මයික්‍රෝ කොන්ට්‍රෝල් ප්‍රෝග්රැම් (ආඩ්ඊනෝ arduino) සරලව හදුනා ගනිමු - 2 - වෙනත් Arduino

මයික්‍රෝ කොන්ට්‍රෝල් ප්‍රෝග්රැම් (ආඩ්ඊනෝ arduino) සරලව හදුනා ගනිමු - 2

මයික්‍රෝ කොන්ට්‍රෝල් ප්‍රෝග්රැම් (arduino)

arduino බෝඩ් එකහි ඇති කොටස් පිලිබදව  සරල දැනුමක් ලබා ගනිමු.

arduino බෝඩ් එක මත මයික්‍රෝ කොන්ට්‍රෝලර් (microcontoroller)

එක භාහිර බල සැපයුමක් (externernal power supply)

හා යුඑස්බී ( USB port ) ඉන්පුට්/අවුට් පුට් pin (I/O pin) සහ තවත් උපාංග තිබෙනු පෙනේ.

ඉදිරියේදී  මෙම සියලු කොටස්වල ක්‍රියාකාරිත්වය පිලිබදව හොදින් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්.

 

අපි බලමු කොහොමද arduino  බෝඩ් එක

පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා.

1 ඔයාට ඔයාගේ arduino bord එක පරිගණකය නොමතිව ක්‍රියාත්මක කර බලන්නට අවශ්‍ය නම්

   arduino බෝඩ් එකක බාහිර බල සැපයුම DC එක  බල සැපයුම භාවිත කල හැක.

2 පරිගණකයට සම්බන්ද කර පරිපථ ක්‍රියාත්මක කරන විට හා ප්‍රෝග්රැම් කරන විට

   USB පෝට්එක හරහා පරිගණකයෙන් ලැබෙන විදුලි බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන නිසා

   DC බල සැපයුමෙන් විදුලිය සැපයීම අවශ්‍ය නොවේ.

3 විදුලිය සැපයීම arduino USB කේබලය බෝඩ් එකහි USB කනෙක්ටරයට

   සම්බන්ද කොට එහි අනිත් කෙරවෙල පරිගණකයට සම්බන්ද කර පසු

   විදුලිය arduino බෝඩ් එකට ලැබෙන බව දැන ගැනීමට බෝඩ්

   එක මත කොලපාට බල්බයක් දැල් වෙනවා ඔයාට පෙනේවි.

 

 ඔයාගේ arduino බෝඩ් එක හොදින් ක්‍රියාත්මක

 වෙනවද යන්න හදුනා ගැනීමට ඇති මුලිකම සාදකය තමයි

 පරිගණකයට සම්බන්ධ කලාට පසුව දැල් වෙන කොළ පාට බල්බය.

 මෙහි මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝල්ර් එක මත ඇති ප්‍රෝග්රැම්

 එකක් ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා කහ පැහැති බල්බයක්ද නිවමින් දැල් වේවි.

 

arduino bord එක හා පරිගණකය අතර සම්බන්ධතාවක්  ගොඩ නගා ගැනීමට නම්

arduino bord එක හාඩ්වෙයා එකක් සේ පරිගණකයේ ඉන්ස්ටෝල් කරගත යුතු වේ.

හාඩ්වෙයා එකට අදාල ඩ්‍රයිවර්ස් ඉන්ස්ටෝල් කිරීමට පෙර arduino.cc වෙබ් අඩවියට

ගොස් arduino මෘදුකාංගය ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න.(මෙය නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැක).

 

Arduino ඩ්‍රයිවර්ස් ඉන්ස්ටෝල් කිරීම.

ආඩුඊනෝ බෝඩ් එකට අදාළ ඩ්‍රයිවස් ඉන්ස්ට්‍රෝල් කිරීම step by step හදුනා ගනිමු.

  • computer ican එක මත රයිට් ක්ලික් කර properties ලබා දීමේදී system වින්ඩො එක open වෙයි

දැන් එහි ඇති device manager ලබා දීමේදී පරිගණකයේ ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ඇති ඩ්‍රයිවර්ස් 

අතරින් other devices යටතේ ඇති unknown device ලෙස අලුත් ඩ්‍රයිවර්ස් එකක් ඉන්ස්ට්‍රෝල්වී

තිබෙනු ඇත.

 

  • unkown device මත රයිට් ක්ලික් කල විට ලැබෙන
  • මෙනුවෙන් update Driver software යන්න ලබා දෙන්න

   එම බොක්ස් එක තුල ඇති browse my computer For Drive software තෝරන්න.

 

  • browse ක්ලික් කර ඉන්ස්ට්‍රෝල්වූ arduino ෆෝල්ඩරයේ හෝ
  • අන්ෂිප් කල arduino ෆෝල්ඩරයේ ඇති driwers නම්

    සබ් ෆෝල්ඩරය තෝරා ok ක්ලික් කරන්න.

 

drivirs manager වින්ඩොවෙයි prot (COM & LPT )

යටතේ arduino  uno (com) ලෙස

අදාළ drivirs එක තිබෙනු පෙනේවි. මෙහි com යන්නට පසුව ඇත්තේ තිබෙන

අංකය ඉන්ස්ට්‍රෝල් වූ පෝට් එකහි අංකයයි.

