ව්‍යාකරණ, නිරුක්ති, ඡන්දස් වේදාංග


ව්‍යාකරණ

වේද පාඨයන්හි පවත්නා ව්‍යාකරණ ලක්ෂණයන් අවබෝධ කර ගැනීම උදෙසා මෙය ඉතා වැදගත් වේ. ව්‍යාකරණ ලක්‍ෂණ අවබෝධ කර ගනිමින් වේදෝච්චාරණය ගායකයාටම එය නිරවද්‍යතාවයෙන් සිදු කළ හැකිය. මෙහෙයින් සවිස්තරාත්මක වේදාධ්‍යනය සඳහා ව්‍යාකරණයෙන් මනා පිටු බලයක් ලැබේ. එනමුදු ආදිකාලීන ව්‍යාකරණඥයින්ගේ ව්‍යාකරණ ග්‍රන්ථ අද්‍යතනයෙහි ප්‍රකටව නොපවතී. එහෙත් ඔවුන් පිළිබඳ නාම මාත්‍රිකව සඳහන්ව තිබේ. ක්‍රි.පු. 08 වන ශත වර්ෂයෙහි දිවි ගෙවූ ශාකටායන පිළිබඳ යාස්කගේ නිරුක්ති ග්‍රන්ථයෙහි සඳහන්ය. පාණීනිගේ අෂ්ටාධ්‍යායී ව්‍යාකරණ ග්‍රන්ථයෙහි ද ආදී ව්‍යාකරණඥයින් ගැන සඳහන්ය.

‘ඉන්ද්‍රශ්චන්ද්‍රඃ කාශකෘත්ස්නාපිශලි ශකටායන: පාණින්‍යමර ජෛනෙන්ද්‍රො ජයන්ත්‍යෂ්ටාදි ශාබ්දිකාඃ”

නිරුක්ති

ශූඪාර්ථ පැහැදිලි කිරීම සඳහා යාස්ක රචිත නිරුක්ති ග්‍රන්ථය මූලික කරගෙන නිරුක්ති වේදාංගය සැකසී තිබේ. නිඝණ්ඩු යනු ද මෙයට යෙදෙන තවත් පර්යාය නාමයකි. පරිච්ඡේද 18 කින් උපයුක්ත යාස්කගේ නිරුක්ති ග්‍රන්ථයෙහි මුල් පරිච්ඡේද 17 නම් කොට ඇත්තේ නෛඝණ්ටුක, නෛගම හා දෛවත වශයෙනි. නෛඝණ්ටුක නම් පළමු කාණ්ඩයෙහි ප්‍රධාන අදහස් යටතේ වෛදික ශබ්දයන් එක්රැස්කොට දැක්වූ ලැයිස්තු තුනකින් යුක්තය.

 • පෘථිවිය සඳහා නම් 21 ක් ද,
 • රත්තරන් සඳහා නම් 15 ක් ද
 • වායුව සඳහා නම් 16 ක් ද
 • ජලය සඳහා නම් 101 ක් ද
 • යෑමේ ක්‍රියාව හැඳින්වීමට වචන 122 ක් ද
 • වහා යන අරුත දීම සඳහා නාම විශේෂණ හා ක්‍රියා විශේෂණ 26 ක් ද
 • බොහෝ යනරුත දීම සඳහා වචන 02 ක් ද

යෙදා තිබේ.

නෛගම කාණ්ඩායට වේදයට අයත් අවිනිශ්චිත වූත් දුරවබෝධවූත් වචන ඇතුළත් වේ. දෛවත නම් තෙවන කාණ්ඩයෙහි පෘථිවි, ආකාශ, ස්වර්ගස්ථ යන මණ්ඩල තුනට අනුව දෙවිවරු නම් කර තිබේ.

වේදයෙහි එන දුරවබෝධ වචනයන්ට නිරුත්ත සැපයීම වේදය සවිස්තරාත්මක අධ්‍යනයෙහිලා මනා පිටුවහලකි. දුරවබෝධ වචනයක නිරුක්තිය සැපයූ කල්හි එහි අරුත නිසි අයුරින් දත හැකිය. එසේ නොවූ කල්හි එය කිනම් අරුතක යෙදේද යන්න පිළිබඳ පාඨකයා තුළ පවතිනුයේ චකිතයකි. ඖෂධ යන්නට නිරුත්ති සපයා ඇත්තේ මෙපරිද්දෙනි.

