හරිත විප්ලවය - 13-වසර භූගෝල විද්‍යාව

හරිත විප්ලවය

 

කෘෂි නිෂ්පාදන වැඩි කිරීම සදහා කෘෂිකාර්මික ශිල්පීය ක්‍රම වල තාක්ෂණික වශයෙන් දියුණුවක් ඇති කල ක්‍රයාවලියක් ලෙස හා ලොව සාගිනි නිවීම සදහා මහත් බලාපොරොත්තු තබා දියත් කළ කෘෂි විප්ලවීය වැඩ සටහන හරිත විප්ලවය ලෙස හැදින්වේ. එහි නිල නාමය වුයේ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සදහා ප්‍රකාශිත ලෝක සැලැස්ම යන්න ය.

එය ස්වාභාවික යැපුම් කෘෂිකර්මය වෙනස් කරමින් රසායනික වූ කෘෂිකර්මයක් ප්‍රශුත කළේ ය. ඉන් අනතුරුව මිනිසා කෙරෙහි හිමිව තිබු ස්වභාවික බොහෝ දෑ මිහිතලයෙන් ඉවත් කිරීමට ද එයට සම්පුර්ණ ශක්‍යතාවය තිබිණි. මෙය වැඩි ඵලදාවක් ලබා දෙන, පරිසරයට ඔරොත්තු දෙන බෝග වර්ග හදුන්වා දීම, විවිද කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය, පොහොර, පළිබෝධ නාශක ආදිය බාවිතය හා වාරි මාර්ග ජලය ලබා දීම, යන්ත්‍ර සූත්‍ර මගින් ශීග්‍රයෙන් අස්වැන්න වැඩි පලදායි හා පරිසරයට ඔරොත්තු දෙන බෝග වර්ග හදුන්වා දීම හරිත විප්ලවය මගින් සිදුවේ.
හරිත විප්ලවය ආරම්බ වන්නේ 1943 දී මෙක්සිකෝවේ අහාර නිපැයුම වැඩි කිරීම සදහා කෘෂිකාර්මික පරීක්ෂණ ව්‍යාපෘතියක් ඇරබීම හරිත විප්ලවයේ ආරම්බය ලෙස සැලකේ. මෙය 1962 අවසන් වුවත් 1963 ලෝක අහාර හා කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සදහා වන ලෝක සැලැස්ම නම් වැඩසටහන ඇරබීමත් සමග මෙම වැඩසටහන හරිත විප්ලවය නමින් ලොව පුරා ප්‍රචලිත විය. මේ සදහා ජාත්‍යන්තර කෘෂිකර්ම පරීක්ෂණ පිළිබද උපදේශක සබාව පිහිටවන ලදී. හරිතවිප්ලවය ආශිත කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණය අංශ දෙකකින් ක්‍රියාත්මක විය.

  1. නව මාදිලියේ වැඩි පලදායී බීජ වර්ග නිපදවීම
  2. නවීන කෘෂිකාර්මික ශිල්ප ක්‍රම යොදා ගැනීම

1.නව මාදිලියේ වැඩි පලදායී බීජ වර්ග නිපදවීම ( දෙමුහුන් බීජ නිපදවීම)

වැඩි පලදායී බීජ වර්ග නිපදවීමේ ක්‍රමයක් ලෙස දෙමුහුන් බීජ ක්‍රමය හදුන්වා දිය හැකි ය. මෙමගින් සිදුවන්නේ ජාන වශයෙන් එකිනෙකට දුරස්ථ බීජ වර්ග දෙකක් පරාගනය කිරීමෙන් ලබා ගන්නා බීජ රෝපණය කර ඒවායින් බීජ ලබා ගැනීමයි. BG 407 , H  නමින් හදුන්වන වී ප්‍රබේද දෙමුහුන් කරන ලද වී ප්‍ර ෙභ්ද යි. තිරිගු හා රයි මුහුන් කොට වැඩි ගුණාංග සහිත තිරිගු වර්ග නිපදවා ඇත.

 දෙමුහුන් බීජ වල  විශේෂ ගුණාංග

  1. ලෙඩ රෝග වලට ඔරොත්තු දීම
  2. කෘමි උවදුරු වලට ඔරොත්තු දීම
  3. කෙටි කාල සීමාවක දී අස්වැන්න ලබා ගත හැකි වීම
  4. සාම්ප්‍රදායික වී වර්ග වලට වඩා කිහිප ගුණයකින් අස්වැන්න වැඩි වීම
  5. අධික වැසි වලට ඔරොත්තු දීම
  6. දිලිර රෝග වලට ඔරොත්තු දීම

පටක රෝපණය

වැඩි පලදාවක් ලබා ගැනීම සදහා අනුගමනය කල හැකි තවත් ක්‍රමයක් ලෙස පටක රෝපණය හැදින්විය හැකි ය. රසායනාගාර මගින් සිදු කරන ක්‍රයාවලියක් මගින් ශාක වල ඇති පටක වලින් ඉහළ ගුණාත්මක අගයක් ඇති පැල රාශියක් ලබා ගැනීම මෙමගින් සිදුවේ. මෙසේ හරිත විප්ලවය ආශිත කෘෂිකර්මය මගින් වැඩි පලදාවක් බීජ වර්ග නිෂ්පාදන සදහා අවදානය යොමු කරන ලදී. මේ නිසා ලෝක ධාන්‍ය නිෂ්පාදනය ඉහළ ගිය අතර මිලියනයක් පමණ ජනතාවට කුසගින්නෙන් මුදවා ගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇත.

2.නූතන කෘෂිකාර්මික ශිල්ප ක්‍රම යොදා ගැනීම

කෘෂිකාර්මික කටයුතු වල දී යන්ත්‍ර බාවිතය පුළුල් වී ඇත. බිම් සැකසීම, බීජ වැපිරීම, පැල සිටවීම, කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය බාවිතය, අස්වනු නෙලා ගැනීම සදහා යන්ත්‍ර සූත්‍ර බාවිතය ඉහළ ගොස් ඇත. මේ නිසා වැඩ කටයුතු පහසු වීම, කාලය ඉතිරි වීම, ශ්‍රම හිගයට පිලියමක් වීම, යන්ත්‍ර සූත්‍ර නඩත්තුව සදහා අවශ්‍ය සේවා සැපයීමට නව රැකියා බිහි වීම, රැකියා වියුක්තියට ඒ තුලින් විසදුමක් ලැබීම වැනි වාසි දායක සිදුවීම් නූතන කෘෂිකාර්මික ශිල්ප ක්‍රම බාවිතය මගින් සිදු වී ඇත.