ව්‍යාපාර අරමුණු - 10-වසර ව්‍යාපාර හා ගිණුමිකරණ අධ්‍යයනය

ව්‍යාපාර අරමුණු

ව්‍යාපාර අරමුණු

 • ව්‍යපාරයක් විසින් ලගා කරගැනීමට උතසාහ කරන සමස්ථ අරමුණු ව්‍යාපාර අරමුණු ලෙස හැදින්විය හැකිය.

ව්‍යාපායකට අරමුණු එකක් හෝ කීපයක් පැවතිය හැකිය. මෙම අරමුණු ඉටු කර ගැනීමේ අපේක්ශාවෙන් ව්‍යාපාර ක්‍රියාත්මක වේ. එයට හේතු වන්නේ ව්‍යාපාර කෙරෙහි ඇල්මක් දක්වන පාර්ශවයන් විසින් විවිධ ප්‍රතිලාභ ව්‍යාපාරය තුලින් අපේක්ශා කිරීමයි. සාමන්‍යයෙන් අරමුණු යනු දිගු කාලීනව ලගා කරගැනීමට අපේක්ශා කරන ප්‍රථිඵලයකි.

ව්‍යාපාරයක ප්‍රධාන අරමුණු

 1. ලාභ ඉපැයීම

  ව්‍යාපාරයකට ලාභ ඉපැයීම වැදගත් වන්නේ එහි අයිතිකරුවන් යෙදූ මුදලට ප්‍රමාණවත් ලාභයක් ලබාදීම අවශ්‍යවන නිසාය.

 2. පාරිභෝගික තෘප්තිය ඉහල නැංවීම

  ව්‍යාපාරයක රදාපැවැත්ම තීරණය වන්නේ කොතරම් දුරට සිය පාරිභෝගිකයන් තෘප්තිමත් කරනවාද යන්න මතය. මේ නිසා ව්‍යාපාර සිය පාරිභෝගිකයන්ට උපරිම තෘප්තියක් ලැබෙන පරිදි කටයුතු කරනු දක්නට ලැබේ.

ඉහතින් සදහන් කල අරමුණු ඉටු කරගැනීම සදහා ව්‍යාපාර විසින් විවිධ ඉලක්ක / උප අරමුණු බිහිකරගෙන ඇත. එවැනි උප අරමුණු / ඉලක්ක ලෙස,

 • භාණ්ඩ හා සේවා වල ගුණත්වය ඉහල නැංවීම

          ව්‍යාපාර විසින් සාධාරණ මිලකට ඉහල ගුණැත්වයෙන් යුත් භාණ්ඩ සැපයීමට ක්‍රියා කරයි

 • රැකියා උත්පාදනය

           ව්‍යාපාර විසින් විවිධ අංශ වලට සරිලන ආකාරයේ විවිධ රැකියා අවස්ථා බිහිකරනු ලබයි. එය ව්‍යාපාරයක සමාජ වගකීමකි.

 • සේවක සුභසාධනය හා සේවක තෘප්තිය ඇති කිරීම

           සිය සේවකයන්ගේ සුභසාධනය හා රැකියා ජීවිතයේ තෘප්තිය ඉහල නැංවීම සඳහා ලබාදෙන වැටුපට අමතරව ආහාරපාන, නවාතැන් පහසුකම්, ප්‍රවාහන පහසුකම්, රක්ෂණාවරණ ආදිය ලබාදීම                සිදු කරයි.

 

ව්‍යාපාරයකට ඉලක්ක අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

 • ව්‍යාපාරයේ දියුණුව මැන බැලීමට
 • ව්‍යාපාරයේ සමස්ථ දියුණුව සහ සේවකයන්ගේ කටයුතු විශ්ලේෂණයට
 • ව්‍යාපාරයේ ලාභදායීත්වය මැන බැලීමට

 

පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා වුවමනා

අවශ්‍යතා

ජීවත්වීම සඳහා මිනිසා විසින් අනිවාර්යයෙන්ම සපුරාගත යුතු දෑ මිනිස් අවශ්‍යතා ලෙස හදුන්වයි.

