විවිධ රසායනික කර්මාන්ත ආශ්‍රිත පාරිසරික ආචරණ 2 - උසස්පෙළ රසායන විද්‍යාව

විවිධ රසායනික කර්මාන්ත ආශ්‍රිත පාරිසරික ආචරණ 2

කාර්මිකව නයිට්‍රික් අම්ලය නිෂ්පාදය ආශ්‍රිත පාරිසරික ආචරණ

1.නිදහස් වන ඇමෝනියා මඟින්  වායුගෝලය දූෂණය වීම ශ්වසන ආබාධ හා වෙනත් රෝගී තත්ව ඇති වීම නිසා ජීවීන්ට හානිකර වීම.

2.ඇමෝනියා ජලයට හා පසට මිශ්‍ර වීම නිසා ශාක හා සතුන්ට හානිකර බලපෑම් ඇතිවේ.

3.නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ නිදහස් වීම නිසා,අම්ල වැසි ඇතිවීම නිසා පරිසරය දූෂණය වේ,පෙරොක්සි ඇසිටයිල් සංයෝග සෑදීම ජීවින්ගේ සෞඛ්‍යයට හානිකරයි,ඔසෝන් ස්ථරය හායනය වීම සිදු වේ.

4.නයිට්‍රික් අම්ලය පසට හා ජලයට මිශ්‍ර වීම ශාක හා සත්ව ප්‍රජාවට හානියකි.පස ආම්ලික වීම සිදුවේ.

5.කර්මාන්තශාලාවෙන් බැහැර කරන ජලයේ අධික  උෂ්ණතවය නිසා ජලජ පරිසර පද්ධති  විනාශ  වේ.

6.පරිසරයට නිකුත් වන අධික උෂ්ණත්වය හේතුවෙන් දේශගුණික විපර්යාස ඇති වීමට ඉඩ ඇත.

 

යකඩ නිස්සාරණය ආශ්‍රිත පාරිසරික ආචරණ

1.නිදහස් වන කාබන්මොනොක්සයිඩ් මගින් වායුගෝලය දූෂණය වීම,ශ්වසන රෝග හා මාරාන්තික රෝගාබාධ ඇති කිරීම.

2.නිදහස් වන කාබන්ඩයොක්සයිඩ් මගින් වායුගෝලය දූෂණය වීම.හරිතාගාර ආචරණය  හා පෘථිවි ගෝලය උණුසුම්කරණයට හේතු වීම.

3.සල්පර් මිශ්‍ර ලෝපස් භාවිතය නිසා සල්පඩයොක්සයිඩ්  නිදහස් වීම.එමගින් අම්ල වැසි ඇති වීම හරිතාගාර ආචරණය හා පෘථිවි ගෝලිය උණුසුම්කරණයට හේතුවීම.

4.ලෝ බොර පරිසරයට බැහැර කිරීම නිසා පස හා ජලය දූෂණය වීම.

5.ජනනය වන අධික තාපය නිසා පරිසරය දූෂණය වීම.ජෛව සමතුලිතතාවය බිඳ වැටීම හා ජීවීන්ගේ පැවැත්මට හානිකර වීම.තවද දේශගුණික විපර්යාස ඇතිවේ.

6.ප්‍රදේශයේ ඇතිවන අධික දූවිල්ල  නිසා වාතය දූෂණය වීම,ශක ප්‍රභාසංස්ලේෂණය අඩාල විම හා ජීවීන්ට ශ්වසන රෝග ඇති වීම.

 

පෙට්‍රෝලියම් දහනයේදී ඇතිවන පාරිසරික ආචරණ

1.නිදහස් වන කාබන්ඩයොක්සයිඩ් මගින් වායුගෝලය දූෂණය වීම.හරිතාරගාර ආචරණය හා පෘථිවි ගෝලීය උණුසුම්කරණයට හේතු වීම.

2.නිදහස් වන කාබන්මොනොක්සයිඩ් මගින් වායුගෝලය දූෂණය වීම.ශ්වසන රෝග හා මාරාන්තික රෝගාබාධ ඇතිවිම

3.නිදහස් වන කාබන් අංශු මගින් වාතය දූෂණය වීම.ජීවීන්ගේ සෞඛ්‍යයට අහිතකර විම.

4.සල්පඩයොක්සයිඩ් නිදහස් වීම නිසා වායුගෝල දූෂණය වීම.අම්ල වැසි ඇතිවීම.හරිතාගාර ආචරණය හා පෘථිවි ගෝලීය උණුසුම්කරණයට හේතු වේ.

5.නයිට්‍රජන්ඩයොක්සයිඩ්  ඇතුලු නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ නිදහස් වීම නිසා වායුගෝලය දූෂණය වීම.අම්ල වැසි ඇතිවීම හා ඔසෝන් වියන හායනයට හේතු වේ.

