අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ඉපයිම ඇත්තක්ද

අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ඉපයිම ඇත්තක්ද


ඔඕ. අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ඉපයීම ඇත්තක්. නමුත් විශාල ප්‍රමාණයේ මුදලක් එනම් මාසයකට ලක්ෂයක් පමණ මුදල් ඉපයිය හැකිබව පැවසීම ඔබව රැවටීමක්. එලෙස මායකට රුපියක් ලක්ෂයක මුදල් ඉපැයිය හැක්කේ ඉහල අධ්‍යාපනික මට්ටමක් සහ පලපුරුද්දක් ඇති පුද්ලයන්ට පමණී.

මෙලස අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ඉපයීම තරගයක්, ජය ලබන්නේ සුළුතරයක් පමණී. අනෙත් සියළුම දෙනා මාසයක් හෝ දෙකක් පමණක් මෙය ක්‍රියාත්මක කර අත්හැරදමයි.

ඇඩ් ක්ලික් කර ඔබගේ අරමුණුවලට ලගාවීමට නොහැක. සාමාන්‍ය මුදලක් ඉපයීමට ඇඩ් ක්ලික් කරනවට අමතරව ඔබ Odesk හෝ Freelancer එකෙන් හෝ එසේත් නොමැතිනම් Forex යන අංශයන්වලටත් ඔබ අවධානය යොමු කල යුතුයි. ඒයින් අදහස් වන්නේ ඔබට ඉහල ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තිබිය යුතුබවයි.

පරිගණක දැනුම සහ අන්තර් ජාලය පිළිබද දැනුමක් තිබීම ඉතා අත්‍යවශ්‍ය කාරනයකි. මන්ද මේ හැම දෙයක්ම සිද්ද වන්නේ පරිගණකය සහ අන්තර්ජාලය තුලිනි.

අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ඉපයිය හැකියැයි පවසන බොහෝ ආයතන එම දැනුම ලබා දීමට රුපියල් 5000.00 ක් පමණ අයකරගනු ලබනවා. එම වැඩමුළුව එක්දිනකට පමණක් සීමා වන අතර එයින් ඔබ යමක් ඉගෙන ගත්තද ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වීමේදී ඉතා අපසුතාවයකට මුහුණ දෙනවා නොඅනුමානයි.

ඇත්තටම මෙම ක්‍රමයෙන් ලාභ ලබන්නේ ඒ පිළිබද වැඩමුළු පවත්වන ආයතනයි. එක් පුද්ගලයෙකුගෙන් රුපියල් 5000.00 බැගින් එක් දිනකට පුද්ගලයන් 20 දෙනෙකුගෙන් රුපියල් 100,000.00 (ලක්ෂයක)ක ආදායමක් ඔවුන් එක් දිනකට ලබා ගනී.

එසේනම් ඔබ කලයුත්තේ අන්තර්ජාලය පිළිබද හොද දැනුමක් ඇති යහළුවෙකුගෙන් අසා දැන ගැනීම හෝ අන්තර්ජාලයෙන්ම ඒ පිළිබද වැඩිදුර අධ්‍යාපනයක් ලබාගැනීමයි.

ඔවුන් පවත්වන වැඩමුළුවලවට වඩා ඉතා වැදගත් තොරතුරු රාශියක් නොමිලේ මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඉදිරි දිනවලදී බලා පොරොත්තුවන්න.

#Making money online

#e-money sinhala


කතෘ : ගයාන් සංජය
ලිපිය : අවවාද
කියවූ ගණන : 5,735
කැමති ගණන : 10