ශ්‍රද්ධාව යනු කුමක්ද එය තථාගත අවබෝධයට වැදගත් වන ආකාරය

ශ්‍රද්ධාව යනු කුමක්ද එය තථාගත අවබෝධයට වැදගත් වන ආකාරය

ශ්‍රද්ධාව යන කුමක්ද? එය තථාගත අවබෝධයට වැදගත් වන ආකාරය


බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අධ්‍යාත්මික ගුණ විශේෂය අරහං ආදී වූ බුදු ගුණය නවයෙන් ප්‍රකට වේ බුද්ධ ශාසනය තුළ ද්ධාවට පත්වනු පුද්ගලයෙකු ප්‍රථම ලබන ශ්‍රද්ධාව නම් ශාස්තෲ ශ්‍රද්ධාවයි

"ධම්මේසු නිකං ගච්ඡති  සත්පතරී පසීදති"

තථාගතයන් වහන්සේගේ අවබෝධය අද හන සුළු බවට හෝ විශ්වාස කටයුතු බවට ැමිණීම ශ්‍රද්ධාව ලෙස පෙන්වා දිය හැකිය

කතමංච භික්ඛවේ ත් ඉන්ද්‍රියන් ඉධ භික්ඛවේ අරියසාවකෝ සද්ද හෝති සද්ද හතේ තථාගතස්ස බෝධිං ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝක විදූ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරතී සත්ථා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාතී

ණබෝධිපාක්ෂික ධර්ම වශයෙන් වර්ධනය විය යුතු ඉන්ද්‍රිය ධර්ම අතර

සද් ඉන්ද්‍රිය ලෙසත්ධ  බල ධර්ම  සද්ධා බල ලෙසත් 

සේඛ ධර්ම අතර අතර සද්ධා සම්පදා ලෙස දක්වා තිබෙන්නේ අරහං සම්මා සම්බුද්ධො ආදී ගුණයන් තුළින් තථාගත අවබෝධය නිවැරදි මාර්ගය ඔස්සේ අනුගමනය කළ යුතුය ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය වශයෙන් සඳහන් වන මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අරහත් සම්‍යක් සම්බුද්ධය විද්‍යාචරණ සම්පන්න ය සුගතය ලෝකවිදු ය අනුත්තර පුරිසදම්මසාරථී ගුණයන්ගෙන් යුක්තය දෙවි මිනිසුන්ට සාස්ත්රය බුද්ධය භාග්‍යවත් ච ශ්‍රද්ධා ඉන්දීය වශයෙන් පෙන්වා දෙන මෙය ‍රද්ධාව ලබාගැනීමට ද ප්‍රගුණ කිරීමට ද මේ ඔස්සේ අනුගමනය කිරීමෙන් නැතිනම් කමටහන් භාවනාව තුළින්ද්ග ුද්ගලයෙක් ඒ ඔස්සේ ප්‍රඥාව දියුණු කර ගන්නා සේ සුනාථ භාරත ධාරේථ චරාථ ම්මේ යන බුද්ධ පාඨය ඔස්සේ ශ්‍රද්ධාව යනු කුමක්දැයි දැන ගෙන ඒ ඔස්සේ ගමන් කිරීම තථාගත අවබෝධය පිණිස ඉවහල් වනු නොඅනුමානය

අවබෝධයෙන් ලබාගත් ශ්‍රද්ධාව දියුණු තියුණු කිරීමෙන් ප්‍රඥාවට වඩා niro හානිය ලබා ගැනීමත් සමග ශ්‍රද්ධාව යන වචනය පවා මැකී යනු ලැබේ

නිර්වාණය පිණිස ූලික සාධකයක් වන ශ්‍රද්ධාව වැඩිම අනිවාර්යයි වද මෙය මූලිකම පියවර ලෙස පෙන්වා දීමට හැකියාව ඇත බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තරීතර මාණික්‍යයන් බඳුය ගුණයෙන් හා නුවණින්ය ියලු ලෝ සතුන් හික්ම වූ හ සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්ලේ ි ඒ ගුණ කදම්බයන් තුළින් මස්තකප්‍රාප්ත වූයේ විජය ශ්‍රී ජය ශ්‍රී මහා බෝධි රාජයාණන් අභියස දීය සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වීමෙන් බුදුන් වහන්සේගේ ගුණ කියා නිම කිරීමට මේ ලෝකයේ තවත් කෙනෙකු නැත උදාහරණයක් ලෙස ගත් කළ බුදුවරයෙක් වුවද තවත් බුදුවරයකුගේ ගුණ කියා නිම කිරීමට නොහැකි බව බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට උගන්වා ඇත තවද බුදු කෙනෙකුට වුවත් බුදු ගුණ බුදු ගුණ කියා ඉවර කිරීමට නොහැකි බවත් කල්පය ගෙවී යන බවත් සඳහන් වේ ඉහත කරුණු දෙස බැලීමේදී මිනිසෙකුට බුදුගුණ කියනවා විනා sitin සිතා වත්ම ම කිරීමට අපහසු කරුණක් බව මට වැටහෙනු ඇත තවද තථාගතයන් වහන්සේගේ අවබෝධය ගුණ නවය එකට කැටි කොට පෙන්වා දී ඇත නමුදු බුදුවරයකුගේ ගුණ සිටීමට ද අපහසුඅපහසු වේ සහ තෲ ප්‍රසාදය දහම් අවබෝධය මඟින් හැඩගැසෙන බව මේ අනුව පැහැදිලි වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ ශාස්තෘවරයෙකු හැටියට යහපත් ගුණ කීර්තියක් ඇති වූයේද මේ ගුණයන් අවධාරණය කරගෙන බව ත්‍රිපිටක සාහිත්‍යය විමර්ශනය කිරීමෙන් මැනැවින් තහවුරු කරගත හැකිය

 

 සො භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධො 

විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝක විදූ

අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරථි

සත්ථා දේවමනුස්සානං බුද්ධෝ භගවා

*යනුවෙන් බුද්ධ කාලීන භාරතීය සමාජයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ මහත් වූ කීර්ති රාවයක් තිබුණ බව ූත්‍ර පිටකයේ ස්ත්‍රෝත්‍ර ගණනාවකම තුළත් මේ සුවිශේෂී ගුණ නවඅරහදි බුදු ගුණ ලෙස ව්‍යවහාරයට පැමිණ ඇති බව. සියලු කෙලෙස් වලින් දුරු වූ බැවින් ද ංසාර චක්‍රයේ අරසිඳලූ බැවින්ද කෙලෙස් සතුරන් නැසූ බැවින් ද රහස් නොමැති බැවින් ද රහසින් හෝ පව් නොකරන බැවින් ද සියලු පූජාවන්ට සුදුසු හෙයින්ද දුරජාණන් වහන්සේ අරහං යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන බව

 

 

 

සටහන ........  (විමලානන්ද  හිමි)✍️✍️✍️