උසස්පෙළ සිංහල

ගුත්තිල කාව්‍ය 7 කොටස

 

ගුත්තිල කාව්‍යය

225  පුරඳුරු වන් බඹදත් නර පව                                  රා

        සැර හී වෙණ නද අසනුව මියු                               රා

        පුර වැසියන් රැස්වන ලෙස නොහැ                          රා

        බෙර පියවී කරවා මුළු නුව                                  රා

අර්ථ

ශක්‍රයා වැනි වූ බ්‍රහ්මදත්ත නර උත්තමයා මධුර වූ වීණා නාදය ඇසීම පිණිස නගරවාසින් සැරසී පැහැර හරින්නේ නැතිව එකතු වන සේ සියලු නුවර බෙර හසුරුවා

 

226  පිරිවර රජසෙන් සමඟව ඉඳින                               ට

        සරිකර පුරඳුරු විජයොත් පාය                               ට‍

        මෙ නුවර මැද මඩුවක් විසිතුරු කො                      ට

        මෙහෙවර කී කරවයි අගමැති හ                            ට

අර්ථ

පරිවාර වූ රාජ සේනාව සමඟව හිඳීමට පුරන්දරයාගේ වෛජයන්ත ප්‍රාසාදයට සමාන කොට මේ නගර මධ්‍යයෙහි මණ්ඩපයක් විචිත්‍රවත් කොට කරවන්න කියා අග්‍රාමාත්‍යයා හට විධානය කළේය

 

227  නිරිඳු එ සඳ වදහළ බස් පිළිගෙ                               න

        පුරුදු සියල් සිප් සතරෙහි වෙසෙසි                          න

        පසිඳු නොයෙක් ඇදුරන් රැස්කරමි                           න

        මැතිඳු නිදොස් දිගු පුළුලැති බිම ගෙ                         න

 අර්ථ

ඒ කල්හි රජු පැවසූ වචන ප්‍රතිග්‍රහණය කොට සකල ශිල්ප ශාස්ත්‍රයන්හි විශේෂයෙන් පුරුදු වූ ප්‍රසිද්ධ නොයෙක් ආචාර්යවරයන් එකතු කරමින් මන්ත්‍රීන්ද්‍රයා නිර්දෝෂි වූ දිග පළල ඇති බිමක් රැගෙන

 

228  පුරවා සින් සමඟව රජු ඉ                              ඳයා

        වෙණ වාදය අසනුව රස වි                           ඳයා

        යොදවා දන මන වන ලෙස න                      ඳයා

        කරවා මහ මඩුවක් පුර මැ                             දයා

අර්ථ

රජු නගරවාසීන් සමඟ වී හිඳ වීණා වාදනයේ රසය විඳ ඇසීමට යෝජිත කොට ජනයාගේ මනස සතුටු වන ආකාරයට මහා මණ්ඩපයක් නගර මධ්‍යයෙහි ඉදි කරවා

 

229  ඇඳ සිතියම් සිත තුටු කර ඇම                                       ගේ

        නද දෙන හැම සඳ මඳ මඳ සුළ                                      ඟේ

        නද මුතුමිණි රන්රසු දැල් පල‘                                       ගේ

        බැඳ රන්දද බබළන මිණි යට                                         ගේ

අර්ථ

හැමගේ සිත සන්තෝෂ කොට සිතුවම් ඇඳ මඳ මඳ ව හමන පවනේ සියලුම කල්හි නාද දෙන්නා වූ සතුට ඇති කරවන්නා වූ මුක්තාවන් සහ මාණික්‍යයන් කිංකිණි ඇති දැල් පියස් කෙළවර බබළන්නා වූ රත්තරන් කොඩි මාණික්‍යමය වූ යෂ්ටි අග්‍රෙයහි බැඳ

 

230  සුදු පිරිසිදු වියතුන් උඩ බ                                          ඳවා

        මුදු ඉඳුවර මල්දම් එහි ර                                            ඳවා

        විදු කිඳුයුරු රන්රසු දැල් යො                                     දවා

        සැදු සුරසිඳු බඳු වටතිර අ                                            දවා

අර්ථ

සුදු පැහැති වූ පරිශුද්ධ වූ වියන්ද උඩ බන්දවා මෘදු වූ ඉන්දීවරී මාලා දාමයන් එහි එල්ලා විද්‍යුත් කදම්බ ආකාර වූ රත්තරන් කිංකිණි ජාලා යොදවා සැරසුණ දිව්‍යනදිය සමාන වටකොට අදින රෙදි අද්දවා

