ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව 04 - 13-වසර ජීව විද්‍යාව

ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව 04

වයිරස්

 

ලාක්ෂණික ලක්ෂණ:

 

 • ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික හෝ සූ න්‍යෂ්ටික නොවේ.
 • කිසිදු සෛලීය සංවිධානයක් නැත.
 • පරිවෘත්තිජ ක්‍රියා හා ප්‍රජනනයට ජීවී ධාරක සෛල අත්‍යවශ්‍ය ය.
 • එම නිසා ජීවීන් ලෙස නොහඳුන්වයි.
 • ධාරක සෛලයකට ඇතුළු වුවහොත් ගුණනය වී විවිධ පරිවෘත්තිජ පථ මඟින් ආසාදනය සිදු කර ලාක්ෂණික ජීවී ගතිගුණ පෙන්වයි.
 • අනිවාර්‍යය පරපෝෂිතයන් වේ.
 • සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍ය හරයකින් හා කැප්සිඩයකින් සමන්විත වේ.
 • මධ්‍ය හරයේ න්‍යෂ්ටික අම්ල ඇත.
 • කැප්සිඩය ප්‍රෝටීන ආවරණයක් වන අතර කැප්සොමියර නම් ප්‍රෝටීන උප ඒකක වලින් සෑදී ඇත.
 • කැප්සිඩයක කැප්සොමියර නිශ්චිත ගණනක් ඇත.
 • ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ලෙස RNA හෝ DNA ඇත.
 • ප්‍රෝටින සංස්ලේෂණයට අවශ්‍ය එන්සයිම හෝ අතිරේක RNA නැත.
 • ප්‍රෝටීන සංස්ලේෂණ යාන්ත්‍රණයක්ද නැත.
 • ධාරක සෛල වල ප්‍රෝටීන සංස්ලේෂණ යාන්ත්‍රණ මත රඳා පවතී.
 • RNA වයිරස, RNA වලින් DNA ප්‍රතිවර්තී ප්‍රතිලේඛනය සඳහා රිවස් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ටේස් එන්සයිමය දරයි.

 

වයිරස වල රූපකාරකය හා ආකාර

 

කැප්සිඩ නිර්මාණය අනුව මූලික රූප විද්‍යාත්මක සමමිති ආකාර දෙකකි.

 1. හෙලිකල්
 2. අයිකොසාහෙඩ්‍රන්

 

එම සමමිතිය මත පදනම්ව ප්‍රධාන රූපාකාර 4 කි.

 1. හෙලිකල්/හෙලික්සීය - දිගු, නම්‍යශීලී හෝ දෘඪ දණ්ඩකි. උදා:ජලභීතිකා වයිරසය
 2. අයිකොසාහෙඩ්‍රන්/බහුතල - බහුතලීයයි. උදා:ඇඩිනො වයිරසය
 3. සංකීර්ණ වයිරස - සමිමිති කිහිපයක් පෙන්වයි.(හෙලිකල් හා අයිකොසාහෙඩ්‍රන් එක්ව ඇත) උදා:බැක්ටීරියා භක්ෂක
 4. ආවරිත වයිරස - දළ වශයෙන් ගෝලාකාරය. කැප්සිඩ ආවරණයකින් වට වී ඇත. උදා:හ'පීස් සිම්ප්ලෙක්ස් වයිරසය

 

වයිරස වල ගුණනය

 

 • එක් වයිරසයකට, ධාරක සෛලයක් තුළ, තමාට සමාන වයිරස ගණනාවක් ඇති කළ හැක.
 • එම නිසා වයිරසය ධාරකයා හානි කර, ඔවුන්ට දරුණු රෝග තත්ත්ව ඇති කරයි.

 

 • බැක්ටීරියා භක්ෂකයන්, බැක්ටීරියා ආසාදනය කළ හැකි, දර්ශීය වයිරස් කාණ්ඩයකි.
 • ඔවුන් යාන්ත්‍රණ දෙකක් උපයෝගී කර ගනී.
 1. ව්‍යංශජනක චක්‍රය - ධාරක සෛල ජාරණය(ජීරණය) නොකර වයිරස DNA, ධාරක DNA බවට සංස්ථාපනය කරයි; ධාරකයා ජීරණය නොකරමින් ගුණනය වේ.
 2. ජාරක චක්‍රය - ධාරක සෛලය ජාරණය කරයි.

 

 

බැක්ටීරි භක්ෂකයකුගේ ධාරක ජීවන චක්‍රය

 

පියවර පහකි.

 1. සම්බන්ධ වීම - බැක්ටීරි සෛලයේ ගැළපෙන ප්‍රතිග්‍රාහක ස්ථානයට වයිරසය සම්බන්ධ වේ.
 2. විනිවිද යාම - බැකීටීරි භක්ෂකයා, බැක්ටීරී සෛලය තුළට DNA නික්ෂේප කරයි. එය බැක්ටීරි සෛල බිත්ති බිඳ දමන එන්සයිමයකින් පහසු කරවයි.
 3. ජෛව සංස්ලේෂණය - ධාරක සෛල ප්ලාස්මය තුළ වයිරස DNA හා ප්‍රෝටීන් ජෛවීයව සංස්ලේෂණය කරයි. මෙහිදී ධාරක සෛල වල DNA බිඳ වැටිම උත්තේජනය වේ.
 4. පරිණතිය හා සමූහනය - භක්ෂක DNA හා ප්‍රෝටීන සංස්ලේෂණය වූ පසු සම්පූර්ණ වයිරස සෑදීමට DNA හා ප්‍රෝටීන් කැප්සිඩ සමූහනය වේ.
 5. නිදහස් වීම - බැක්ටීරියා සෛල බිත්ති කැඩී විවෘත වීම බැක්ටීරි භක්ෂක මඟින් ප්‍රේරණය කරයි. අලුතින් නිපදවුණු බැක්ටීරි භක්ෂක ධාරක සෛලයෙන් නිදහස් වේ.