මිනිසාගේ ප්‍රධාන මූලික අවශ්‍යතා

 • ආහාර
 • නිවාස
 • ඇදුම්

ඉහත සඳහන් අවශ්‍යතා වලට අමතරව තවත් අවශ්‍යතා ගණනාවක්ම මිනිසෙකුට ඇතිවීමට පුලුවන. එවැනි අතිරේක අවශ්‍යතා කිහිපයක් මෙසේය.

 • සෞඛ්‍යය, සන්නිවේදනය, අධ්‍යාපනය,  විනෝදාශ්වාදය,   ආරක්ශාව.

අවශ්‍යතා වල ලක්ෂණ

 • අත්‍යාවශ්‍ය වීම: ජීවත් වීම සඳහා සපුරා ගැනීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.
 • පොදු වීම: සෑම පුද්ගලයකුගේම අවශ්‍යතා එකිනෙකට පොදු වේ.
 • නිර්මාණය කල නොහැකි වීම: අවශ්‍යතා ව්‍යාපාර වලට නිර්මාණය කල නොහැකිය.
 • සීමිත වීම: ඉතා අඩු අවශ්‍යතා ප්‍රමාණයක් පවතී.

 

ඔබේ අමතර දැනුමට:

 • ඒබ්‍රහම් මාස්ලෝ නම් මනෝ විද්‍යාඥයා පුද්ගල අවශ්‍යතා, ධූරාවලියක් ලෙස විග්‍රහ කර ඇත. ඔහුට අනුව මානව අවශ්‍යතා පහත දැක්වෙන ලෙස සාරංශ කර දැක්විය හැකිය.

 

 • භෞතික අවශ්‍යතා- ආහාර, ඇදුම්, නිවාස
 • ආරක්ශක අවශ්‍යතා- රැකවරණය, සුරක්ශිත බව
 • සාමාජීය අවශ්‍යතා- ආදරය, අයිතිවාසිකම්
 • මමත්ව අවශ්‍යතා- පිළිගැනීම
 • ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතා- සමාජයේ කැපී පෙනීම.

 

 

වුවමනා

 • මිනිස් අවශ්‍යතා සපුරාගන්නා විවිධ වූ ආකාර වුවමනා ලෙස හැදින්වේ.
 • වුවමනා මිනිසා බලපොරොත්තු වන දේ අතර ඒවා ජීවිතයට අත්‍යාවශ්‍යම නැත. වුවමනා මිනිසාගේ ජීවන තත්වය යහපත් කිරීමට හේතු වේ.

අවශ්‍යතාවය

වුවමනා

ආහාර

බත්, පාං, ඉදිආප්ප

ඇදුම්

කමිස, කලිසම්, ටී ෂර්ට්, පවහන්

නිවාස

තට්ටු නිවාස, බංගලා, නේවාසිකාගාර

 

වුවමනා වල ලක්ෂණ

 • අත්වශ්‍ය නොවීම

          ජීවත්වීමට යම් වුවමනාවක් සපුරා ගැනීම අනිවාර්ය නොවන අතර ඒ හා සමාන තවත් වුවමනාවකින් එය සපුරාගත හැකිය.

 • විවිධ වීම

          පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වුවමනා සපුරාගන්නා ආකාරය වෙනස් වේ.

 • සංකීර්ණ වීම

          වුවමනා විවිධ හා අසීමිත වන බැවින් ඒවා සංකීර්ණ වේ.

 • නිර්මාණය කල හැක

          වුවමනා ව්‍යාපාරිකයන්ට නිර්මාණය කල හැක.

 • අසීමිත වීම

          එක් වශ්‍යතාවයක් සපුරා ගැනීම සදහා විවිධාකාරයේ වුවමනා සපුරා ගත හැකිය

 

අවශ්‍යතා හා වුවමනා සැසදීම

අවශ්‍යතා

වුවමනා

ජීවත් වීමට අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ

පොදු වේ

විවිධයි

සීමිතයි

අසීමිතයි

නිර්මාණය කල නොහැක

නිර්මාණය කල හැක

ප්‍රාථමික වේ

ද්විතීක වේ

 

ව්‍යාපාර වර්ගීකරණය කරන ආකාරය මීලග කොටසින් බලපොරොත්තු වන්න...