ඔෂඃ ධීයතෙ ඉති ඖෂධඃ “ගෞරිති පෘථ්‍යානාමධෙයම් යද්දුරං ගතා භවති යච්චාස්‍යාං භූතානි ගච්ඡන්නි ගාතෙර් වෞකාරො නාමකරණඃ”

වේදාධ්‍යනයෙහිලා යාස්කයන්ගෙන් සිදු වූ වැදගත්ම කාර්ය නම් වේදයෙහි එන සැක සහිත හා දෝෂ සහිත පද පැහැදිලිව සඳහන් කිරීමයි. මීට අමතරව පහත සඳහන් දෑ සිදුවුණි.

 • තත්කාලීන ප්‍රාදේශීය උප භාෂා සංස්කෘත භාෂාවෙන් වෙනස්වන අයුරු පැහැදිලි කිරීම.
 • සැක නොකළ යුතු යැයි ස්මෘති ග්‍රන්ථ මගින් අවධාරණය කෙරෙන වේද ග්‍රන්ථවල හමුවන පද්‍ය පවා ව්‍යාඛ්‍යාපිතව දැක්වීමට පසුබට නොවීම.

ඡන්‍දස්

අක්ඛර නියමො ඡන්‍දං” අක්‍ෂර නියම කිරීම ඡන්‍දසයි යන්න මෙම විග්‍රහයෙන් තහවුරු වේ. පද්‍යයක තිබිය යුතු අක්ෂර ප්‍රමාණය හා පාද ප්‍රමාණය තීරණය කෙරේ. වේදාධ්‍යානය නිවැරදි අයුරෙන් සිදු කිරීම සඳහා ඡන්‍දස් පිළිබඳ දැණුම ද ආවශ්‍යයිකය. ප්‍රධාන වශයෙන් වෛදික වෘත්ත පහකි.

 • ජගතී පාද 04 අක්ෂර 12 කි.
 • ත්‍රිෂ්ටුභ් පාද 04 අක්ෂර 11 13 කි.
 • විරාජ් පාද 04 අක්ෂර 10 14 කි.
 • අනුෂ්ටුභ් පාද 04 අක්ෂර 08 15 කි.
 • ගායත්‍රී පාද 03 අක්ෂර 08 16 කි.ලිව්වේ : Rev: Handaganawe chandrajothi
අදාල විෂය : සංස්කෘත
ලියු දිනය : Wed 09 May 2018
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 113

Rev: Handaganawe chandrajothi sadado

උසස්පෙළ සංස්කෘත

විෂයට අදාල ලිපි

 1. ශෞත්‍ර සූත්‍ර
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2018-07-07)
 2. ගෘහ්‍ය සූත්‍ර
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2018-05-21)
 3. කල්ප සූත්‍ර
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2018-05-09)
 4. ව්‍යාකරණ, නිරුක්ති, ඡන්දස් වේදාංග
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2018-05-09)
 5. ශික්ෂා වේදාංග
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2018-05-09)
 6. ස්මෘති ග්‍රන්ථ
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2018-05-09)
 7. කාශ්මීරීය රජවරුන් පිළිබඳ රාජතරංගණියෙහි ඉදිරිපත් කෙරෙන තොරතුරු
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2018-03-21)
 8. සංස්කෘත ඉතිහාස කාව්‍යයන් හා කල්හණගේ රාජ තරංගණිය
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2018-03-15)
 9. නාගාර්ජුන පාදයන් හා ඔහුගේ කෘති
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2018-03-15)
 10. ආර්යශූරපාදයන් විසින් ප්‍රණීත ජාතක මාලාව
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2018-03-02)
 11. කතාසරිත්සාගරය හා එහි අන්තර්ගතය.
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2018-03-02)
 12. පශ්චාත්කාලීන සාහිත්‍ය නිර්මාණයන් සඳහා වීර කාව්‍යයන්ගෙන් ලැබුණු පිටුහල.
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2018-02-15)
 13. වීරකාව්‍යයන්හි ප්‍රභවය, විකාශනය හා සැළැස්ම.
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2018-02-15)
 14. වෛදික යුගයේ සමාජය හා දේශපාලනය
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2018-02-07)
 15. මහාකාව්‍යයෙහි මූළාරම්භය හා පශ්චාත්කාලීන මහාකාව්‍ය.
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2017-11-16)
 16. අශ්වඝෝෂ කෘති. (02 කොටස)
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2017-11-15)
 17. බුද්ධ චරිත මහා කාව්‍ය.
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2017-11-15)
 18. මහාකවි භදන්තාචාර්ය අශ්වඝෝෂ තෙරුන්.
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2017-11-14)

අනෙකුත් ලිපි
රූඪි හෙවත් ඉගි වැකි
(Rev Alapalwala විසින් 2018-07-17 දින 11-වසර යටතේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රූඪි හෙවත් ඉගි වැකි නිර්වචනය :- "මතුපිට අර්ථය ඉක්මවා වෙනත් අර්ථයක් අගවන වැකි රූඪි හෙවත් ඉගි වැකි නම් වේ." පොත් ගුල්ලා - පොත් පත් කියවීමට ඉතා කැමැත්තක් ...