 

231  සුවඳින් බිම පිරිබඩ ගෙන මොනව                                 ට

        සදමින් සිහසුන මුතුසේසත් ය                                       ට

       තබමින් දෙපසෙහි දිලි රන්මිණි ව                                 ට‍

       ඉසිමින් අසෙනිය මල් විසිතුරුකො                               ට

අර්ථ

භූමිය සුගන්ධයෙන් මනා කොට ආලේප කොට මුතුවලින් කළ ශ්වෙතච්ඡත්‍රය යට සිංහාසනය හදමින් දෙපැත්තෙහි දිලිසෙන්නා වූ ස්වර්ණ සහ මාණික්‍ය ප්‍රදීපයන් තබමින් විචිත්‍රවත් කොට අර්චනීය කුසුම විසුරුවමින්

 

232  වෙසෙසින් දුටු දුටු සත සිත පා                                   දා

        මෙලෙසින් මනහර එමඩුව සුස                                 දා

     සිරසින් රජු සිරි සරණත නැම                                    දා

     සතොසින් දැන්වූ සඳ ඒ මැති                                     ඳා

අර්ථ

දුටු දුටු සත්වයන්ගේ චිත්තය විශේෂයෙන් ප්‍රසන්න කොට මේ ආකාරයෙන් සිත් ගන්නා වූ ඒ මණ්ඩපය මනා කොට සාදා ඒ මන්ත්‍රීන්ද්‍රයා රජ්ජුරුවන්ගේ ශ්‍රී චරණයෙහි කෙළවර හිසින් නමස්කාර කොට සන්තෝෂයෙන් දැන් වූ කල්හි

 

233  සොඳ පුන්සඳ සොමි කිරණින් පිහිකු                             ළු

        වැද සුරගඟ රළ වට කළ සුලකු                                    ළු

        නඳ සිරිසර පාමින් රන්ගිරි කු                                       ළු

        ඇඳ පිරිසිදු සුදු සිනිඳු කසී ස                                         ළු

අර්ථ

සුන්දර වූ පූර්ණ චන්දුයාගේ සෞම්‍ය කාන්තියෙන් රැඳුනා වූ දිව්‍යගංගාවෙහි තරංග පිවිසී වට කළා වූ මනාව අලංකාර කළ ස්වර්ණ පර්වත කූටයේ සතුට කරවන ශ්‍රී සාරය පෙන්වමින් පරිශුද්ධ ශ්වේත ස්නිග්ධ වූ කාශී නම් ප්‍රදේශයේ සාටක ඇඳ

 

234  හිම කර සුරසිඳු කොඳ මුත හ                                      රෙහී

        පැහැසර යුරු සුදඟර ගෙන වෙ                                    රෙහී

        මල කර පල පලු වැනි සුරතු                                        රෙහී

        මනහර සිවුසැට බරණින් සැ                                        රෙහී

 අර්ථ

චන්ද්‍රයා දිව්‍යගංගාව හෝ ඵෙරාවණ හස්තියා කුන්දමල් මුතුමාලයෙහි ප්‍රභා සාරය වැනි ශ්වේත අංග රාග ශරීරයෙහි ගාගෙන දිව්‍යවෘක්ෂයෙහි පුෂ්ප අංකුර ඵල පල්ලව වැනි සිත් ගන්නා වූ හැටහතරක් වූ ආභරණවලින් සැරසී

 

235  විරිදු නිරිඳු සෙන් අඳවා පිය                                      ළී

        පුරුදු ඔවුන් සිරි ගැනුමෙහි පිය                                 ළී

        මුහුදු වසන් මිහි රකිනා නොමැ                                ළී

       නිරිඳු මඟුල් මඬලග ගෙන උදු                                  ළී

අර්ථ

විරුද්ධ වූ නරේන්ද්‍රයන්ගේ සේනාවන් හට රෙදිකඩවල් අන්දවා ප්‍රිය ගෙන දෙන්නා වූ ඔවුන්ගේ සම්පත්තිය ගැනීමෙහි පුරුදු වූ මුහුද අවසන් කොට ඇති පොළොව අලස නොවී රකින්නා වූ නරේන්ද්‍රයාගේ බබළන්නා වූ මඟුල් කඩුව රැගෙන

 

