පරිගණකයේ පරිස්සම ගැන හිතන ඔබට පරිගණකය වයිරස් හදුනාගනිමු.

පරිගණකයේ පරිස්සම ගැන හිතන ඔබට පරිගණකය වයිරස් හදුනාගනිමු.

පරිගණක වයිරස් යනු පරිගණකයෙන් පරිගණකයට පිටපත් වන යම් විනාශ කාරී කටයුත්තක් කිරීම සදහා ලිය ඇති පරිගණක වැඩසටහන්ය.

පරිගණකයට හානිදායක වැඩසටහන් අතර මුලින්ම පැතිරුනේ වයිරස් වැඩසටහන් ය.

අපි මුලිකවම බලමු වයිරස් හදුනා ගන්නේ කෙසේද කියා.

 

1 වයිරස් හදුනාගනිමු

මෙම දෝෂ වයිරසයෙන් වයිරසයට වෙනස් වේ නමුත් පොදුවේ ගත් විට මෙම දෝෂ ඇති වේ.

1 පරිගණකයේ වේගය අඩු වීම.

2 එරර් මැසේජස් වෙඩියෙන් ලබාදීම.

3 dos shell, windows regi-str, task manager යන කොදස් open නොවේ. 

4 හාඩ්වේයා කොටස් නිවරදිව ක්‍රියාත්මක නොවේ.

5 පරිගණකයේ තොරතොරු පිටතට email වීමට පුළුවන.

6 හාඩ්ඩිස් එකට හෝ වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියයට හානි විය හැක.

7 පරිගණකයේ වයිරස්ගාඩ් අප්ඩේට් නොවීම.

8 වයිරස් ගාඩ් ඉන්ස්ටෝල් නොවීම්.

9 අන්තර්ජාලය හරහා අනවශ්‍ය ලෙස අප්ලෝඩ් හෝ ඩවුන්ලෝඩ් වීම.

10 සෙටප් ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩ් වී 99% පමණ පසු ඩවුන්ලෝඩ් වීම නැවතීම්.

 

2 වයිරස් වර්ග හදුනා ගනිමු.

1 මැල්වෙයා (malware)

ස්පයිවෙර්යා  (spyware)

නරක වැඩසටහන් ලියන්නේ පරිගණකයේ තොරතොරු පිටස්තර අයට ලබාගැනිමටය.

2 (trojan horse)

වයිරස් ප්‍රයෝජනවත් ලෙස පෙන්නවා පරිගනකයේ දත්ත විනාශ කරයි.

3 (worms)

වයිරස් එකක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වූවත් වයිරස් එකක මෙන් ධාවක වැඩසටහනක් නැති විනශකාරී වැඩසටහනකි.

 

3 ඇන්ටි වයිරස් හදුනාගනිමු.

ඇන්ටි වයිරස් යනු පරිගණකය වයිරස් වලින් ආරක්ෂා කරගැනීම සදහා නිර්මාණය කල වැඩසටහන් ය.

අපහට ඇන්ටිවයිරස් නොමිලේ හෝ යම් ගෙවීමක් සිදු කොට ලබා ගත හැක.

එකම ආයතනයයක් විසින් නිර්මාණය කරන ඇන්ටිවයිරස් වැඩසටහන් නොමිලේ ලබා ගත්තද වයිරස් හදුනා ගැනීමේ අඩුවක් හෝ දුර්වලතාවක් ඒ වට නැත.

බොහෝ ඇන්ටිවයිරස් වැඩසටහන් වල නොමිලේ දෙන සංස්කරණයේ (intelligen antivirus) and (anti-malware protection) යන පහසුකම් දෙකම සපයයි. මුදලට ලබාදෙන සංස්කරණයේද මෙය පවතී.

නමුත් මුදලට ලබාදෙන අමතර පහසුකම් ගණනාවක් තිබේ.

බොහොමයක් මිලදී ගන්නා වැඩසටහන්වල පරිගනකය හැකර් කරුවන්ගෙන් ආරක්ෂා කරදෙයි.