 

සොෆ්ට්වෙයා සෙටිංස් සකසන ආකාරය.

ඩ්‍රයිවර්ස් ඉන්ස්ට්‍රෝල් කිරීමෙන් පසුව මෘදුකාංගයට  අදාල

මුලික සැකසුම් කිරීම් සදහා එය open කර ගැනීමෙන් පසු.

 

1 මුලින්ම port එක තේරීම සදහා arduino මෘදුකාංගය විවෘත කීරිමට.

    ඔයාගේ computer එකේ  arduino මෘදුකාංගය ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරල තියෙනවා නම්

   ස්ටාට් මෙනුව හරහා හෝ ස්ටාට් ස්ක්‍රීන් එක හරහා arduino අයිකන් එක ක්ලික් කර open කරගන්න.

  

 2  ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ සිප් කල ෆයිල් එක නම්

    අන්සිප් කල ෆෝල්ඩරය  තුලින් arduino.exe ෆයිල් එක මත ඩබල් ක්ලික් කල විට

    එන්වයර්මන්ට් පේජ් එක arduino environment page එක open වේ.

 

ආඩුඊනෝ එන්වයර්මන්ට් පේජ් (arduino enviroment page )

කේත ලිවීමටත් කේත arduino බෝඩ් එකහි ඇති මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලයට

සම්බන්ද කරන්නෙත් enviroment page එක හරහාය.

 

ඩ්‍රයිවර්ස්ව් ඉන්ස්ට්‍රෝල් වූ පෝට් එක තෝරා ගැනීම.

port එක තෝරා ගැනීමට tools හි port යන්න තේරීමේදී

ලැබෙන සබ් මෙනුව හරහා ගොස් ඩ්‍රයිවර්ස් ඉන්ස්ට්‍රෝල් වූ port එක තොර ගත යුතුය.

මෙහි arduino uno ලෙස ඇති නිසා පහසුවෙන්ම හදුනා ගත හැක.

 

මෙන්න මෙ ආකාරයට ඔයාට පෙනේවි.

 

arduino බෝඩ් එක තොරා ගැනීම

tools හි board යන්න තොර පරිගණකයට සම්බන්ද කල

බෝඩ් එක සබ් මෙනුව තුලින් තොර ගන්න.

 

ඔයා භාවිත කරන්නේ arduino uno බෝඩ් එකක් නම් මෙලෙස දක්නට ලැබේව්.

arduino enviroment page එකට පිවිසෙන

සැම විටන මෙම සැකසුම කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.

 

කේත ලියා අප්ලෝඩ් කිරීම.

කේතයක් ලියා  එය මයික්‍රෝකොන්ට්‍රෝලරය  වෙත අප්ලෝඩ් කර ක්‍රියාත්මක වනවාද පරික්ෂා කිරීම සදහා

ආදර්ශනයක් ලෙස ලබා දී ඇති කේතයක් යොදා ගත හැකියි.

එම කේතය ලබා ගන්න ආකාරය.

arduino එන්වයර්මට් පේජ් එකහි file ක්ලික් කර

examples හි 01.basics ඇති blink හරහා යා  යුතුය.

 

ඔයාගේ පරිගණකයෙන් මෙ ආරයට තෝරා ගන්න.

 

එවිට කේතය open වේවි.

 

මෙහි delay (100)ලෙස අගයන් 2ක්  පෙනේවි එහි මුලින් දක්කවා ඇති

අගය delay (2000) ලෙස වෙනස් කරන්න.

දැන් ඉහල ටුල් බාර් එකහි ඇති දකුණු පස ඊතලය ක්ලික් කරන්න.

මෙම ප්‍රෝග්රැම් එක මයික්‍රෝ කොන්ට්‍රොලයට අප්ලෝඩ් වේ.

එය එඅවසන් වූ විට Don uploading නම් message

එක එන්වයර්මන්ට්  page එකට පහලීන් පෙනේවි.

 

වැරදි නිවැරදි කිරීම.

අප්ලෝඩ් වීම අවසන් වූ පසු කේතය ක්‍රියාත්මක වීමේදී බෝඩ් එකහි කහ පාට

බල්බය තප්පර 2ක් දැල් වී තප්පරයක් නිවී තිබේ නම්  ආඩුඊනෝ බෝඩ්

එකින් ප්‍රෝග්රැම්කල හැක.

 

මෙලස ආඩුඊනෝ බෝඩ් එක නොවීම බලපාන සාමාන්‍ය හේතු ලෙස.

නිවැරදි පෝට් එක තෝරා නොති බිම.

නිවැරදි බෝඩ් එක තෝරා නොතිබීම.

ඩ්‍රයිවර්ස් හරි හැටි ඉන්ස්ට්‍රෝල් නොවී තිබෙන්නත් පුළුවන්.

 

 

ආඩුඊනෝ පිළිබද සරල දැනුමක් මෙම ලිපියෙන් ලබා ගත හැක.

ආඩුඊනෝ ප්‍රෝග්රැම් පිලිබදව ඉදිරියේදී කතා කරමු.

ලිපියේ යම් දෝෂයක් ඇති නම් සමාවෙන්න. සුබ දවසක්.