236  පිරි රුසිරෙන් බබළන සක් සුරඟ                          න

        සලනුවනින් මිස වෙන සක් නොම ව                   න

        නවයොවුනෙන් දනමන සක් පිනව                 න

        පිරිවරමින් දසදහසක් වරඟ                             න

අර්ථ

පිරුණා වූ රූපශ්‍රීයෙන් බබළන්නා වූ සෙලවෙන්නා වූ ඇසින් විනා ශක්‍ර සුරංගනාවන්ගේ වෙනසක් නොම වන්නා වූ නව යෞවනයෙන් ජනයාගේ මනස සහ ඇස් පිනවන්නා වූ උතුම් කාන්තාවන් දහදාහක් පිරිවරාගෙන

 

237  දියත සතන් මන බැඳි වැඳි සහ                           සේ

        කියත නොයෙක් විරුදාවළි සතො                     සේ

        දිගත බිහිරි කර යුගසිඳු ගොස                            සේ

        කරත පසඟතුරු ගොස සිටි දෙප                        සේ

අර්ථ

ලෝකයෙහි සත්ත්වයන්ගේ මන බැඳුණා වූ වන්දීන් සහශ්‍රයන් සන්තෝෂයෙන් නොයෙකුත් විරුදාවලී කියන කල්හි යුගාන්ත සමුද්‍රයේ ඝෝෂාව මෙන් දිශාන්තයන් බිහිරි කොට දෙපැත්තෙහි සිට පඤ්චාංගතූර්ය ඝෝෂාව කරන කල්හි

 

238  එක්ව සිනිඳු වල්විදුනා සුළ                              ඟින්

        නික්ම දුවන ඉඳුවර දම් සර                              ඟින්

        සක්ව දිලෙන අබරණ රැස් තර                         ඟින්

        නික්ම එරජ රජමැතිසෙන් සම                         ඟින්

අර්ථ

ස්නිග්ධ වූ වාලවිජිනි පවනින් රැස් වී නික්මී දුවන්නා වූ ඉනදීවර දාමයන්ගේ යහපත් වර්ණයෙන් චක්‍ර ආකාරව දිලිසෙන්නා වූ ආභරණ රශ්මි නමැති තරංගයෙන් ඒ රජු රාජ මන්ත්‍රී සේනාව සමඟින් නික්මී

 

239  වෙසෙසින් දැන පරසිදු සිව් වේ                               දේ

        සැබවින් බොරු නොකරන කී කී                            දේ

        බමුණන් පවසන ජය තුති නා                                 දේ

        අසමින් නරනිඳු සඳ සිතු පෑ                                    දේ

අර්ථ

චතුර්වේදය විශේෂයෙන් දැනගෙන ප්‍රසිද්ධ වූ කියු කියු දෙය ඒකාන්තයෙන් බොරු නොකරන්නා වූ බ්‍රාහ්මණයන් පවසන්නා වූ ජයස්තුති නාදය රාජෝත්තමයා සිත පහදවා ශ්‍රවණය කරමින්

 

240  දිලිහෙන නුබ ඉඳුසැව් සිය විල                                සින්

        විහිදෙන මිණි අබරණ රැස් සහ                             සින්

        පුබුදින මුවතඹරැති පුර විල                                   සින්

        විසුරන අසෙනිය මල් දැක සතො                         සින්

අර්ථ

අහසෙහි දිලිාසෙන්නා වූ ඉන්ද්‍රචාප සියයක් විලාසයෙන් විහිදෙන්නා වූ මාණික්‍ය ආභරණ වල රශ්මි සහශ්‍රයෙන් ප්‍රබෝධවන්නා වූ මුහුණ නමැති රත්පියුම් ඇති නගර විලාසිනීන් විසුරන්නා වූ අර්චනීය මල් සන්තෝෂයෙන් දැක

 

241  කලා සපිරි මුවසඳ හස කැ                                 ල්මෙන්

        දුලා දිමුතු මුතුහර ගඟුලැ                                   ල්මෙන්

        බලා සිටින ලිය තම වෙත ඇ                             ල්මෙන්

        බලා පුළුල් දිගු නුවන‘ග බැ                               ල්මෙන්

අර්ථ

කලාවන්ගෙන් සම්පුර්ණ වූ මුහුණ නමැති චන්ද්‍රයාගේ සිනා නමැති කාන්තියෙන් බබළන දිය ඇල්ලක් මෙන් දීප්තිමත් වූ මුතුමාලයෙන් යුක්තව තමා කෙරෙහි ආලයෙන් බලා සිටින්නා වූ කාන්තාවන් පළල් වූ දිගු වූ නෙතග බැල්මෙන් බලා

