හීං බෝවිටියා ශාකය - උසස්පෙළ රසායන විද්‍යාව

හීං බෝවිටියා ශාකය

උද්හිද විද්‍යා නාමය-Osheckia octandra

කුලය-melastomataceae

ශ්‍රීලංකාවට ආවේනික ඖෂධ ශාකයකි.අතීත වෙදදුරන් විසින් හීං බෝවිටියා ශාකය රෝගාබාධ රැසක් සඳහා යොදාගෙන ඇත. මෙම ශාකය පිළිබඳව ආයුර්වෙද මූලික ග්‍රන්ථවල සඳහන්ව නොතිබුනද,දේශීය වෙදකමෙදී විශේෂ ස්ථානයක් ලබා දී ඇත.රෝස පැහැයෙන් යුත් දම්පැහැ මල් පොකුරු ශාකයේ සුන්දරත්වය සුරකියි.අතීතයේ සිට රෝගාබාධ සඳහා මෙම ශාකයේ පොතු,යුෂ,කොළ,මුල්,කැඳ හා කසාය වශයෙන් යොදා ගනී..සෙංගමාල රෝගයේදී මෙන්ම අක්මාව පිළිබඳ රෝග වලදී මෙම ශාකය ප්‍රයෝජනයට ගනී.ශ්‍රී ලංකවේ පවතින ඖෂධ ශාක අතරින් අක්මාව පිලිබඳ රෝග සඳහා ගන්නා එකම ඖෂධ ශාකය වන්නේද හීං බෝවිටියා ශාකයයි.
අතුපතු බෙදී යන කුඩා පඳුරු වශයෙන් වැඩෙන ශාකය පුරාම මල් පොකුරු දක්නට ලැබේ..ප්‍රධාන වශයෙන් හීං බෝවිටියා ශාකය,මහ බෝවිටියා සහ වැල් බෝවිටියා ලෙසට හඳුනාගෙන ඇත.ප්‍රධාන වශයෙන් හීං බෝවිටියා පිත්ත නාමයට හා මධු මේහයට යොදා ගනී.මධු මේහයට හීං බෝවිටියා ළා කොළ අමුවෙන් සම්බෝල ලෙසට මෙන්ම ආහාරයට ගනීම ඉතා ගුනදායකය.
බෝවිටියා ශාක අතරින් එළ බෝවිටියා ශාකය දේශීය වෙදකමෙදී ඉතා දුර්ලභ ඖෂධයක් ලෙසට හදුන්වයි.එහි මල් සුදු පාටින් දැක ගත හැකිය.ශ්‍රී ලන්කාවේ වඳවී යන ශාක අතරට නොබෝ දිනකින් එක්විය හැකි මෙම ශාකය රැක ගනීම අප කාගෙත් යුතුකමකි,වගකීමකි.

 

 

 


කතෘ : කළණ ජයතිලක
ලිපිය : සාමාන්‍ය ලිපි
කියවූ ගණන : 13,590
කැමති ගණන : 0