ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍රය. - 10-වසර ඉතිහාසය

ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍රය.

ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර.

මූලාශ්‍රයක් යනු කුමක්ද?

මූලාශ්‍රයක් යනු, ඒ ඒ අවධිවල මිනිසුන් ලියා තැබූ දේ හා ඔවුන් භාවිතා කළ දේ මගින් අතීත මිනිස් කටයුතු පිළිබද තොරතුරු ලබා ගත හැකි දේ ය.

මූලාශ්‍ර වර්ග දෙකකි. ඒ මොනවාද ?

 1. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර .
 2. පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර .
 • සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර යනු අතීත ප්‍රජාව විසින් විවිධ කාල වකවානුවල ලියන ලද ග්‍රන්ථ හෝ ලේඛන වේ.
 • පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර යනු පුරාවිද්‍යා කැණීම් හා පර්යේෂණ මගින් සොයා ගැනෙන පුරාවස්තු , ස්මාරක , කාසි, ශිලාලිපි හා විවිධ නටඹුන් වේ.

මූලාශ්‍ර වර්ගීකරණය .

මූලාශ්‍ර කොටස් 2කි. 

 1. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර 
 2. පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර 

සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කොටස් 2කි.

 1. දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර 
 2. විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර 

පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර කොටස් 5කි.

 1. සෙල්ලිපි. ( උදා: ලෙන්ලිපි, ගිරිලිපි, ටැම්ලිපි, පුවරු ලිපි, ආසන ලිපි. )
 2. අභිලේඛන ( උදා : ශිලා, බිත්ති , තඹ තහඩු , දැව, මැටි පුවරු, රන් තහඩු. )
 3. කාසි. මෙය ද කොටස් 2කට බෙදෙයි.           ;          × දේශීය කාසි.                                                    × විදේශීය කාසි.
 4. චිත්‍ර හා මූර්ති. ( උදා : සීගිරි , දඹුලු, වෙස්සගිරි, අග්නි හා පර්ජ්‍යය.)
 5. නටඹුන්. මෙහිදී ද කොටස් 2කි .                               × ආගමික නොවන. ( උදා :රජ මාළිගා , උයන්, පොකුණු , වැව්, වාරි මාර්ග )                         × ආගමික. මෙහි ගිඩනැගිලි ( උදා : බෝධිඝර, චේතියඝර, දාගැබ් ) හා ගොඩනැගිලි උපාංග ( උදා : වාහල්කඩ , සදකඩ පහණ, දොරටුහල රූපය, කැටයම් , චිත්‍ර , මූලාශ්‍ර , පියගැට පෙළ.  ) ලෙස කොටස් 2කි.

ඉතිහාසය ඉගෙනීමේ වැදගත්කම කවරේද ?

 • තමා ජීවත් වන සමාජය හා ලෝකය පිළිබද යථාවබෝධය.
 • අතීත අත්දැකීම් තුළින් වර්තමානය තේරුම් ගෙන අනාගතය ගොඩනැගීම .
 • රටේ ජාතික අනන්‍යතාව හදුනා ගැනීම.
 • මනුෂ්‍යත්වයට ආදරය කිරීමෙන් ජාතික සමගිය ගොඩනැගීම .
 • අනන්‍ය සංස්කෘතීන්ට ගරු කිරීමට පුරුදු වීම.
 • විවිධ මත ඉවසීමට හුරු වීම.

ඓතිහාසික ස්ථානවල හෝ පුරා වස්තු මත අකුරු ලිවීම , රූප ඇදීම ආදිය පුරා වස්තු විනාශයට හේතු වන අතර එය රටේ නීතිය අනුව දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදකි. එබැවින් ඒවා ආරක්ෂා කර ගැනීමට සියලු දෙනා කටයුතු කළ යුතුය.

-මූලාශ්‍ර : 10 ශ්‍රේණි ඉතිහාසය  පෙළ පොත