 

242  සුරසෙන් ගෙන සැදි සුදම් ස                         බාවට

        සතොසින් පැමිණෙන සුරිඳු සු                      බාවට‍

        අවසන් නොව දිලි රුවන් ප                         බාවට

        රජසෙන් සහ රජ පිවිස ස                            බාවට

අර්ථ

සැරසුණා වූ සුධර්මා නම් දිව්‍ය සභාවට දිව්‍ය සේනාව ගෙන සන්තෝෂයෙන් පැමිණෙන්නා වූ සුරේන්ද්‍රයාගේ ස්වභාවයෙන් හාත්පස සීමා රහිතව රත්න ප්‍රභාවන් දිලිසුණා වූ සභාවට රජු රාජසේනාව සමඟ පිවිසී

 

 

243  සරා ලකළ කිරුළ‘ග මිණි රැස් වැ                               ද

        සරා උදය දිවයුරු බිඹු සිරි ල                                      ද

        පුරා උදුළ සේසත් සිහසුන් මැ                                    ද

        අරා පවර නරනිඳු වැඩ උන් ස                                   ද

අර්ථ

රාග සහිත වූ අලංකෘත වූ ඔටුන්නෙහි ඇති මැණිකෙහි රශ්මිය වැදී ශරත් කාලයෙහි උදෑසන සූර්යයාගේ බිම්බයෙහි ශෝභාව ලැබුවා වූ බබළන්නා වූ ශ්වේතච්ඡත්‍රය ඇති සිංහාසනය මධ්‍යයෙහි පූර්ණ කොට ආරූඪ ව උතුම් නරේන්ද්‍රයා වැඩ සිටි කල්හි

 

244  පලන් අබරණ                                         දෝ

        වතුරෙන් සබය කර                                 දෝ

        ලොව පරසිදු සො                                   ඳෝ

        උන්නු සුවහස් ගණන් නිරි                       ඳෝ

අර්ථ

පැලඳ ගත්තා වූ ආභරණවල දීප්තිය නමැති වතුරෙන් සභාව ධෝවනය කොට මනා සේ ලෝකයෙහි ප්‍රසිද්ධ වූ සියදහස් ගණන් රජවරු හුන්හ

 

245  වෙද වෙද‘ඟ නි                              පුණෝ

        සතර පිළිබිඹු දැ                              පුණෝ

        දිය වැඩෙහි දැ                                පුණෝ

        පසෙක උන්නුය පෙරවි බ               මුණෝ

අර්ථ

වේදයන්හිද වේදාංගයන්හිද ප්‍රවීණ වූ ශස්ත්‍ර නමැති ප්‍රතිබිම්බයන්ට දර්පණතල වූ ලෝකාභිවෘද්ධියෙහි දැපී සිටින්නා වූ පුරෝහිත බ්‍රාහ්මණයෝ පැත්තක හුන්නෝය

 

246  යසින් නොකිලි                                      ටියෝ

        ලොව කප්තුරුසෙ සි                              ටියෝ

        වාද ඇසිය                                             ටියෝ

        උන්නු සිටු තනතුරු පිහි                         ටියෝ

අර්ථ

කීර්තියෙන් කිලිටි නොවූ ලෝකයෙහි කල්ප වෘක්ෂයන් සේ සිටි සිටු තනතුරෙහි පිහිටියා වූ වාදය ඇසීමෙි කැමැත්තෝ හුන්හ

 

247  තියුණු නුවණැ                                     ත්තෝ

        රට රකිනා කැමැ                                 ත්තෝ

        කුලුණෙන් ළතෙ                                 ත්තෝ

        උන්හ උන් වෙත රජ ඇමැ                    ත්තෝ

අර්ථ

තීක්ෂණ ඥාන ඇති රට රැකීමෙහි කැමැති වූ හදවත කරුණායෙන් තෙත් වූ රාජ අමාත්‍යයෝ ඔවුන් සමීපයෙහි හුන්හ

 

248  සමර සම සු                                         රුවෝ

        අවිසිප් සරම සු                                     රුවෝ

        නැණ බරණ දැ                                    රුවෝ

        පසෙක උන්නුය රජ කුම                      රුවෝ

අර්ථ

අනංගයා හා සමාන මනා රූ ඇති ආයුධ ශිල්ප අභ්‍යාසයෙහි ශූර වූ ඥානය නැමති ආභරණ දැරූ රාජ කුමාරයෝ පැත්තක හුන්හ‍

