10-වසර - විද්‍යාව - 10 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - පළමු වාර විභාගය - 2018 (Online Test 1)
කේත අංකය : 55


STEAM Fact විසින් 2018-03-08 දින විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

10 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - පළමු වාර විභාගය - 2018 (Online Test 1)


ප්‍රශ්න ගණන : 20 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40
ප්‍රශ්න ගණන : 20
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40

Code No: SCFA 0110

කාලය : පැය 1 යි

සමත් වීමට ගත යුතු මුළු ලකුණු : 35%

නිවැරදි පිළිතුර ඉදිරියෙන් ඇති කොටුව (check box) තුළ ක්ලික් කරන්න, එවිට එම කොටුව තුළ "හරි" ලකුණක් දිස්වනු ඇති.

විභාගය අවසානයේදී ඔබ ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව හා නිවැරදි පිළිතුරු තිරය මත දිස්වනු ඇත.

විභාගය නියමිත කාල වේලාවට අවසන් නොකලහොත් පරිගණකය විසින් විභාගය ස්වයංක්‍රීයව අවසන් කරනු ඇත.

All the Best !

powered by myschool.lk

 
--- All rights reserved EdueLanka 2018 --
ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සැපයීමෙන් පසු පහතින් ඇති "ප්‍රතිඵල ලබාගන්න" යන මත ක්ලික් කරන්න

ප්‍රශ්න අංක 01

ප්‍රතිශතය අනුව මානව දේහය තුළ විශාල වශයෙන් අඩංගු වන මූල ද්‍රව්‍යය  කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 02

ශරීරය තුළ සල්ෆර් ( S ) පවතින ස්ථානයක් වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 03

කාබෝහයිඩ්‍රේට් සඳහා පොදු අණුක සූත්‍රය කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 04

"පළතුරු සීනි" ලෙස හැදින්වෙන්නේ පහත කුමන සංඝටකයද?

ප්‍රශ්න අංක 05

පහත දී ඇති පරීක්ෂණ අතුරින් ලිපිඩ හඳුනා ගැනීම වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 06

6 සහ 7 ප්‍රශ්න සඳහා පහත රූප සටහන ආශ්‍රයෙන් පිළිතුරු සපයන්න.

 

ඉහත රෝගී තත්වයට කුමන විටමිනය ඌනවීම හේතු වන්නේද?

ප්‍රශ්න අංක 07

එම රෝගී තත්වය නිවාරණය සඳහා ගත යුතු ආහාරයක්  වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 08

පහත සඳහන් මූලද්‍රව්‍ය අතරින් ලෝහා-ලෝහ පමණක් අඩංගු කාණ්ඩය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 09

පහත මූල ද්‍රව්‍ය අතරින් බහුරූපි අවස්ථා දැකිය නොහැකි වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 10

සමස්ථානික ඇතිවීම සඳහා බලපානු ලබන උප පරමාණුක අංශුව කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 11

X වල සංයුජතාව 2ක් වන අතර එය Y සමඟ සාදන සංයෝගයේ සූත්‍රය XY2 ය.  Y මූල ද්‍රව්‍ය Ca සමඟ  සාදන රසායනික සංයෝගයේ සූත්‍රය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 12

ආවර්තිතා වගුවේ වමේ සිට දකුණට යාමේදී,

ප්‍රශ්න අංක 13

මෙම මූල ද්‍රව්‍ය ආවර්තිතා වගුවේ පිහිටන ස්ථානය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 14

නිශ්චලතාවයෙන් ගමන් අරඹා තත්පර 06ක් තුළ 12ms-1 ප්‍රවේගයක් ලබාගත් වස්තුවක ත්වරණය කොපමණද?

ප්‍රශ්න අංක 15

සාවද්‍ය වගන්තිය කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 16

තුවක්කුවකින් උණ්ඩයක් පිටවන විට තුවක්කුව පසුපසට විසිවීම සම්බන්ධයෙන් වඩා (නිවැරදි ) පැහැදිළි කිරීම වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 17

ඉහල සිට වැටෙන වස්තුවක් මත පොළව මගින් පහලට 950N බලයක් යොදයිනම් වස්තුවේ ස්කන්ධය සොයන්න. ( ගුරුත්වජ ත්වරණය = 10ms-2 ලෙස ගන්න )

ප්‍රශ්න අංක 18

ස්පර්ශව පවත්නා වස්තු 2ක් අතර ඇතිවන උපරිම ඝර්ෂණ බලය,

ප්‍රශ්න අංක 19

ඝර්ෂණය අඩුකර ගැනීම සඳහා සිදුකළ නොහැකි ක්‍රමවේදය කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 20

මිනිසෙකුගේ ස්කන්ධය 66kg  කි. චන්ද්‍රයාගේ ගුරුත්වාකර්ෂණය පෘථිවියේ මෙන් 1/6 ක් නම් චන්ද්‍රයා මතදී ඔහුගේ බර කොපමණද?