Regular Expression

Regular Expression

Regular Expressions

 

Regular Expression නැතිනම් RegEx යනු Programming වල වචන සෙවිමට භාවිතා කරනු ලබන රටාවක් වේ. මෙම pattern භාවිතා කර search and replace කිරිම සිදු කරයි.

 

1. යම් වචනයක් සෙවිමට නම් start and end backslash / / ඇතුලත අදාල වචනය ඇතුලත් කල විට එම වචනය තිබෙන ස්ථාන පෙන්වනු ලැබේ.

      /cat/g

     The fat cat ran down the street

    It was searching for a mouse to eat

 

2. නව පේලියක් හැර සියළුම characters සියල්ල එකවර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් නැවතීමේ තිත යෙදවිය යුතු වේ.

     /(.)/g

  The fat cat ran down the street,

  It was searching for a mouse to eat.

 

3. නැවතීමේ තිත පමණක් පවතින ස්තාන හදුනා ගැනීමට කොටු වරහන් ඇතුලත නැවතීමේ තිත යෙදිය යුතුය.

     /[.]/g

   The fat cat ran down the street.

   It was searching for a mouse to eat.

 

4. ගණිතමය සංඛ්‍යා පමණක් සෙවිමට නම් පහත පරිදි යෙදවිය යුතුය.

      /(\d)/g

     The fat cat ran down the street 1 2

    It was searching for a mouse to eat 5

 

5. capital D යෙදු විට ගණිතමය සංඛ්‍යා හැර අනෙකුත් සියළුම characters පෙන්වනු ලැබේ. 

     /(\D)/g

    The fat cat ran down the street 1 2

   It was searching for a mouse to eat 5

 

5. අවශ්‍ය වචනයක් පමණක් පවතින ස්තාන හදුනාගැනීමට

      /(ea\w)/g

      The fat cat ran down the street

    It was searching for a mouse to eat

 

6. ඉහතින් ඇති simple w එක capital W කෙරූ විට වචන නොවන අනෙකුත් දෑ හදුනා ගැනීමට

      /(\W)/g

     The fat cat ran down the street 100%

   It was searching for a mouse to eat!

 

7. අක්ෂර අතර ඇති හිස්තැන් තෝරා ගැනීමට නම්

      /(\s)/g

     The  fat  cat  ran  down  the  street

    It  was  searching  for  a  mouse  to  eat

 

8. හිස්තැන් හැර සියළුම characters

      /(\S)/g

      The fat cat ran down the street

     It was searching for a mouse to eat

 

9. ඕනෑම a b c යන ඉංග්‍රීසි අකුරු තිබෙන ස්තානයක් සොයා ගැනීමට

      /([abc])/g

    The fat cat ran down the street

    It was searching for a mouse to eat

 

10. a b c හැර අනෙකුත් ඕනෑම වචනයක් සෙවිම සදහා

        /([^abc])/g

        The fat cat ran down the street

      It was searching for a mouse to eat

 

11. යම් අකුරු පරාසයකට අයිති අක්ෂර සෙවිම‌ට

        /([a-f])/g

       The fat cat ran down the street

     It was searching for a mouse to eat

 

12. දෙන ලද ජේදයක මුල් වචනය Select කර ගැනීමට

         /(^\w+)/g

       The fat cat ran down the street

     It was searching for a mouse to eat

 

13. දෙන ලද ජේදයක අවසාන වචනය Select කර ගැනීමට

         /(\w+$)/g

     The fat cat ran down the street

     It was searching for a mouse to eat

 

14. අවශ්‍ය වචනයක් පමණක් Select කර ගැනීමට

      /(sea\w+)/g හෝ /(sea\w*)/g

        The fat cat ran down the street

      It was searching for a mouse to eat

         මෙහිදි + යෙදූ විට අදාල අකුර පමණක් ඇති වචන පෙන්වනු නොලැබේ. නමුත් * යෙදු විට අදාල තනි අකුරද සමග පෙන්වනු ලැබේ.

 

15. තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය වන වචන කිහිපයක් එකවර Select කර ගැනීමට vertical bar යොදා ගත හැකිය

         /(^\w+|\w+$)/g

         The fat cat ran down the street

      It was searching for a mouse to eat

 

16. යම් වාක්‍යයක් අවසාන වන capital අකුරක් සහිත වචනය සෙවිමට නම්

         ([A-Z])\w+\.

     The fat cat ran down the Street.

     It was searching for a mouse to Eat.

 

17. යම් වාක්‍යයක් අවසාන වන simple අකුරක් සහිත වචනය සෙවිමට නම්

        ([a-z])\w+\.

     The fat cat ran down the street.

     It was searching for a mouse to eat.

 

Regex පිළිබද වැඩිදුර තොරතුරු සදහා පිවිසෙන්න

https://regexr.com/

 

 

 

Harshani Maduwanthi
Good luck
2022 10 18 18:45:01

srinath induwara
wow
2022 06 28 22:23:19