇතිව ඇති වෙනස්කම් රාශියකි. මේවා අතරින් කෘෂිකර්මය විශ‍ේෂකරණයට නැඹුරුවීම ‍ මෙකළ දක්නට  ලැ‍බනෙ විශ‍ේෂ ලක්ෂණයකි. එකම ප්‍රදේශව වැඩි  වාසි පදනම්  කරගෙන විවිධ  භෝග වගා කිරීම මෑත කාලයේ දක්නට ලැබෙන්නකි. උදාහරණයක් ‍ලෙස කැලි‍ෆ‍ෝනියාවේ එළවළු  හා පළතුරු වගාවට විශ‍ේෂත්වයක් දක්වයි. එමෙන්ම ග්‍රිසිය වියළි මිදි නිෂ්පානයටත්, ස්පාඤ්ඤය ඔලිව් තෙල්, දොඩම් හා වයින් නිෂ්පාදනයටත්, ඕස්ට්ලියාව තිරිගු හා මිදි නිෂ්පාදනයටත් වි‍ශ‍ේෂත්වයක් උසුලුනු ලැ‍බේ.

     වගාවන් සූක්ෂමකරණයට ලක් කිරීමත් අද මධ්‍යධරණී කෘෂිකර්මයේ දක්නට ලැබෙන විශේෂ ලක්ෂණයකි. සෑම මධ්‍යධරණී ප්‍රදේශයකම වා‍ග‍ේ වාරි මාර්ග ක්‍රම පුළුල්  කිරීමකුත් ඒ සමගම වවන බෝග වෙනස් කිරීමෙන් වගාව වඩාත් සූක්ෂමකරණයට මහන්සි වී තිබේ.

  මේ හැර අතීතයේ මෙන් නොව වර්තමානයේ් අපනයන ‍ බෝග වගාවට වැදගත් තැනක් දී තිබීම මධ්‍යධරණී කෘෂිකර්මයේ දක්නට ලැබෙන විශ‍ේෂත්වයකි. ඒ අනුව ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම ක්‍රම යොදා ගනිමින් මහා පරිමාණිකව වගා කරයි. මෙහි කෘෂිකර්මය නගා සිටුවීම සදහා විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ මගින් වගා කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීම සදහා රජය විසින් විශාල ‍ සේවයක් කරනු දක්නට ලැ‍බේ. ඒ අනුව මහා පරිමාණිකව කරනු ලබන නිෂ්පාදන ශීතකරණ පහසුකම් සහිත ප්‍රවාහන ක්‍රම යොදා ගනිමින් ‍ වෙළදපල කරා ගෙන යනු ලැබේ.