පුස්කොළ පොත 03 - වෙනත් පුරාවිද්‍යාව

පුස්කොළ පොත 03

විශේෂ වශයෙන් පෙන්වා දිය හැකි කරුණු වනුයේ මූලික වශයෙන් කැටකාලා පොතු එකතු කිරීමයි. මෙම එකතු කිරීම කුමක් සදහා හේතු වන්නේද යන්න පිළිබද ප‍්‍රකාශ කිරීමේදී මූලික වශයෙන් ඔවුන් සදහන් කරන ලද්දේ මෙයින් විශාල වූ ක‍්‍රියාදාමයක් සිදු වන බවය. මෙම කැටකාලා පොතු උෂ්ණ ජලයේ ක‍්‍රියාකාරිත්වය සමගින් මූලික වශයෙන් නියමිත වූ පරිදි තල් කොළයේ පදම සදහා හේතුවන බව ප‍්‍රකාශ කළේය. එය තවදුරටත් විස්තර කරන්නේ නම් තල් කොළයේ ඇති මැද ඇති පුෂ්ඨිමය ගතිය මැනවින් ආරක්ෂා වීම හා එය මැනවින් නම්‍ය ශීලී බවට පත්වන බව පෙන්වාදිය හැකිය. මෙම පොතු එකතු කිරීම මගින් තල් කොළයේ ස්තර දෙක අවශ්‍ය ප‍්‍රමාණයට ශක්තිමත් වන බවද එහිදී පන්හිද භාවිතයේදී අධික ලෙස අක්ෂර කපා ගොස් යට ස්තරය දක්වා ගමන් කිරීම වැළක්වීමට හැකි බවයි. එසේම තල් පතට අවශ්‍ය වන නියම වර්ණය ලැබීමට බිලිං කොළවල ඇති රසායනික තත්වය මත කැටකාලා වර්ණයේ ක‍්‍රියාකාරිත්වය හේතුවන බවයි. මෙම රසායනික ක‍්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් ඇතිවන වර්ණය සමානයෙන් තල් පත් වල දැකීමට හැකි වර්ණය නමුත් මෙය ඇති වනුයේ තල්පත් නිර්මාණය කොට ටික කළකට පසුව බව පෙන්වා දෙනු ලැබේ. මේ ආකාරයෙන් තැම්බීමේදී ඔවුන් විසින් විශේෂිත ක‍්‍රමයක් වශයෙන් මද ගින්දර යටතේ පැය 6- 10 අතර ප‍්‍රමාණයක් මෙම තල් පත් තම්බා ගනු ලැබේ. බොහෝ විට මෙම කටයුත්ත සිදු කරන්නේ ඉතා ගෞරවනීය තත්වයක් යටතේය. බොහෝ විට ගස් සෙවණ ඇති ස්ථානයක දර ලිපක් නිර්මාණය කොට උදයේ කාලයේ සිට සවස් වනතුරු මෙම කර්තෘවය සිදු කරනු ලැබේ. බොහෝ විට වර්තමානයේ මෙම නිර්මාණයන් සිදු කිරීමේදී පැය 2-3 අතර කාලයක් තල් පත් තැන්බීමේ කි‍්‍රයාවලිය සිදු කරනු ලැබේ. නමුත් මෙහි යම් ආකාරයකට වෙනස් බවකින් යුත්ත වේ. ඒ පිළිබද අදහස් විමසීමේදී ඔවුන් සදහන් කරනු ලැබුවේ නියම්ත ප‍්‍රමාණයට වඩා ගින්දර වැඩිවීම මගින් හා ඉතා ඉක්මන් කාලයක් ඇතුළත තල් පත් තම්බා ගැනීම හේතුවෙන් මූලික වශයෙන් මැනවින් තල් පත් වලට ඖෂධීය සාරය උරාගැනීම සිදු නොවන බවත් එසේම අධික ගින්දර හේතුවෙන් හුමාලය මගින් ඖෂධීය මට්ටම බාල වී පිටට යන බවත් එම හේතුව නිසා මෙලෙස සමාන්‍ය බවකින් යුත්තව ගින්දර බෙහෝ වේලාවක් යෙදීම මගින් නියමිත වූ තත්වයට තල්කොළ තම්බා ගැනීමට හැකි බවත් පැය 2-3 කින් තම්බා ගන්නා තල් කොළ වලට වඩා මේවායේ කල් පැවැත්ම ඉතා ඉහළ මට්ටමකින් යුත්ත වන බව පෙන්වා දෙනු ලැබේ.

පුස් කොළ පොත් නිර්මාණය සිදු කිරීමේ  කාර්යයන් - මූලාශ‍්‍රය අන්තර්ජාලයයෙනි.


