දැව

දැව

ඉදිකිරිම් සදහා යොදා ගන්නා ද්‍රව්‍ය හා ඒවායේ ඇතිවිය හැකි දෝෂ

වර්තමානය වනවිට ඉදිකිරිම් ක්ෂේත්‍රෙය් දි බහුලව ඉදිකිරිම සදහා,

 • දැව
 • ගඩොල්
 • කොන්ක්‍රිට්

යන අමුද්‍රව්‍ය භාවිත කරමින් ඉදිකිරිම් සිදු කරයි.මෙම අමුද්‍රව්‍ය ඉදිකිරිම සදහා ගැනිමට පෙර හෝ පසු  යමි යමි දෝෂ හටගනි.එම නිසා ඉදිකිරිම් ද්‍රව්‍යයන් වල පවතින දෝෂ නිවැරදිව මින් හදුන්ගෙන ඒවා මග හරිමින අලංකාරවත්,කල්පවතින් නිමාවකින් යුතු භාණ්ඩයක් නිර්මාණය කරගත් හැකිය.

 • දැව

ඉදිකිරිම් කර්මාන්තයේදි භාවිතයට ගන දැව වර්ග 2කට බෙදේ.එනම්,

 • ස්වාභාවික දැව
 • කෘත්‍රිම දැව

ස්වාභාවික දැව

          ස්වාභාවික පාරිසරය විසින් බිහි කරනු ලැබු විවිධ ශාක මගින් දැව ලබා දේ.දැනට විකල්පයක් ලෙස කෘත්‍රිම දැව නිපදවනු ලබන බැවින් ස්වාභාවික පරිසරයෙන් ලබා ගන්නා දැවයයි.දැව කදන් පරිවර්තන කටයුතු මගින් ලබා ගන්නා දැව ස්වාභාවික දැව ලෙස හදුන්වයි.

          විවිධ ප්‍රදේශවලට ආවේණික ව වැඩෙන බොහෝ ශාකවල දක්නට ලැබෙන ස්වාභාවික ලක්ෂණ විවිධාකාරය ශ්‍රි ලංකා වේ.

 • පහතරට තෙත් කලාපිය වනාන්තරවල
 • කදුකර තෙත් කලාපිය වනාන්තරවල
 • පහතරට වියලි කලාපිය වනාන්තරවල

වෘක්ෂලතාදියේ එකිනෙකට වෙනස් ස්වභාවික ලක්ෂණ මෙම වනාන්තර වලින් දැකිය හැකිය.

දැවවල ඇති ස්වාභාවික ගුණාංග

 • ශක්තිය
 • කල්පැවැත්ම
 • …………………………..
 • …………………………..
 • …………………………..
 • ………………………………
 • …………………………………………………
 1. ශක්තිය

දැව වර්ගවල ශක්තිය විවිධාකාර වේ.බුරුල් ලිවල ශක්තිය අඩු වන අතර තද ලි වල ශක්තිමත් බව වැඩි වේ.තද ලි මෙන්ම බුරුල් ලි ද ඒ ඒ ශාක වලට ආවේනික වු ශක්තිමත් බවකින් යුක්තය.

 1. කල්පැවැත්ම

කාලගුණික හා දේශගුණික බලපෑම් වලටත් ,දිලිර,බැක්ටිරියා,හා කෘමි උවදුරුවලටත් ඔරොත්තු දිමේ ස්වාභාවික හැකියාව,කල් පැවැත්ම යන්නේ හදුන්වයි.

 1. දැඩි බව

දැව කැපිමේ දි සිරිමේදි හා තැලිමේ දි ඊට දක්වන ප්‍රතිරෝධය දැඩි බව යන්නේ හදුන්වයි.

 1. හැකිලිම

දැවයක් අඩංගු තෙතමනය වාෂ්පිකරණය විම නිසා දැව මාංශය හැකිලිමට භාජන වේ.දැව ලි සහ ලෑලි ලෙස ඉරාගනු ලැබිමේදි හැකිලිම් ස්වභාවය පිළිබද විශේෂයෙන් සලකනු ලැබේ.

 1. අලංකාර

දැවයක් වර්ණය,වයිරම,සහ නහර ආදියේ පිහිටිම නිසා අලංකාරය වැඩිවේ.විශේෂයෙන්ම වයිරම මගින් දැවයක් ස්වාභාවික අලංකාරය මතු වි පෙනේ.

 1. කම්පනයට ඔරොත්තු දිම

කම්පනය නිසා ඇතිවන වික්‍රියාවට ඔරොත්තු දිමේ ගුණය අනෙක් ඉදිකිරිම් ද්‍රව්‍යවලට වඩා දැවවල ඉහලය.එම නිසා විවිධ ඉදිකිරිම් හා තැනිම් කටයුතු සදහා යොදා ගැනිමට සදහා දැව සුදුසු වේ.

 

දැව කදෙහි බාහිර සහ අභ්‍යන්තර ස්වරූපය අනුව ශාක වර්ග 2කි.එනම්

 • ඒකබිජ පත්‍රී ශාක
 • ද්විබිජ පත්‍රී ශාක

 

ඒකබිජ පත්‍රී ශාක

ද්විබිජ පත්‍රී ශාක

 • මුදුන් මුල් පද්ධතියක් නොමැත.කදේ භුගත කොටසේ තන්තු මුල් රාශියක් වැඩි ඇත.

මුදුන් මුල් පද්ධතියක් ඇත.මුදුන් මුල ද ඒ වටා පාර්ශ්වික මුල් ද හට ගනි.

 • අතු නොබෙදුණු සෘජු කදක් ඇත.

ප්‍රධාන කදෙන් අතු බෙදි වැඩේ.

 

……………………………………………………

……………………………………………………………

 

……………………………………………………

…………………………………………………………..

 

…………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

…………………………………………………..

……………………………………………………………

උදා: පොල්,කිතුල්,තල්,වි ,පුවක්,

……………………………………………………

අඹ,කොස්,දොඩම්,බුරුත

………………………………………………………….

දැවවල පිහිටා ඇති ස්වභාවික ලක්ෂණ හා ශක්තිමත බව පදනම් කරගෙන ප්‍රධාන කොටස් 2කට බෙදේ,එනම්

 • තද දැව
 • මෘදු දැව

තද දැව

          තද දැවයක් ව්‍යුහය සිදුරැ සහිත කෙදිවලින් සහ ස්ථම්භාකාර බිල වලින් සැදි ඇත.මෙම බිල කුඩා නළ ආකාරයෙන් දර්ශනය වේ.ස්ථම්භාකාර බිල මගින් ද ශාකයේ පත්‍ර කරා ජලය මිශ්‍රිත ඛණිජ ලවණ ගෙනයාම සිදු කෙරේ.සිදුරු සහිත කෙදි ගසේ කදට ශක්ති ලබාදේ.දැව ශක්තිමත් වන අතර බරින් ද වැඩි කල් පවති.පාට කිරිම,ඔප දැමිම,වැනි තාක්ෂණික උපක්‍රම මගින් ඉතා අලංකාර තත්තවයට පත්වේ.

 දැව  කදක් කොටස්

Outer bark –  …………………

Inner bark –           …………………

 

Cambium layer – ………………

 

Sap wood –                 ……………….

 

Heart wood – …………………

 

Pith –          …………………

 

Annual rings - …………………

 

Medullary rays- …………………