ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සහ නඩත්තුව (Building Construction & Maintenance) – පාඩම අංක 01 - වෙනත් NCT (CIVIL) පාඨමාලාව

ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සහ නඩත්තුව (Building Construction & Maintenance) – පාඩම අංක 01

කාර්මික විද්‍යාල මඟින් පවත්වනු ලබන,   ජාතික තාක්ෂණික සහතිකය (සිවිල් ඉංජිනේරු) හෙවත් NCT (civil) තුන් අවුරුදු අර්ධකාලීන පාඨමාලාව සඳහා මාර්ගෝපදේශ ලිපි පෙළ

ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සහ නඩත්තුව  (Building Construction & Maintenance) –  පාඩම අංක 01 (16-08-2017)

BC -1 - හැඳින්වීම

ශිෂ්ඨාචාර නොවූ ආදී මානවයාහට ස්ථිර වාසස්ථානයක් නොතිබිණ. අන් සතුන් මෙන්ම ඔවුහු ද රංචු ගැසී තැනින් තැන තාවකාලිකව නවාතැන් ගනිමින්, සංචාරයේ යෙදුනහ. ඒ ඔවුන්ගේ මුලික අවශ්‍යතා වන ආහාර සහ ජලය සොයා ගැනීම සඳහා ය.

කල්යත්ම, වර්ෂාවෙන් සහ සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා, ගල් ගුහා, ගස් බෙන ආදී ස්වල්ප වශයෙන් ආරක්ෂාව සැපයෙන ස්ථානයන්, තම තාවකාලික වාසස්ථාන ලෙසින් තෝරාගත්හ.

මිනිසා ශිෂ්ඨාචාර වත්ම, ජලය ලබා ගැනීමේ පහසුව තකා  ඔවුන් ගංගාශ්‍රිතව වාසස්ථාන ඉදිකරගැනීම ආරම්භ කළහ.

තම අතිරේක ආහාර ගබඩා කර තැබීමටද, සත්ත්ව පාලනය ආරම්භ වීමෙන් පසුව (එඬේර යුගයේදී), තමාට ආහාර සපයන සතුන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහාද, මිනිසා ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීමට පටන් ගත්තේය.

මිනිසාගේ අවශතා සංකීර්ණ වීමේදී, ඔවුන් වාසස්ථාන වලට අමතරව, වෙනත් කාර්යයන් සඳහා  විවිධාකාරයේ ගොඩනැගිලි ඉදි කරන්නට පටන් ගත්හ. කාලයාගේ අවෑමෙන් නිර්මාණශීලී මනසකින් යුත් මිනිසා තම ගොඩනැගිලි, ශක්තිමත්ව ඉදි කිරීමටත් , අභ්‍යන්තරව සහ බාහිරව අලංකාර කිරීමටත්  පෙළඹුනහ.

වර්තමානයේ ඉදිවන ගොඩනැගිලි ගැන සලකා බැලූ විට, මිනිසා ස්වභාව ධර්මයෙන් බොහෝ ඈත්ව ඇත. සොබාදහමේ ඇතිවන විපර්යාසයන්ට අනුගත නොවී, එයට පටහැනිව ගොස්, තම ගොඩනැගිලි තුල කෘත්‍රිම පරිසරයක් නිර්මාණය කර ගැනීමට මිනිසා උත්සුක වී ඇත.

වර්තමාන ගොඩනැගිලිවල භාවිතය සලකා බැලූ විට, මිනිසා තම අවශ්‍යතාවයන්ට සරිලන පරිදි  විවිධාකාර අංශයන් ඔස්සේ මෙම ඉදිකිරීම් සිදු කර ඇත.

