පුස්කොළ පොත 02 - වෙනත් පුරාවිද්‍යාව

පුස්කොළ පොත 02

සම්ප‍්‍රදායික වශයෙන් පුස්කොළ පොත් කල් තබා ගැනීමේ ක‍්‍රමවේදය


අතීතයේ සිට පුස්කොළ පොත් ආරක්ෂාකර ගැනීමට විවිධ වූ ක‍්‍රම වේදයන් භාවිතයට ගැනුණි. මෙහිදී විවිධ වූ අවස්ථාවන්හීදී විවිධ කාර්යන් සිදු කරමින් එම ක‍්‍රියාව සිදු කරන ලදී. මූලික වශයෙන් එම කි‍්‍රයාකාරකම් දෙස බැලීමේදී ළපටි තල් ගොබය තම්බා ගැනීමේ අවස්ථාව, එය මැනවින් පදම් කිරීම හා පුස්කොළ නිර්මාණයෙන් අනතුරුව ක‍්‍රියාවලිය යන ක‍්‍රමයන් මගින් පුස්කොළ ආරක්ෂාව සිදු වන බව පෙන්වාදීමට හැකි වන්නේය. 


ළපටි තල් ගොබය කපා ගැනීම,තම්බා ගැනීමේ අවස්ථාව හා කළු මැදීමේ අවස්ථාව


තල් ගසට නියම්ත වූ ගෞවරනීය කෙම් ක‍්‍රමයන් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව පුද්ගලයකු හෝ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු ගස වෙත ගමන් කිරීමෙන් අනතුරුව නියමිත වූ තල් ගොබය නිසි ලෙස වැඞී ඇති දැයි සොයා බලනු ලැබේ. නියමිත වූ ප‍්‍රමාණයට තල් ගොබය වැඞී නොමැත්තේ නම් තල් ගොබය නොකපන බව මෙම අධ්‍යනයේදී තහවුරු කර ගැනීම සදහා හැකි විය. සාමාන්‍යයෙන් මෙම නිර්මාණකරණයේ යෙදී සිටින පිරිස් බොහෝ විට පෙන්වා දෙනු ලබන්නේ මෙම තල් පත් නිර්මාණය සදහා අවම වශයෙන් මාස 1-2 අතර තල්පතක් විය යුතු බවය. තල් ගොබය මේරීමේ කාලය ද දේශගුණික හා අනෙකුත් සාධක මත වෙනස් වන බව ඔවුන් ප‍්‍රකාශ කරන අතර අවම මේරීමක් සහිත වූ තල් ගොබය හා වැඩි මේරීමක් සහිත වූ තල් ගොබය තල් පත් නිර්මාණයේදී අවම වශයෙන් යොදා ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. නියමිත වූ ලෙස මේරීමට පත් වූ තල් ගොබය මගින් නිර්මාණය කරනු ලබන පුස්කොළ පොත් බොහෝ කල් ආරක්ෂා කර ගැනීමට හා පහසුවෙන් නම්‍ය ශීලීභාවයට පත් කර ගැනීමට හැකි බව තල් පත් නිර්මාණ කරුවන් විසින් පෙන්වා දෙනු ලැබේ. සාමානයෙන් හොදින් මේරීමට පත් තල් ගොබය අඩි 12-18 ප‍්‍රමාණයකින් යුක්ත වන බව පෙන්වා දෙනු ලැබේ. මෙහි ඇති සම්ප‍්‍රදායික තතු නම් ඔවුන් විසින් ප‍්‍රකාශ කරනුයේ අතීතයේ සිට තම පරම්පරාවන් පුස්කොළ නිර්මාණය සිදු කරන්නේ නම් මෙම කරුණු බොහෝ දුරට අනුගමනය කරන බවයි. මෙහිදී මැනවින් මේරීමට පත් වූ තල් ගොබය තුළ අඩංගුවන පුෂ්ඨිමය කොටසේ ඇති පිටි වැනි කොටස සමග තැම්බීමේදී ඇතිවන ක‍්‍රියාවලිය හේතුවෙන් පුස්කොල පොත බොහෝ කාලයක් තබා ගැනීමේ හැකියාවෙන් යුක්ත වන බව පෙන්වා දෙනු ලැබේ. ගොබය කපා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඉතා සෙමින් මෙය බිමට බෑම සිදු කරනු ලැබේ. මෙහිදී මූලික වශයෙන් බිමට ගත් තල් ගොබය තද හිරු එළියේ තබා නොගනිමින් තල් ගොබය තැම්බීම සදහා කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ. තල් ගොබය සුදුසු පරිදි නිර්මාණය කර ගැනීම හා එහි ආරක්ෂාව සදහා සිදු කරනු ලබන දෙවැනි ක‍්‍රියාවලිය වශයෙන් මෙය පෙන්වාදීමට හැකි වන්නේය.