CSS පාඩම් අංක 1 (වෙබ් අඩවි නිර්මාණය)
(Zisco විසින් 2018-07-15 දින උසස්පෙළ යටතේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

හැඳින්වීම : හොඳයි හැමෝටම ආයුබෝවන් මම Zisco Ramon. මං මේ උත්සහ කරන්නේ website නිර්මාණය ඔයාලට ගෙන එන්න. ඉගෙන ගන්න ලේසි වගේම ආස හිතෙන දේවල් වලින් ...


සමානාර්ථ පද
(Rev Alapalwala විසින් 2018-07-11 දින 11-වසර යටතේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සමානාර්ථ පද ඕනෑම භාෂාවක සමානාර්ථවත් පද දැකීමට ලැබේ.භාෂාවක් සතු ප්රකාශන ශක්තිය විදහාපාන්නේ සමානාර්ථවත් පදවලිනි.සමාන පද පර්යාය පද යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබයි.සමානාර්ථවත් පද පිළිබදව අවබෝධය වැඩිවන තරමට ...


වාක්‍ය නිර්මාණය 01
(Rev Alapalwala විසින් 2018-07-11 දින 7-වසර යටතේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

වාක්ය නිර්මාණය 01 අපේ අඳහස් හුවමාරු කරගැනීමට අප පද භාවිතා කරමු .පද කීපයක් එකතු කර අර්ථවත් වාක්යයක් නිර්මාණය කළ විට පමණයි නිවැරදිව අදහස් ප්රකාශ කළහැකි වන්නේ. ...

2 නෙක් කැමතියි

ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 03 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
(Anura විසින් 2018-07-11 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

(1) ඔබට යහපත් දේ කියා දෙන පුද්ගලයින් තුන් (3) දෙනෙකුගේ නම් ලියන්න ? (2) පාසල් පන්ති කාමරයේ ප්රදර්ශණය කල හැකි ආදර්ශ වැකි 2 ක් ලියන්න ? (3) ...


ශෞත්‍ර සූත්‍ර
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-07-07 දින උසස්පෙළ යටතේ සංස්කෘත විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ශ්රෞත සූත්ර මගින් සිදු කෙරෙනුයේ යාගයන් පිළිබඳ විධිමත් අයුරින් කරුණු සාකච්ඡා කිරීමයි. එමඟින් ඒ ඒ චරණයන්ට අදාළ ශ්රෞත උත්සවයන් පිළිබඳව ද සවිස්තරාත්මකව තොරතුරු ඉදිරිපත් කර ...


ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 02 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
(Anura විසින් 2018-06-29 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ශිෂ්යත්ව පාඩම් මාලාව - 01 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්ය දැනීම පාඩමට අදාල පිලිතුරු අවශ්ය නම් පමණක් මෙහි ඊලග පාඩම් මාලාවේදී ලබා දීමට කටයුතු කරමි අද දෙවන අනුමාන ...


ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 01 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
(Anura විසින් 2018-06-26 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

1 ශ්රී ලංකාවේ ජාතික මල කුමක්ද? 2 අපට කිරි කිරි ලබා දෙන සතෙක් ලියන්න? 3 අපට ජලය ලැබෙන ක්රමයක් ලියන්න ? 4 කොළ පමණක් ආහාරයට ගන්නා සතුන් දෙදෙනෙකුගේ ...


දහම් පාසල් පෙල පොත හොදින් ඉගෙනගමු පිලිතුරු ලියමු
(Anura විසින් 2018-06-25 දින 3-වසර යටතේ බුද්ධ ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

දින දින තෙරුවන් වඳිමු (1) තෙරුවන් නම් කරන්න? (2) බුදු ගුණ කීයද ? (3) ...


ආසියාවේ වාණිජ කටයුතු හැදෑරීමේදී උපයෝගි වන සිතියම්
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-06-24 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ක්රි.ව 1864 දී ජොන්සන් විසින් හින්දුස්ථාන් (ඉන්දියාව) ආශ්රිතව අඳින ලද සිතියමකි. 1864 Johnsons New Illustrated Family Atlas can be found here on David Ramsey Map ...