13-වසර - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය - 2019 ET Automobile MCQ Paper
කේත අංකය : 96


Shanuka Dilshan විසින් 2019-06-15 දින ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

2019 ET Automobile MCQ Paper


ප්‍රශ්න ගණන : 20 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 5 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 50 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 100
ප්‍රශ්න ගණන : 20
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 5
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 50
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 100

අ.පො.ස උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාවේ අන්තර්ගත ප්‍රධාන+


ප්‍රශ්න අංක 01

තාක්ෂණයේ ප්‍රධාන හැරවුම් ලක්ෂයක් වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 02

වානේ කෝදුවකින් ලබා ගත හැකි කුඩාම මිනුම් ඒකක වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 03

මයික්‍රොමීටරයේ ඉද්දේ විෂ්කම්භයට සමාන විෂ්කම්භයක් ඇති කොටස වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 04

කාබියුරේටරයක ඉපිල්ල සිදුරු වීමක දී ඇතිවය හැකි දෝෂයක් වන්නේ, 

ප්‍රශ්න අංක 05

පිස්ටන් සැලැප්වීම යනු කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 06

ඩීසල් ඉන්ධනයේ ස්වයං ජලන උෂ්ණත්වය

ප්‍රශ්න අංක 07

පිස්ටනයක බදේ (Piston Block) පැල්මක් යෙදීමට හේතුව වන්නේ කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 08

වාහනයක ද්‍රව රෝධක පද්ධතියක් සම්බන්ධයෙන් පහත කරුණු සලකන්න

A - රෝධක පද්ධතියේ එක් දිශාවකට පමණක් ද්‍රව පීඩනය බලපායි

B - රෝධක පද්ධතියේ එක් සිලින්ඩරයකට පමණක් ද්‍රව පීඩනය බලපායි

C - රෝධක පද්ධතියේ සෑම දිශාවකටම එක සමානව ද්‍රව පීඩනය බලපායි

 

මින් නිවැරදී වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 09

වාහනයක ස්නේහක පද්ධතියකට අයත් නොවන කොටස වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 10

වියළි කෝෂ 4 කින් ක්‍රියාකරන ගුවන් විදුලි  යන්ත්‍රයක් සඳහා ප්‍රධාන විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන ජව සැපයුමක් සෑදීමේදී භාවිතා කළ යුතු පරිණාමකය කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 11

විදුලි කෝෂයක අඩංඟු වන රසායනික ශක්තිය විදුලි ශක්තියට පරිවර්ථනය වීමෙන් පසු කෝෂයේ ධාරිතාවය මනිනු ලබන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 12

තනි සිලින්ඩර සිවුපහර එන්ජිමක් සහිත එක්තරා මෝටර් සයිකලයක වර්ගය හඳුනාගැනීම සඳහා 100 යන්න සඳහන් කර තිබුණි. මින් අදහස් වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 13

සිලින්ඩර හයේ සිව්පහර එන්ජිමක අනුයාත බල පහර දෙකක් අතර පරතරය වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 14

දඟර කඳ (Crank Shaft) 720o ක් භ්‍රමණය වන දෙපහර එන්ජිමක එක් සිලින්ඩරයක් තුළින බල පහර කීයක් ලැබේද?

ප්‍රශ්න අංක 15

ස්නේහක තෙල් සම්බන්ධව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A.  SAE යනු ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර් රථ ඉන්ජිනේරුවන්ගේ ප්‍රමිතියක්ය.

B.  SAE 90 හා SAE 120 ගියර පෙට්ටි සඳහා භාවිතා කරනු ලබයි

C.  SAE 30 හා SAE 40 එන්ජින් සඳහා යොදා ගනු ලබයි

මින් නිවැරදි වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 16

සිවු පහර පෙට්‍රල් එන්ජිමක ස්පර්ශක තුඩු අතර පරතරය විය හැක්කේ

ප්‍රශ්න අංක 17

එන්ජිමක සිලින්ඩරයේ පහර ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 18

නිවසේ පරිභෝජනය සඳහා වඩාත් සුදුසු වෝල්ටීයතාවය වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 19

මෝටර් රථ එන්ජිමක පණ ගන්වා ධාවනයේ යෙදෙන අවස්ථාවල තෙල් පීඩන ආමානයේ දර්ශක ක්‍රමයෙන් අඩු වී අඩු පීඩන තත්වයක් පෙන්නුම් කෙරේ. ඊට හේතුව ලෙස දැක්විය හැක්කේ,

ප්‍රශ්න අංක 20

පෙට්‍රල් එන්ජිමක පිටාර වායුව තද කළු පැහැති දුමාරයක් ලෙස පිට වන්නේ නම් එයින් පැහැදිලි වන්නේ,