 

249  රණ‘ගින් නොතැ                                   වියෝ

        රජුගෙන් ලත් පද                                   වියෝ

        ජය සිරිනි නො                                      වියෝ

        දෙසෙක උන්නුය රජ සෙනෙ                 වියෝ

අර්ථ

යුද්ධ නමැති ගින්නෙන් නොතැවුණු රජ්ජුරුවන්ගෙන් ලැබූ තනතුරු ඇති ජයශ්‍රීයෙන් වියුක්ත නොවූ රාජ සේනාපතියෝ ප්‍රදේශයක හුන්හ

 

250  රුපු රණ අරි                                      ටියෝ

        රට රැකුමෙහි බුහු                               ටියෝ

        රජ අණ දැව                                      ටියෝ

        උන්නු එක්පසෙක මහ රැ                   ටියෝ

අර්ථ

සතුරු යුදයන්හි අරිෂ්ට වූ රට රැකීමෙහි දක්ෂ වූ රජුගේ විධානයෙහි දැවටුණා වූ ජනපද නායකයෝ එක් පැත්තක හුන්හ

 

251  සරසවි වැල                                     ඳියෝ

        කව් නළු රසය වි                              ඳියෝ

       සත්සිඳු කිමි                                      ඳියෝ

      පසෙක උන්නුය නොයෙක් හු            දියෝ

අර්ථ

සරස්වතිය වැලඳ ගත්තා වූ කාව්‍ය නාටක රසය වින්දා වූ ශාස්ත්‍ර නමැති සාගරයෙහි කිමිඳුණා වූ නොයෙක් සුධීහු පැත්තක හුන්හ

 

252  බරත සැක හ                                     ළුවෝ

        රඟින් දන මන වෙ                             ළුවෝ

        වෙසින් සුලකු                                    ළුවෝ

        පසෙක සිටියෝය නන් න                   ළුවෝ

අර්ථ

භරතයෙහි සැක දුරු කළා වූ රංගනයෙන් ජනතාවගේ මනස වෙළූ වේශයන්ගෙන් මනා ලෙස අලංකාර වූ නොයෙක් නාටකයෝ පැත්තක සිටියෝය

 

253  කිවි බසෙහි රැ                                  ඳියෝ

        දනන් සිත දුක් සි                              ඳියෝ

        කැමති සිරි වි                                    ඳියෝ

        දෙසෙක සිටියෝ නොයෙක් වැ          ඳියෝ

අර්ථ

කාව්‍ය භාෂාවෙහි රැඳුණු ජනයන්ගේ සිතෙහි දුක් සිඳු කැමති සැපත් වින්දනය කළා වූ නොයෙකුත් වන්දීහු  ප්‍රදේශයක සිටියහ

 

254  නොයෙක් රට වැ                                    ස්සෝ

        වෙණනද අසන රි                                   ස්සෝ

        එහිම නිසි නි                                          ස්සෝ

        සිටියො මඩුවෙන් පිටත සෙ                    ස්සෝ

අර්ථ

වීණා නාදය අසනු කැමති වූ නොයෙක් රට වැසියෝ සුදුසු සුදුසු වූවෝ එහි ම ද සෙසු අය මණ්ඩපයෙන් පිටතද සිටියහ

 

255  මදැතුන් බලැ                                     ත්තෝ

        රුපු සයුර මෙර ම                              ත්තෝ

       අවිසිප් උග                                        ත්තෝ

       අවට සිටියෝය කඩුග                        ත්තෝ

අර්ථ

මත් හස්තීන්ගේ ශක්තිය ඇත්තා වූ සතුරුන් නමැති මුහුදට මේරුමන්තය වූ ආයුධ ශීල්ප උගත්තා වූ කඩු ගත් අය හාත්පස සිටියහ

 

256  සැපමිණි නන් දෙ                                        සෙන්

        හියවුරු දරා එක                                          සෙන්

        විලසින් අසුර                                               සෙන්

         එ වෙත සිටියෝ නොයෙක් දුනු                     සෙන්

අර්ථ

නොයෙක් දේශයන්ගෙන් සම්ප්‍රාප්තව එක් අංශයකින් හී බහාලුම එල්ලා ගෙන අසුර සේනාව පරිද්දෙන් නොයෙක් දුනුවායෝ ඒ සමීපයේ සිටියහ

 