 

කළු මැදීමේ අවස්ථාව - මූලාශ‍්‍රය අන්තර්ජාලය මගිනි


මූලිකව තල් ගොබය පුස්කොළ සෑදීමේදී තැම්බීමට බදුන් කරනු ලැබේ. මෙම තැන්බීම සිදු කිරීමේදී බොහෝ දුරට අතීතයේ සිට සිදු කරනු ලබන මූලික ක‍්‍රමවේදයන්ට අමතරව යම් යම් විශේෂතා මෙහිදී දැක ගැනීමට හැකි විණි. මූලික වශයෙන් තල් කොළ කපා ගැනීමෙන් අනතුරුව එවා මැනවින් සකස් කොට (වට්ටු ගැසීම) අනතුරුව පුස්කොළ පොතේ ආරක්‍ෂාව සදහා මූලික වශයෙන් තැන්බීමේ ක‍්‍රියාවලිය සදහා යොදන බව පෙන්වා දෙනු ලැබේ. මෙම වට්ටු තැන්බීමේ ක‍්‍රියාවලිය ඉතා සංකිර්ණ කි‍්‍රයාවලියක් වශයෙන් ඔවුන් පෙන්වා දෙනු ලැබේ. නියමිත ලෙස නිර්මාණය නොකරන වට්ටු ඇතැම් විටදී නියමිත ක‍්‍රියාවලියට බදුන් නොවන බව ඔවුන් විසින් පෙන්වා දුන්නේය. මෙහි අදහස වන්නේ යම් ලෙසකට වට්ටු නිර්මාණය සිදු කිරීමේදී අධික ලෙස එම වට්ටුව හිර වන ලෙස බැදීමට ලක් කළ හොත් තැන්බීමේදී ඇතිවන ක‍්‍රියාවලිය නිසිලෙසින් සිදු නොවන බවයි. එහිදී නියමිත ප‍්‍රමාණයට ලිහිල් ලෙස මෙම වට්ටුව නිර්මාණය කළ යුතු බව පෙන්වා දෙනු ලැබේ. මෙහිදී ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් රවුමට බැ`දි තල් කොළ අතරින් පොල් ඉරටුවක් යැවීමට හැකි වන්නේද එම ප‍්‍රමාණයට අමු තල් කොළය වට්ටු ගැසීමේදී නිර්මාණ කිරීමට බලාපොරොත්තු වනු ලැබේ. මෙයින් පුස්කොළ පොත් නිර්මාණය කරන්නන් බලාපොරොත්තු වන්නේ නිසි ලෙසින් රවුමට ඔතන ලද තල් කොළ අතරට (වට්ටු) තැම්බිමේදී නියම්ත වූ ලෙසින් තල් කොළය ආරක්ෂා වීම සදහා අවශ්‍ය වනු ලබන ඖෂධීය සාරය ගමන් කොට කොළයේ සෑම තැනකම ආවරණය වන ලෙසින් ක‍්‍රියාකිරීමට හැකි වීමටය. මෙම ක‍්‍රියාවලිය වලියේදී දේශිය පැළෑටි, මුල්, කොළ ආදීය භාවිතයට ගනු ලැබේ. මූලික වශයෙන් වට්ටු ගැසීමෙන් අනතුරුව මෙම වට්ටු තැම්බීමේ ක‍්‍රියාවලියට ලක් කරන තෙක් වතුර දමමින් එහි ළපටි බව ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු කරන බව ස`දහන් කරනු ලැබේ. එසේම සම්ප‍්‍රදායික වශයෙන් මෙම වට්ටු තැන්බීමේදී වට්ටු තැන්බීමට ගන්නා භාජනයේ කෙළින්ම තැන්පත් නොකරන බව පෙන්වා දිය හැකිය. මෙහීදී දේශීය ඖෂධ සාරයෙන් යුත් පැළෑටි ආදීය තැන්බීමට බදුන් කරනු ලැබේ. අනතුරුව මෙම සකස් කළ වට්ටු තැන්පත් කරනු ලැබේ. මෙහීදී සම්ප‍්‍රදායක වශයෙන් ගනු ලබන ඖෂධීය ද්‍රව්‍ය අතර පැපොල් කොළ හා ළපටි ගෙඩි, අන්නාසී කොළ(ළපටි),කැප්පෙටියා, බිලි කොළ, ආදී දේවල් භාවිතයට ගනු ලැබේ. මෙම දේවල් සම්ප‍්‍රදායික වශයෙන් පුස්කොළ තැන්බීමේ ක‍්‍රියාවලියේදී භාවිත දේවල්ය.