6.ලෙඩ් අංශු,ලෙඩ් ,වල ඔක්සයිඩ ආසනික්  වැනි  බැරලෝහ නිදහස් වීම.නිසා ජීවින්ට මාරාන්තික රෝගාබාධ ඇතිවීම.

7.පෙරොක්සි ඇසිටයිල් සංයෝග සෑදීම නිසා .ජීවින්ගේ සෞඛ්‍යයට  අහිතකර බලපෑම් ඇතිවේ.

8.නොදැවුනු  හයිඩ්‍රොකාබන නිදහස් වීම නිසා වාතය දූෂණය වීම,ශ්වසන  රෝග ඇතිවීම,හරිතාගාර ආචරණය හා වායුගෝලිය උණුසුම්කරණයට හේතු වේ.

9.මුක්තවන  තාපය මගින් පරිසරයේ ජෛව සමතුලිතතාවය බිඳ වැටීම පරිවෘත්තීය සීඝ්‍රතාව ඉහල යාම.ජීවින්ගේ පැවැත්මට තර්ජනයකි.

10.ඇතැම් විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය පරිසරයට නිදහස් වීම නිසා ජිවීන්ට හානි ඇති වේ.

 

මහා පරිමාණ කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්‍රිත පාරිසරික ආචරණ

1.අධික ලෙස රසායනික පොහොර භාවිතය නිසා පස හා ජල‍ය දූෂණය වීම.ඇල්ගී ඝණතවය ඉහල යාම හා ජලාශ සුපෝෂණයට ලක්විම.

2.නිවැරදී ලෙස කෘමිනාශක  භාවිත නොකිරීම නිසා පස හා ජලය දූෂණය වීම.හිතකර ජීවින් ද විනශ වීම.

3.වල්පැලෑටි  නාශක නිසිලෙස භාවිතා නොකිරීම නිසා පස හා ජලය දූෂණය වීම.හිතකර ජීවීන්ද මියා යම.

4.පහසුවෙන් හායනය නොවන ,අධික  විෂ සහිත පලිබෝධනාශක භාවිතය නිසා භෞමික හා ජලජ -ජීවීන් මියයාම හා ආහාර දාම බිඳ වැටීම.

5.පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන හා ඇතැම් කෘෂිකාර්මික උපකර්ණ,යන්ත්‍ර සූත්‍ර නිසා වාතය දූෂණය වීම.

6.වනාන්තර එළිපෙහෙලි කිරීම නිසා දේශගුණික විපර්යාස ඇතිවීම.වායුගෝලීය කාබන්ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය ඉහළ යාම නිසා හරිතාගාර ආචරණය හා පෘථිවි ගෝලීය උණුසුම්කරණ්යට හේතු වීම.පාංශු ඛාදනය හා නාය යෑම් ඇති විම.පස නිසරු විම හා මුඩුබිම් නිර්මාණය වීම.ආවෙනික ශාක හා සත්ව විශේෂ තුරන්වී යාම.

7.පස ආම්ලික වීම නිසා පාංශු කැටායන ජල ද්‍රාව්‍ය තත්වයට පත්ව පාංශු ගුණ පහළ වැටී පාංශු ඛාදනයට ලක්වීම සහ එම කැටායන ජලාශ ගතවී ජලාශ සුපෝෂණයට ලක්වීම සිදුවේ.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ හුණු නිෂ්පාදනය ආශ්‍රිත පාරිසරික ආචරණ

1.කොරල්පර හා හිරිගල් කැඩීම නිසා වෙරළ ඛාදනය වීම,නොගැඹුරු මුහුදු කලාප තුළ මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය ආඩාල වීම.

2.දර ලබා ගැනීම සඳහා වනාන්තර එළිපෙහෙළි කිරීම.ජල උල්පත් සිඳීයාම හා දේශගුණික  වෙනස්කම් ඇති විම.

3.නිපදවෙන කාබන්ඩයොක්සයිඩ් නිසා හරිතාගාර ආචරණය හා පෘථිවි ගෝලීය උණුසුම්කරණයට හේතු වීම.පීව්ච් 5-7 ප්‍රමාණයේ අම්ල වැසි ඇති වීම,හේතුවෙන් ටජ්මහල් වැනි ඓතිහාසික ස්ථාන විනාශ වීමේ තර්ජන ඇති වීම.මීට හේතු එවැනි ස්ථාන වල ඉදිකිරීම් කර ඇති කිරිගරුඩ හෙවත් කැල්සියම්කාබනේට්,කාබනික් අම්ලය හමුවේ දියවීමයි.