257  නොහළ විරු සිරි                                        යහ

        රිප‘ඳුරට රිවි උද                                         යහ

        පබල මෙර දිරි                                            යහ

        නැඟි රිය රියදුරෝ සිටි                                 යහ

අර්ථ

අත්නොහරින ලද්දා වූ වීරශ්‍රී ඇති සතුරන් නමැති අන්ධකාරයට සූර්යෝදය වූ ප්‍රබල වූ මේරු ධෛර්යය ඇති රථාචාර්යයෝ රථවලට නැඟී සිටියෝය

 

258  මිණි කිකිණි ගැ                                         ටලූ

       රන්කම් කලණ ප                                      ටලූ

       රුපුන් මුලු‘පු                                             ටලූ

       අසරු අස් සෙනඟ ගෙන ව                         ටලූ

 අර්ථ

සතුරන් මුලින් උපුටා දැමු අශ්වාරෝහකයෝ එල්ලන ලද මණි කිංකිණි ඇති රන්කම්වලින් ශෝභාවත් වූ රෙදි බහාලූ අශ්ව සේනාව ගෙන වට කළහ

 

259  දිගු සොඬ පිහි                                         ල්ලෙන්

     වැහෙන සෝ දිය හැ                                ල්ලෙන්

     දුර‘ළ දුහු වි                                             ල්ලෙන්

    ඇතරු සිටියෝ ඇත් වළ                            ල්ලෙන්

අර්ථ

දිගු වූ හොඬ නමැති පිහිල්ලෙන් වෑහෙන්නා වූ දහදිය දහරින් දුරු කළා වූ ධූවිලිවලින් යුක්ත වූ හස්ති වලයෙන් හස්ත්‍යාරෝහකයෝ සිටියහ

 

260  ඔවුන් වෙත රා                                        සී

       වෙමින් වෙන වෙන දේ                           සී

       උනු‘නැ‘ඟ  ගැසි ගැ                                සී

       සිටියෝ අතුරක් නොදී ගැව                     සී

අර්ථ

ඔවුන් සමීපයෙහි රැස් වෙමින් වෙනත් වෙනත් දේශවාසීහු ඔවුනොවුන්ගේ ඇඟෙහි ගැටෙමින් ඉඩක් නොතබා ගැවසීගෙන සිටියහ

 

261  බිමසිට බැලීම                                        ට

        අවසර නැතැයි උස්කො                          ට

        බැඳ මැසි එමැස පි                                  ට

        අයෙක් සිටියෝ වාද දැකුම                     ට

අර්ථ

භූමියෙහි සිට බැලීමට ඉඩ නැත කියා උස් කර මැසි බැඳලා වාදය දැකීමට අයෙක් එ් මැසි මැත්තෙහි සිටියහ

 

262  ඇවිත් පසු ප                                               ස්සේ

        මිලදි රැගත් මැ                                            ස්සේ

        වෙණ අසන රි                                             ස්සේ

        අයෙක් සිටියෝය අසු අ                               ස්සේ

අර්ථ

පසු පසුව පැමිණ මිලදී ගත්තා වූ මැස්සෙහි වීණා අසන රුචියෙන් අයෙක් අහු අස්සේ සිටියහ

 

263  නැඟි නන් දන සොඳු                                                   රු

       දුහුල‘බරණින් නිරතු                                                   රු

      එදා එනුවර තු                                                             රු

      වීය කප්තුරු සිරින් විසිතු                                              රු

අර්ථ

නැඟුණා වූ නොයෙක් ජනයන්ගේ සුන්දර වූ පටපිළී සහ ආභරණ වලින් නිරන්තරයෙන් ඒ නගරයෙහි ගස් එකල්හි කල්පවෘක්ෂයෙහි සිරියෙන් විචිත්‍රවත් විය

 

264  දනකැන් නොයෙක දෙ                                        ස

        කියනු කිම රැස්වූ ලෙ                                           ස

        පිරුණෙන් එ බරණැ                                            ස‍

        නොවී අවසර පවා පවුරි                                       ස

අර්ථ

නොයෙක් දේශයන්හි ජන සමූහයා රැස් වූ ආකාරය කියනු කවරේද ඒ බරණැස් නගරය පිරුණු හෙයින් ප්‍රකාරවල මුදුන්වල පවා ඉඩක් නොවීය

 

265  බෝසත් ද එ                                                 දිනා

        ජයසිරි සඳ වල                                              ඳිනා

  &nb