මෙම භාවිතයට අමතරව මෙම පිරිස විසින් කැටකාලා පොතු ආදීය මෙයට එකතු කරනු ලැබේ. මෙය බොහෝ තැන්වල දක්නට නොලැබෙන දෙයක් අතර මෙම පිරිසගේ ක‍්‍රම වේදයන් අතරේ දැකිය හැකි ලක්ෂණයකි.
පැපොල් කොළ හා ළපටි ගෙඩි භාවිතාය පිළිබද ඔවුන් ප‍්‍රකාශ කර සිටියේ මෙම ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමෙන් මූලික වශයෙන් පැපොල් ශාකයේ විෂ නැසීමේ හැකියාවකින් හා යම් දෙයක පිරිසිදු බව ආරක්ෂා කර දීමට හැකි ගුණයෙන් යුත්ත වන බවයි. මෙම තල් කොලවල වල ඇති ක්‍ෂද්‍ර කෘමීන්ගේ ක‍්‍රියාකාරිත්වට නැති කිරීම සදහා මෙම ඖෂධීය ද්‍රව්‍යන් භාවිතා කරමින් රත් කිරීමේ කි‍්‍රයාවලියට බදුන් කරන බවත් මෙහිදී පැපොල් ගෙඩි හා කොළ වලන් එම කි‍්‍රයාකාරිත්වය මැනවින් සිදු වන බව ඔවුන් පෙන්වා දෙනු ලැබේ. එසේම තල් කොළ යම් ආකාරයකය වැඩි මේරීමකින් යුත්ත වන්නේ නම් වැඩි වශයෙන් පැපොල් කොළ හා ළපටි ගෙඩි අඩංගු කරවන බව සදහන් කෙරුණි. වැඩි මේරීමකට පත් හා තල් කොළ සමාන වශයෙන් මෙලෙක් තත්වයට පත් කිරීමේ හැකියාවකින් යුත්ත වන බව ඔවුන් විසින් ප‍්‍රකාශ කෙරුණි. මෙහිදී යම් ආකාරයට පුස් කොළ පොතේ ආරක්ෂාව සදහා එය හේතුවන බව ඔවුන් විසින් ප‍්‍රකාශ කළ අතර එහිදී පුස් කොළ තැන්බීමෙන් අනතුරුව යම් ආකාරයකට නැමීමට හා ලිවීමට හේතුවන බැවින් නැමීමේදී පුස්කොළ ඉරීමට හා කැඞීමට ඇති ප‍්‍රතිශතය අඩු බව පෙන්වා දුන්හ. මෙමගින් පුස් කොළ පොතේ ආරක්ෂාව හා කල් පැවැත්ම සදහා යම් ප‍්‍රමාණයකට හේතුවක් වන බව නිසාය.


එසේම පැපොල්වල ඇති කිරි හේතුවෙන් ජලය සමග මිශ‍්‍රණය වී මූලික වශයෙන් තල් කොළවල ඇති තල්පත දිරායාමට ඇති අහිතකර දෑ එසේම තල් පත්වල පිරිසිදු බව ඇති කිරීමට මෙය සමත් බව පෙන්වා දිට හැකිය. පිරිසිදු බව හේතුවෙන් කොළයේ මූලික වර්ණය ඉස්මතු කිරීමට හැකි වන බව පෙන්වා දීමට හැකි වන්නේය. අන්නාසී කොල ද මේ හා සමාන වූ ක‍්‍රියාදාමයක් සිදු කරන බවට සදහන් වේ. මූලික වශයෙන් කොළ මොලොක් බවට හා කොළවල පුස් හා අනෙකුත් ක්‍ෂද්‍ර ක‍්‍රියා නැවැත්වීම සදහා මෙම ද්‍රව්‍ය හේතුවන බව පෙන්වා දෙනු ලැබේ. මෙම නිර්මාණයන් සිදු කරන පුද්ගයන්ගේ ප‍්‍රකාශය අනුව මූලික වශයෙන් තල් කොළ හා මැනවින් මිශ‍්‍රවන කැප්පෙටියා යුෂ හේතුවෙන් පසු කාලීනය වේයන්, කුහුඹුවන්, පොත් කාවන් වැනි කුඩා කෘමින්ගේ විනාශය අවම වීමට මෙය බලපාන බවයි. බොහෝ විට පුස්කොළ පොත් විනාශ වනුයේ කුඩා කෘමි සතුන්ගෙන් බව පෙන්වා දෙන ඔවුන් ඒ සදහා මෙවැනි ක‍්‍රම වේදයන් භාවිතා කරන බවට සදහන් කරනු ලැබේ.