වෙනත් - බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව - බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව - ප්‍රශ්න පත්‍ර අංක 01
කේත අංකය : 18


Saumya Abeysinghe විසින් 2016-03-31 දින බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව - ප්‍රශ්න පත්‍ර අංක 01


ප්‍රශ්න ගණන : 20 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 30 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40
ප්‍රශ්න ගණන : 20
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 30
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40

 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන ශ්‍රේණි (SLAS) , බැංකු , මහ බැංකු , පෞද්ගලික බැංකු , නීති ප්‍රවේශය (LOW ENTRANCE) , ගුරු විද්‍යාල ප්‍රවේගය , ග්‍රාම නිළධාරි , සංවර්ධන නිළධාරී , රේගු නිළධාරි ප්‍රවේශය , කළමනාකරණ සහකාර , ලිපිකරු , අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය ආදී සියලු විභාගයන්හි බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සැපයීමේ නිපුණතාව මෙන්ම ගැටලු විසඳීමේ කෙටිමං දැනගත හැකිවේ.


ප්‍රශ්න අංක 01

325, ........, 300, 276, 275

ප්‍රශ්න අංක 02

625, 400, 225, 100, ...........

ප්‍රශ්න අංක 03

190, ......., 153, 136, 120

ප්‍රශ්න අංක 04

අනුරාධ සහ මධුෂානිගේ වයස් වල එකතුව 21 කි. මධුෂානිට වඩා අනුරාධ අවුරුදු 3 කින් බාලය. අනුරාධගේ වයස කීයද?

ප්‍රශ්න අංක 05

පියා , මව , පුතා සහදුවගේ වයස් වල එකතුව අවුරුදු 130 කි. පියා මවට වඩා අවුරුදු 10 ක් වැඩිමහල් වන අතර , දුව මවට වඩා අවුරුදු 26 ක් බාලය. දුවට වඩා පුතා අවුරුදු 4 ක් වැඩිමහල් වේ. පියා සහ පුතාගේ වයස් දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 06

සාමාන්‍ය වේලාවෙන් රාත්‍රි 12.00 යන්න සම්මත (ඩිජිටල්) වේලාවෙන් දක්වන්නේ කෙසේද

ප්‍රශ්න අංක 07

රතු පාටට සුදු කියාද , සුදු පාටට කොළ කියාද , කොළ පාටට කළු කියාද , කළු පාටට කහ කියාද කියනු ලබන්නේ නම් කිරිවල වර්ණය කුමක්ද

ප්‍රශ්න අංක 08

සීනි ග්රෑම් 500 ක සහ තේ කොළ ග්රෑම් 250 ක මිල රුපියල් 80.00 කි. සීනි කිලෝග්‍රෑම් 1 ග්රෑම් 500 සහ තේ කොළ ග්රෑම් 750 ක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල කීයද

ප්‍රශ්න අංක 09

සිංහල බෙහෙත් වර්ගයක ලීටර 1 ක මිල රු 2500.00 ක් වන අතර , තවත් එවැනිම බෙහෙත් වර්ගයක ලීටර 1 ක මිල රු 3000.00 ක් වේ. මේ වර්ග 2 ක 2:3 අනුපාතයට මිශ්‍ර කර නව බෙහෙත් වර්ගයක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ නම් , එම බෙහෙත් වර්ගයේ ලීටර 1 ක මිල කීයද

ප්‍රශ්න අංක 10

ක්‍රීඩා පිටියක ඉදිරිපස දිග මීටර 50 කි. උත්සව දිනයක එහි මීටර 5 න් පහට කොඩි කණු සිටුවා තිබුණි. එහි සිටුවා තිබූ කොඩි කනු ගණන කීයද

ප්‍රශ්න අංක 11

පහත ප්‍රකාශය සලකන්න

2*3=3#3

මෙහි = ලකුණින් සමාන බව අදහස් කරයි. ඒ අනුව * සහ # මගින් පෙන්නුම් කරන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 12

දිග පළල මීටර 500 බැගින් වන ඉඩම් කැබැල්ලක වටිනාකම රු 2500 කි. එමෙන් දෙගුණයක් විශාල ඉඩමක වටිනාකම කීයද

ප්‍රශ්න අංක 13

එක් එළදෙනක් තණකොළ ගෝනි 4 ක් දින 4 කින් කා නිම කරයි. එළදෙනුන් 4 දෙනෙකුට ඒ සඳහා ගත වන කාලය කොපමණ ද

ප්‍රශ්න අංක 14

විජයරත්න සෑම අවුරුදු 2 කටම වරක් කතරගම යයි. 2006 වසරේදී ඔහු කතරගම ගියේ 18 වන වතාවට නම්, ඔහු 10 වතාවට කතරගම ගිය අවුරුද්ද කුමක්ද

ප්‍රශ්න අංක 15

කාර්යාල ගරාජයක කාර් හා යතුරුපැදි නවතා තිබුණි. මුළු වාහන සංඛ්‍යාව 10 ක් වන අතර , රෝද ගණන 30 කි. එක් එක් වර්ගයේ වාහන කීය බැගින් තිබුණේද

ප්‍රශ්න අංක 16

හොදින් හිරු එළිය පතිත වන ස්ථානයක වනා ඇති කලිසමක් වේලීමට පැයක කාලයක් ගතවේ. එසේ නම් එම ස්ථානයේම වනා ඇති කලිසම් 10 ක් වේලීමට ගතවන කාලය කොපමණද

ප්‍රශ්න අංක 17

සරත් සිටි පෝලිමේ ඔහුට ඉදිරියෙන් මිනිස්සු 8 දෙනෙක් සිටියහ. පෝලිමේ අන්තිමට සිටි අය මුලට සිටිම සේ පෝලිම අනිත් පැත්තට හැරුණෝය. එවිට සරත්ට ඉදිරියෙන්  3 දෙනෙකු සිටියේ නම්, පෝලිමේ සිටි මිනිසුන් ගණන කීයද 

ප්‍රශ්න අංක 18

1000 ට අඩුවෙන් ඇති වර්ග සංඛ්‍යාවක් මෙන්ම ඝන සංඛ්‍යාවක් වන සංඛ්‍යා කවරේද

ප්‍රශ්න අංක 19

තිලකරත්න තම අවශ්‍යතා දෙවනුවට තබා ඕනෑම කෙනෙකුට උපකාර කිරීමට ඉදිරිපත් වෙයි. තිලකරත්න සඳහා ගැළපෙන පදය වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 20

සමපාද ත්‍රිකෝණාකාර ලෑල්ලක රුපියලේ කාසි 55 ක් සම්පූර්ණයෙන් ම ආවරණය වන පරිදි අතුරා ඇත. ලෑල්ලේ එක් දාරයක ඇති කාසි ගණන වන්නේ