(antismap) පරිගණකයේ ස්මැප්ඉමේල් හදුනාගනී.

පරිගණකයේ මෘදුකාංග අප්ඩේට් කළ යුතුද යන්න හහුන ගනී.

ඔබ සාමාන්‍ය පරිගණක පරිශීලකයකු නම් නොමිලේ දෙන ඇන්ටිවයිරස් සංස්කරණයක් ප්‍රමානවත්වේ.

 

4 ඇන්ටිවයිරස් ගාඩ් එකක් නිවැරදිව භාවිතය.

1 හොද තත්වයේ වයිරස්ගාඩ් සැම වයිරස් වැඩි පමණක් සොයාගනී. එහෙත් නිවැරදිවම වයිරස් සොයාගැනීමට නම් මේවා අප්ඩේට් කල යුතුය.

ඔබ දිනපතා අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන අයකු නම් දිනපතා ම වගේ ගාඩ් එක අප්ඩේට් කල යුතුයි.

අඩුවෙන් අන්තර්ජාලය භාවිත කරන්නේ නම් සතියකට වරක් පමණ අප්ඩේට් කිරීම ප්‍රමනවත්වේ.

 

2 ඔබේ වයිරස්ගාඩ් ගාඩ් එක නිවැරදි ක්‍රියාකාරිත්ව හදුනාගැනී සදහා

වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ notepad open කර ඒ තුල මෙම code එක එකදිගට taype කරන්න.

x50!p%@AP[4\PZX54(P')7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!4H+H*

file මෙනුවේ save කරන්න saveas හි save කිරීම අවශ නොවේ file save

එකහි myfile.com type කර  file type හි all file යන්න ලබාදී save කල file එක  

වයිරස්ගාඩ් එකින් ස්කෑන් කරීමේදී මෙය වයිරස් එකක් ලෙස පෙන්වයි නම් ඔබේ වයිරස්ගාඩ් එක නිවැරදිව ක්‍රියාකරයි.

 

3 ඔබ වයිරස් ගාඩ් කිහිපයක් එකවර යොදාගෙන ඇති නම් ඒවායේ තිබෙන

වයිරස්ගාඩ් කිහිපයක් යෙදීමේදී ටයිම් ටේ (resident shield) මතට ලෝඩ් වන මෘදුකාංග නිසා පරිගණකයේ වේගය අඩුවේ.

නමුත් පරිගනකයකට ගාඩ් කිහිපයක් ඉන්ස්ටෝල් කලද වරදක් නැත වයිරස්ගාඩ් ඉන්ස්ටෝල් කිරීමට යාමේදී වෙනත් ගාඩ් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කිරීම නුසුදුසු බව දෙනුම් දෙන්නේ නම් පමතක් එය යෙදීමෙන් පලක් නැත.

 

4 ඔබගේ වෙනත් උපාංග වයිරස් වලින් ආරක්ෂා කර ගැනිම.

ඔබගේ phone එක පරිගණක සමග ඩේටා කේබලයක් හරහා ස්ම්න්බද කිරීමේදී දුරකතනයේ හා පරිගණකයේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය වෙනස් නිසා ඩේටාකේබල් එක හරහා දත්ත හුවමාරුව අනාරක්ෂිත නොවේ.

නමුත් බොහෝ computes හා බොහෝ phones වල භාවිත වන මෙමරි චිප් එකේ රැදි ඇති වයිරස් පරිගණකයට හා දුරකතනයේ වයිරස් පැතිරෙයි.

 

මෙම ලිපියෙන් වයිරස් වැඩසටහන් පිළිබද සරල අවබෝදයක් ඔබට ලබා ගත හැක . ලිපියේ යම් දෝෂයක් ඇතිනම් සමාවෙන්න. ඔබට සුභ දවසක්.


කතෘ : නිරෝෂා මිහිරානි
ලිපිය : තොරතුරක්
කියවූ ගණන : 2,882
කැමති ගණන : 1