මෙම ක‍්‍රියාවලියේදී මූලික වශයෙන් තල් පත් වල අනාගත සුරක්ෂිතතාවය සදහා යම් වූ දායකත්වයක් ලැබෙන තහවුරුවේ. මෙය සම්ප‍්‍රදායික වශයෙන් තවමත් ක‍්‍රියාවට බදුන් වන දෙයක් වන අතර මූලිකව තල් පත් තැම්බීමේ කි‍්‍රයාවලියෙන් අනතුරුව කෙබදු ආකාරයෙන් තවදුරටත් පුස්කොළ පොතේ ආරක්‍ෂාව උදෙසා කෙබදු වූ ක‍්‍රියාමාර්ග ගනු ලබන්නේද යන්න පිළිබද සොයා බැලීමේදී පුස් කොළ පොත් වල කළු මැදීමේ අවස්ථාවද සුවිශේෂි අවස්ථාවකි. මෙම පුස් කොළ පොත් නිර්මාණය කරන්නන් විසින් කෙබදු වූ ආකාරයෙන් මෙම කළු මැදීම සිදු කරන්නේද යන්න පිළිබද සොයා බැලීමේදිී මූලික වශයෙන් කළු මැදීම සදහා ඔවුන් විසින් දොරණ තෙල්, ගැඩුම අගරු, කුරක්කන්, දුම්මල ආදී වශයෙන් සාමාන්‍යයෙන් පුස්කොළ පොත් කළු මැදීමේදී භාවිතයට ගනු ලබන ද්‍රව්‍යන් ගනු ලැබේ. මෙහිදී යම් විශේෂිත කරුණු දැන ගැනීම නොලැබුණු අතර සාමාන්‍යයෙන් කළු මැදිමේදී භාවිතයට ගනු ලබන ද්‍රව්‍යන් හේතුවෙන් යම් ආකාරයක ආරක්‍ෂාවක් පුස්කොළ පොත් සදහා ලැබෙන බව සදහන් කරනු ලැබේ. මෙහිදී මෙම කළු මැදීමේදී භාවිත වන දොරණ තෙල් හා ගැඩුබ අගරු මගින් ඇතිවන ගන්ධය මගින් කෘමි සතුන් පලවා හැරීමක් සිදු වන බවයි. දොරණ තෙල් දිගුකල් පැවැත්මෙන් යුත්ත වන බැවින් පුස්කොළ ආරක්ෂාව මෙය හේතුවක් වන්නේය. යම් ආකාරයකින් මෙම කළු මැදීම නිසි ලෙසින් සිදු නොවන්නේ නම් එයින් යම් අකාරයකින් පුස්කොළ පොත විනාශය ඉතා ඉක්මනින් සිදු වීමට ඉඩ ඇති බව මාගේ මතය වනුයේය. උක්ත ආකාරයේන වර්තමානයේ යම් යම් වූ වෙනස් ක‍්‍රම වේදයන් භාවිතයට ගනිමින් මූලික වශයෙන් පුස්කොළ පොත් අත්‍යවශ්‍ය වූ විට නිර්මාණය කිරීමට කටයුතු සිදු කරන බව මැනවින් දැක ගැනීමට හැකි වුවත් නිර්මාණ කරුවන් විසින් පෙන්වා දෙනු ලබන්නේ වර්තමානය විට මෙය තවදුරත් ඉදිරියට රැගෙන යෑමට අවිනිශ්චිත වූ තත්වයක් මත තිබෙන බවකි. මෙහිදී එයට හේතු වශයෙන් පෙන්වා දෙනු ලැබුවේ වර්තමානයේ කඩදාසී භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරනු ලබන පුස්කොළ පොත් බිහි වීමත් මෙම නිර්මාණයන් වැඩි දියුණු කිරීමට නිළධාරීන්ගේ යම් වූ මැදිහත් වීමක් නොමැති හා අනාගත පරපුර මෙම නිර්මාණයන් නිර්මාණ කිරීමෙන් ඈත් වී යාමත්ය.

උක්ත කරුණු අනුව පෙනී යනු ලබන්නේ සම්ප‍්‍රදායිකත්වය මූලික කොට ගනිම්න් පුස්කොළ පොත් නිර්මාණය තවමත් සිදු වන අතර මෙහිදී මෙම පුස්කොළ පොත් වල ආරක්ෂාව සදහා එය නිර්මාණය කිරීමේදී කෙබදු වූ කි‍්‍රයා පිළිවෙතක් අනුගමනය කරණු ලබන්නේද යන්න පිළිබද දළ වශයෙන් පෙන්වා දිය හැකිය.

අතිරේක කියවීම්