පෞද්ගලිකව ජීවත් වීම සඳහා

 • වෙළඳ කටයුතු සහ භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම් සඳහා
 • අධ්‍යාපනික සහ විවිධ පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා
 • රෝග නිවාරණ සහ දැනුම්වත් කිරීමේ කටයුතු සඳහාපොදු කටයුතු සහ විනෝදය සඳහා
 • ආරක්ෂා සහ සුරැකුම් කටයුතු සඳහා
 • නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ කටයුතු සඳහා
 • ආහාර නිෂ්පාදනය සහ වෙනත් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා
 • ක්‍රීඩා සහ ශරීර සුවතා කටයුතු සඳහා
 • රැකියා කටයුතු සඳහා
 • රාජ්‍ය රහස් තොරතුරු සහ දේශය ආරක්ෂා කිරීමේ අංශ සඳහා
 • යටිතල පහසුකම් සැපයීමේ කටයුතු සඳහා
 • කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා
 • ආගමන සහ විගමන කටයුතු සඳහා

ගමනාගමන සහ වාහන නඩත්තු කටයුතු සඳහා

ආදී ලෙස වර්ග කල හැක.

නුතනයේ මිනිසා විසින් ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීමේදී භාවිතා කරනු ලබන තාක්ෂනය ගැන සාකච්ඡා කිරීම   “ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ ශිල්පය සහ නඩත්තුව” යන විෂයය යටතේ කරනු ලැබේ.

මෙම විෂයය ක්‍රමානුකුලව අවබෝධ කරගැනීම සඳහා පහත මාතෘකා යටතේ සාකච්ඡා කරමු.

 1. ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම සඳහා ඉඩමක් තෝරා ගැනීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු.
 2. තෝරාගත් ඉඩමේ පසේ ස්වභාවය (Soil Condition of Site)
 3. ගොඩනැගිලි සැලසුම් නිර්මාණය සහ ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම (Planning & Estimating)
 4. ගොඩනැගිලි නීති පද්ධතිය (Building Regulations)
 5. ඉඩම තුල ගොඩනැගිල්ල සලකුණු කිරීම (Settingout)
 6. අත්තිවාරම් නිර්මාණය (Foundation Designing)
 7. බැමි වර්ග සහ බැමි බැඳීම
 8. කොන්ක්‍රීට් වැඩ
 9. කපරාරුව
 10. දව වර්ග
 11. වහලය
 12. උලුවහු සහ දොර ජනෙල්
 13. ප්ලාස්ටික් වැඩ

මෙම විෂයය සම්බන්ධයෙන් තවත් විහිදී ගිය කරුණු ඇත. ආරම්භයක් වශයෙන් ඉහත කරුණු අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරමු. 

 

BC -1-1  ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම සඳහා ඉඩමක් තෝරා ගැනීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු

BC-1-1-01  ඉඩමේ පස පිළිබඳව පරික්ෂා කල යුතුය (මේ පිළිබඳව වෙනමම පාඩමකින් සාකච්ඡා කරනු ලැබේ)

BC-1-1-02  ස්වභාවික ආපදාවන්ට භාජනය වන ඉඩමක්ද යනවග

BC-1-1-03  ඉඩමේ ආරෝහණය හෙවත් භූමියේ උස් පහත් බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

BC-1-1-04  ඉඩමට පිවිසුම් මාර්ගය පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය.

BC-1-1-05  ඉඩම පිහිටි ප්‍රදේශයේ භූගත ජල මට්ටම පිළිබඳව පරීක්ෂා කල යුතුය.

BC-1-1-06  අවට පරිසරය හා එම පරිසරයේ සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව සොයා බැලිය ගත යුතුය.

BC-1-1-07  රජයේ සංවර්ධන කටයුතු වලට පවරා ගැනීමට නියමිත ඉඩමක්ද යන වග

BC-1-1-08  යටිතල පහසුකම් සහ වෙනත් පහසුකම් පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය.

BC-1-1-09  ඉඩමේ නිරවුල් බව සහ නීතිමය තත්ත්වය පිළිබඳව සලකා බැලිය යුතුය.

BC-1-1-10  ප්‍රාදේශීය ගොඩනැගිලි නීති රීති පද්ධතිය ගැන සොයා බැලිය යුතුය.

 

ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සහ නඩත්තුව  (Building Construction & Maintenance) –  පාඩම අංක 02 න් මෙම මාතෘකා එකින් එක ගෙන වැඩි දුරටත් සාකච්ඡා කරමු.

ඔබට ජය හා සතුට 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.M.Lasantha Pradeep jayasingha
2022 09 22 17:46:14

බුද්ධික ගුණසේකර
ස්තුතියි ඔබගේ වටීනා ලිපියට ...
2022 03 13 21:00:35