අස්නේ නර්තනය - 13-වසර නර්තනය (සිංහල)

අස්නේ නර්තනය

 

කොහොඹා කංකාරිය ශාන්තිකර්මයෙහි එන ශාස්ත්‍රීය නර්තනාංගයක් වන අස්නේ නැටුම සාමූහික නර්තනාංගයකි. ගායනය සහිත ව නර්තනය කරනු ලබන මෙකී නර්තනාංගය සදහා කොහොඹා  කංරියට සහභාගි  වන සියලුම යක් දෙස්සන් සහභාගි වීම සම්ප්‍රදායික ලක්ෂණයක් වන අතර වෘත්තකර පථයක ගමන් කරමින් නර්තනයෙහි යෙදීම මෙකී නර්තනයෙහි සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් වන අතර නර්තන ශිල්පීහු තම තමන්ගේ ශිල්පීය කුසලතා ප්‍රදර්ශනය කිරීම සදහා මෙය අවස්ථාවක් කර ගනිති. සඟ මහලු පිළිවෙලට නැතහොත් වැඩිහිටි බව හා ප්‍රවීනත්වය අනුව එකිනෙකා පිටුපසින් රඟමඩලට ප්‍රවේශ වීම මෙහි දී දැකිය හැකි සත් චාරිත්‍රයකි. අස්නේ නර්තනය ප්‍රථම වරට අභ්‍යාසයෙහි යෙදීමේ දී එයට අයත් පද කොටස් තාල තබා කීම වැදගත් ය. එමගින් තාලය සහ ලය වේගය පිලිබද ව අවබෝධයක් ලබා ගත හැකි වනු ඇත. අස්නේ නැටුම විලම්බ ලයෙන් ආරම්භ වී අනුක්‍රමයෙන් එක් පදයෙන් පදයට ලය වේගය වර්ධනය වීමේ ලක්ෂණයක් දක්නට ඇත. එසේ හෙයින් අතින් තාල තබමින් පද කොටස් කීමේ හැකියාව ඇති කර ගැනීමෙන් ලය වේගය උචිත මට්ටමින් පවත්වා ගැනීමට  කුසලතාව ඇති කර ගත හැකි ය.

අස්නේ නැටුම සම්ප්‍රදායික ව නර්තනය කිරීමේ දී පොල් පන්දමක් එක් අතකින් දරා සිටීම සම්ප්‍රදායික කොහොඹා කංකාරියේ දී දැකිය හැකි ලක්ෂණයකි. එසේ ම ආතෝරකරු නර්තන කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් කොප්පරා පන්දමක් රැගෙන යෑම ද මෙහි සාම්ප්‍රදායික ලක්ෂණයකි. අතීතයේ දී මේ ආකාරයෙන් පන්දමක් රැගෙන කරන ලද්දේ ආලෝකයේ අවශ්‍යතාවය මුල් කරගෙන බව ඉතිහාසයේ සදහන් වේ. කාලයාගේ ඇවෑමෙන් ආලෝකය සදහා යොදා ගත් අත් පන්දම නර්තනයට අදාළ රංග භාණ්ඩයක් ලෙසට අනුවර්තය විය. එසේ හෙයින් අස්නේ නර්තනයෙහි යෙදීමේ දී එකී රංග භාණ්ඩය අත දරාගෙන නර්තනයෙහි යෙදීමේ කුසලතාවය ද ඇති කර ගත් යුතු ය. අස්නේ නැටුම ගායනය සමග යෙදෙන නර්තනයක් වන හෙයින් ගායනය කරමින් නර්තනය කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයකි.

ගායනය තාල රූප කිහිපයකට අනුව යෙදෙන හෙයින් තාල තබා ගායනය කිරීමටත්, ගායනය කරමින් නියමිත අංගහාරයන් පවත්වා ගනිමින් ගුරුවරයා අනුකරණය කරමින් නර්තනය පුහුණු විය යුතු ය. සාම්ප්‍රදායික නර්තනයක් වන හෙයින් ගුරුවරයා අනුකරණය කරමින් ඉගෙන ගැනීම මෙහි දී යොදාගත හැකි සාර්ථක හා ගුණාත්මක ඉගෙනුම් ක්‍රමවේදයයි. නියමිත ආකාරයෙන් ලය වේගය පවත්වා ගැනීම පිලිබදව අතිශයින් ම සැලකිලිමත් විය යුතු ය. ඇතැම් බෙර පදවල ස්වාභවය අනුව නිතැතින් ම ලය වේගය වැඩි කිරීමට පෙලඹ වීමක් ඇති වන බැවින් එකී පෙලඹවිමට අනවශ්‍ය ලෙස වහල් නොවී උචිත ලය වේගය පවත්වා ගැනීම කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු ය. බෙර වාදනය සමග කණ්ඩායම් වශයෙන් සහ තනි තනි ව ගායනය සහිත ව නර්තන කිරීමේ නිපුණතාවය අත්පත් කර ගැනීම මෙහි දී අපේක්ෂා කෙරේ.

1. පදය            :-  තකුංත කුංකුං රුදගත

                          කුකුතක ජිං

                          තත් ජිං - ගත්තක

                          ජිංත ගතට ගත

කස්තිරම           :-  ගජ්ජිං කඩතක ජිංතක ජිංගත කුංදත් ///

                          ගජ්ජිං කඩතක ජිං කුඳ //

                          ගජ්ජිං කඩතක ජිංතක ජිංගත කුංදත්  

                          ගජ්ජිං කඩතක ජිංතක

                          ජිංගත කුංදත් තා

2. පදය            :-  කුංජිං ගත්තත් තකුජිං ගත්තත්

                          කුංජිං ගත්ත කුදා  - තකට තක

                          තක්කඩ තරිකිට ජිජි කුඳ

                          ජික්කඩ තරිකිට ජිජි කුඳ

                          කඩතක තරිකිට ජිජි කුඳ

                          තත් ජිත් තොං නං තා