සමාජ විද්‍යාව හැදින්වීම - වෙනත් බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව

සමාජ විද්‍යාව හැදින්වීම

සමාජ විද්‍යාව විද්‍යාවක් බැවින් විද්‍යාව යනු කුමක්දැයි පළමුව විමසිය යුතුය.ලතින් භාශාවේ ස්කීරේ (scire) යන වචනයෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් සයන්ස් (science) යන පදය සැකසී ඇත. 

ස්කීරේ යන පදයේ නිරුක්ති විද්‍යානුකූල (etymological) අර්ථය ගවේෂණය හෝ සොයාගැනීම යන්න යි. මෙවැනි වචනාර්ථමය නිර්වචනයකට වඩා ඉදිරියට ගිය අර්ථ ක්ථන රැසක් විද්‍යාව පිළිබදව දකින්නට ඇත.

         කාල් රේමන්ඩ් පොපර් (1902-1994)නම් විධ්ක්‍රමවාදියා විද්‍යාව අර්ත ක්ථනය කර ඇත්තේ මෙසේය

      "විද්‍යාවක් යනු ආනුභවික පර්යේෂණ මගින් අසත්‍යකරනයට ඉඩ ඇති මතයි"

 

විද්‍යාවක් අනෙකුත් ශාත්‍රයකින් වෙන්කර ගනු ලබන රීතිය ලෙස ද පොපර් ගේ මේ අදහස සැලකේ.ඉන් කියැවෙන්නේ සියලුම විද්‍යාත්මක මත පර්යේෂණ මගින් අසත්‍ය කිරීමට ඉඩ ඇති ඒවා බවයි.අසත්‍ය කිරීමට ඉඩ ඇත යන්න පාරිභාෂික තේරුමකින් භාවිත වේ.

සමාජය (Socity) යන ඉංග්‍රීසි වචනය ලතින් සෝසියුස්  (socius) යන පදයේ අදහසයි. මේ නිසාවෙන් 'මැක් අයිවර්'දක්වනුයේ සමාජය යනු සමාජ සම්බන්ධතාවල ජාලයක් ලෙසය.

 

ඔගස්ට් කොම්ට් (Auguste comte 1798-1857) නම් ප්‍රංශ  දාර්ශනිකයා විසින් "සමාජ විද්‍යාව යන පදය 1839 දී පමන ප්‍රථම වරට හදුන්වා දෙනු ලැබීය. මීට පෙර,කොම්ට් විසින් ම මෙම විශය සමාජ භෞතික විද්‍යාව නමින්ද හදුන්වා ඇත. (Sociology) යන පදයෙ නිරුක්ති විද්‍යානුකූල අර්තය "සමාජය පිළිබද විද්‍යාව යන්න යි.

 

 සමාජ විද්‍යාව මූලික සංකල්ප,න්‍යාය හා ක්‍රම වේද,

එන්.වී.ජී.ඒ හේමන්ත කුමාර