ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 6 - 13-වසර ආර්ථික විද්‍යාව

ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 6

A/L Econ in sinhala 

 1. එක්තරා සංවර්ධිත රටක වර්තමාන ආර්ථික ප‍්‍රතිපත්තිය ”ඇබෙනොමික්ස්” යනුවෙන් ප‍්‍රසිද්ධියට පත් ව ඇත. එම රට කුමක් ද?
 2. රටට ලැබෙන විදේශ විනිමය ප‍්‍රමාණය ඉහළ යන විට පාවෙන විනිමය අනුපාත ක‍්‍රමය යටතේ විනිමය අනුපාතයට සිදු වන්නේ කුමක් ද?
 3. මූලික උද්ධමනය හදුන්වන තවත් නමක් සදහන් කරන්න
 4. ශ‍්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය පිළිබද පූර්ණ බලතල ඇති ආයතනය කුමක් ද?
 5. ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප‍්‍රථමයෙන් මුදල් නෝට්ටු කාණ්ඩයක් නිකුත් කළේ කුමන තේමාව යටතේ ද?
 6. ආර්ථිකයේ නිෂ්පාදිත සියලූ ම භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල වෙනස්වීම මනිනු ලබන දර්ශකය කුමක් ද?
 7. ලෝකයේ ක්ෂුද්‍ර ණය යෝජනා ක‍්‍රමය හදුන්වා දීම සම්බන්ධයෙන් වඩාත් සම්භාවනාවට ලක් වී නොබෙල් සාම ත්‍යාගයෙන් පවා පිදුම් ලැබූ පුද්ගලයා කවුද?
 8. සැක කටයුතු මූල්‍ය ගනුදෙනුවලට අදාළ දත්ත රැස්කිරීම සදහා නීති රීති ඇළත් පනත කුමක් ද?
 9. විදේශීය ණය සේවාකරණයේ දී රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව සමග කටයුතු කරන රජයේ ප‍්‍රධාන දෙපාර්තමේන්තුව කුමක් ද?
 10. සුරැකුම්පත් හිමියෙකු ගේ ගනුදෙනුවක විස්තර මධ්‍යම තැන්පතු ක‍්‍රමයේ සටහන්වීමට කොපමණ කාලයක් ගත වේ ද?
 11. කොළඹ පාරිභෝගිකන්ගේ මිල දර්ශකයේ භාණ්ඩ පැසෙහි ආහාර හා බලශක්ති නොවන අයිතමවල මිල විචලනය මගින් මනිනු ලබන්නේ කුමන උද්ධමනයක් ද?
 12. රුපියල් අණකර නිෂ්කාශන ක‍්‍රමය මෙහෙයවනු ලබන්නේ කුමන ආයතනය විසින් ද?
 13. මහ බැංකුව සුරැකුම්පත් අලෙවි කිරීමේ දී මුදල් සැපයුමට සිදු වන්නේ කුමක් ද?
 14. ඉහළ විරැකියාව සහ මිල පහත වැටීම, ණය හිගවීම්, අඩු නිෂ්පාදනය, ආයතන බිදවැටීම් ආදියෙන් කර්මාන්ත මූල්‍යනය හා වාණීජ්‍ය දැඩි ලෙසින් පීඩාවට ලක් වූ අයහපත් කාල වකවානුවක් හැදින්වෙන්නේ කෙලෙසින් ද?
 15. සහස‍්‍ර සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබද ශ‍්‍රී ලංකාවේ සංඛ්‍යා ලේඛන වාර්තා කරන්නේ කුමන ආයතනය ද?
 16. G-7 සහ G-8 කණ්ඩායම් දෙක සාමාජිකත්වය අතින් වෙනස් වන්නේ කවර රට නිසා ද?
 17. ලෝක වෙළෙද සංවිධානයේ මූලස්ථානය පිහිටුවා ඇත්තේ කුමන රටක කුමන නගරයේ ද?
 18. කිසිදු භාණ්යක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය නොකර ගුණෝත්තර ශ්‍රේණීයක ආකාරයෙන් ආයෝජකයන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් ක‍්‍රියාත්මක වන වංචා සහගත මූල්‍ය ව්‍යාපාර හැදින්වෙන නාමය කුමක් ද?
 19. ජාතික ආදායම් වර්ගීකරණයට අනුව විදුලිය උත්පාදනය අයත් වන්නේ කුමන අංශයට ද?
 20. ශ‍්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් නිකුත් කර ඇති වැඩි ම වටිනාකම සහිත රුපියල් 10000 නෝට්ටුව මුද්‍රණය කළ වර්ෂය කුමක් ද?
 21. සමාගමක් පළමුවරට මහජනතාවට කොටස් නිකුත් කිරීමක් හ`දුන්වන්නේ කෙසේ ද?
 22. ශ‍්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අපනයන සදහා වැඩිම දායකත්වයක් දක්වන්නේ කුමන නිෂ්පාදනය ද?
 23. වෙළෙදපොළ බලවේග අනුව තීරණය වන විනිමය අනුපාත ක‍්‍රමය හදුන්වන්නේ කුමන නමකින් ද?
 24. කාර්මික අංශයට අයත් උප අංශ කවරේ ද?
 25. නිෂ්කාශන ආයතන විසින් චෙක්පත් නිෂ්කාශනය සදහා පවත්වා ගෙන යනු ලබන පද්ධතිය හැදින්වෙන නම කුමක් ද?

 

පිළිතුරු

 1. ජපානය
 2. විනිමය අනුපාතය අධිපමාණය වීම
 3. යටිදැරි උද්ධමනය
 4. පාර්ලිමේන්තුව
 5. එංගලන්තයේ හය වන ජෝර්ජ් රජතුමාගේ රූපය
 6. දළ දේශීය නිෂ්පාදන අවධමනකය
 7. බංග්ලාදේශයේ මොහොමඞ් යූනුස්
 8. 2006 අංක 06 දරන මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තාකරණ පනත
 9. මුදල් හා ක‍්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව
 10. ගනුදෙනු කළ මොහොතේ දීම
 11. මූලික උද්ධමනය
 12. ලංකා ක්ලියර් (පුද්ගලික) සමාගම
 13. මුදල් සැපයුම අඩු (සංකෝචනය) වෙයි.
 14. ආර්ථීක අවපාතයක් නමින්
 15. ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
 16. රුසියාව නිසා (G 8ට රුසියාව අයත් ය.)
 17. ස්විස්ටර්ලන්තයේ ජිනීවා
 18. පිරමීඩ යෝජනා ක‍්‍රමය
 19. කාර්මික අංශයට
 20. 1947
 21. මූලික ප‍්‍රසිද්ධ කොටස් නිකුතුවක්
 22. තේ නිෂ්පාදනය
 23. පාවෙන විනිමය අනුපාත ක‍්‍රමය මගින්
 24. පතල් නිෂ්පාදන, කර්මාන්ත සැකසුම් (තේ, රබර්, පොල් ) ,කර්මාන්ත iy නිෂ්පාදන, ගෘහ කර්මාන්තය විදුලිය, ගෑස් හා ජලය, ඉදිකිරීම්
 25. ජායා ගත චෙක්පත් පිළිබිඹු නිෂ්කාශන පද්ධතිය

A/L Econ in sinhala