පරිගණක පිරිවිතර - 9-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පරිගණක පිරිවිතර

පරිගණක පිරිවිතර (Computer specifications) 

පර්‍යන්ත උපාංග

 • පරිගණකයේ හැකියාවන් පුළුල් කිරීම සඳහා එයට සම්බන්ධ කරනු ලබන් දෘඪාංග කොටස් පර්‍යන්ත උපාංග ලෙස හැදින්වේ.
 • පරිගණකයේ මූලික උපාංග අවශ්‍යයෙන්ම තිබිය යුතු අතර, පර්‍යන්ත උපාංග අවශ්‍ය පරිදි විකල්ප ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.
 • මේවා අභ්‍යන්තර මෙන්ම බාහිර ලෙසද පරිගණකයට සම්බන්ධ කළ හැකිය.
 • ආදාන උපාංග, ප්‍රතිදාන උපාංග සහ ආචයන උපාංග පර්‍යන්ත උපාංග වලට අයත් වේ.
  • ආදාන උපාංග - දත්ත සහ උපදෙස් පරිගණකයට ලබාදීම සඳහා යොදා ගන්නා උපාංග.
  • ප්‍රතිදාන උපාංග - පරිගණකයෙන් තොරතුරු පිටතට ලබාදීම සඳහා යොදා ගන්නා උපාංග වේ
  • අචයන උපාංග - දත්ත, තොරතුරු හා වැඩසටහන් ස්ථීරවම තැන්පත් කර තබා ගැනීම සඳහා යොදා ගන්නා උපාංග

පිරිවිතර

පිරිවිතර යනු භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීමේදී සලකා බලනු ලබන ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක ලක්ෂණ වේ.

පරිගණකයක් මිලදී ගැනීමේදී පහත දෑ පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුය

පරිගණක පිරිවිතර

තාක්ෂණික පිරිවිතර

තාක්ෂණික නොවන පිරිවිතර

 • සකසනය
 • දෘඩ තැටිය
 • සංදර්ශකය
 • ප්‍රධාන මතකය
 • දෘෂ්‍ය චිත්‍රක අනුහුරුව
 • ශබ්ද පත
 • ස්ථාපිත මෘදුකාංග
 
 • වගකීම
 • මිල
 • අලෙවියෙන් පසු සේවා
 • සමාගමේ කීර්තිනාමය
 • කෙවෙනි සහ ජාල සබඳතාවන්

 

තාක්ෂණික පිරිවිතර

සකසනය

 

වේගය

සකසනයේ වේගය වැඩි වන විට ඒකක කාලයක් තුල සැකසිය හැකි දත්ත ප්‍රමාණය වැඩි වේ.

2.8/ 3.0/3.2/ 3.4 GHz

නිෂ්පාදන සමාගම

දැනට ප්‍රචලිත නිෂ්පාදන සමාගම්

 • Apple
 • Intel
 • AMD

වර්ගය

සකසනය තුළ පවතින මධ්‍ය සැකසුම් ඒකක ප්‍රමාණය අනුව සකසන වර්ගය තීරණය වේ

වර්ගය

CPU ප්‍රමාණය

හදුන්වන නාමය

Single Core

1

Pentium I, II, III. IV

Dual Core

2

Dual Core/ Core 2 Duo

Quad Core

4

Core i3, i5, i7, i9

 

 දෘඩ තැටිය

 • දෘඩ තැටියේ ධාරිතාවය වැඩි වන තරමට තැන්පත් කල හැකි දත්ත හා වැඩසටහන් ප්‍රමාණය වැඩි වේ.
 • 500 GB, 750 GB, 1TB, 2TB, 4TB

 සංදර්ශකය

 • සංදර්ශකයේ ප්‍රමාණය විශාල වන තරමට දැකීමේ හැකියාව පුළුල් වේ (17inch, 19inch, 21inch)
 • තිරයේ ප්‍රමාණය ගණනය කරන්නේ තිරයේ විකර්ණය ඔස්සේ පවතින දිග ප්‍රමාණයෙනි.
 • සංදර්ශක තිර වර්ග තුනකි
 • කැතෝඩ කිරණ නළ සංදර්ශකය (Cathid Ray Tube monitor – CRT)

  • විදුලි පරිභෝජනය වැඩිය
  • ප්‍රමාණයෙන් විශාල වේ
  • එහා මෙහා ගෙනයාම අපහසුය
  • වැඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ 
   
 • ද්‍රව ස්ඵටික සංදර්ශකය (Liquid Crystal Display monitor – LCD)
  • විදුලි පරිභෝජනය අඩුය
  • විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් මිලදී ගත හැකිය
  • එහා මෙහා ගෙනයාම පහසුය
  • අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ
  • නම්‍ය සුළු ධ්‍රවණ දෙකක් අතරට ස්ඵටික / පලිගු ද්‍රාවණය එක් කරමින් නිර්මාණය කර ඇත 
   
 • ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ සංදර්ශකය (Light Emmiting Diode monitor _ LED)
  • ඉතා විදුලි පරිභෝජනය අඩුය
  • විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් මිලදී ගත හැකිය
  • එහා මෙහා ගෙනයාම පහසුය
  • අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ
  • ආලෝකය විහිදුවන දියෝඩ යොදා ගෙන නිර්මාණය කර ඇත 

 ප්‍රධාන මතකය

 • ප්‍රධාන මතකයෙහි ෘ්ධාරිතාවය වැඩි වන විට එහි තැන්පත් කළ හැකි දත්ත ප්‍රමාණය වැඩි නිසා පරිගණකයෙහි වේගය වැඩි වේ
 • ධාරිතාවය - 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB

 දෘෂ්‍ය චිත්‍රක අනුහුරුව

 • සංදර්ශකය වෙත ප්‍රතිදාන ලබා දෙනු ලබන්නේ දෘෂ්‍ය චිත්‍රක අනුහුරුව මගිනි
 • මෙය මව් පුවරුවට සම්බන්ධිත හා බාහිර වශයෙන් ආකාර දෙකකට ඇත
 • පරිගණක ක්‍රීඩා හෝ වීඩියෝ හොදින් දර්ශනය වීම සඳහා වෙන්ව පවතින දෘෂ්‍ය චිත්‍රක අනුහුරුව වඩාත් යෝග්‍ය වේ
 • වර්තමානයේ ඒ වෙනුවට පහත කෙවෙනි භාවිතා කළ හැකිය

 

 • HDMI කෙවෙනියමගින් රූප හා ශබ්ද දෙකම සම්ප්‍රේෂනය වේ
 • VGA කෙවෙනිය මගින් සම්ප්‍රේෂණය වන්නේ රූප පමණි

 ශබ්ද පත

 • ලා කොළ - නාදකය හෝ හිස් බනුව සවිකිරීම සඳහා (Audio out)
 • ලා රෝස - මටික්‍රොපෝනය සවි කිරීමට (Mic in)
 • ලා නිල් - බාහිර උපකරණයක් හරහා ශබ්දය ලබා දීමට (Line in)

 ස්ථාපිත මෘදුකාංග

 • මෙහිදී මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා යෙදුම් මෘදුකාංග යන දෙවර්ගය පිළිබඳවම අවධානය යොමු කළ යුතුය
 • මෙහෙයුම් පද්ධතිය මුදල් ගෙවා (වින්ඩෝස්) හෝ නොමිලේ ලබා ගන්නා (ලිනක්ස්, උබුන්ටු) වශයෙන් දෙයාකාර වේ
 • යෙදුම් මෘදුකාංග පරිශීලක අවශ්‍යතාවය අනුව තෝරා ගත යුතුය

 තාක්ෂණික නොවන පිරිවිතර

වගකීම 

 

නිෂ්පාදක වගකීම

 • භාණ්ඩයේ දෝෂයක් සිදු වුව හොත එය නඩත්තු කිරීම හෝ ඒ වෙනුවට නව භාණ්ඩයක් ලබාදීම
 • නිෂ්පාදන සමාගම විසින් ලබා හෙන වගකීම වේ 

 දීර්ඝ කළ වගකීම

 • නිෂ්පාදන සමාගම ලබාදෙන වගකීමට අමතරව වෙළඳ ආයතනය විසින් ලබාදෙන වගකීම් කාලය
 • මේ සඳහා වැඩි මිලක් ගෙවීමට සිදු වේ 

 වැඩබිමේ වගකීම

 • නිලධාරින් පැමිණ නඩත්තු කිරීම / අක්‍රිය කොටස් සකසා දීම මෙයට අයත් වේ
 • පොදුවේ ලබාදෙන වගකීම් කාලයක් පැවතියද සමහර කොටස් සඳහා විශේෂ වගකීම් කාලයක් ලබාදෙයි 

 

මිල

 • අප මිලදි ගන්නා භාණ්ඩයේ පිරිවිතරවල ගුණාත්මකභාවය අනුව භාණ්ඩයේ මිල වැඩි වේ
 • වගකීම් කාලයද සලකා බලා අපගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව මිලදී ගත යුතුය

 අලෙවියෙන් පසු සේවා

 • අලෙවියෙන් පසු පහත සේවා ලබාදෙන්නේ ද යන්න සලකා බැලිය යුතුය
  • තාක්ෂණික උපදෙස් ලබාදීම
  • තාක්ෂණික සහය ලබාදීම
  • වෙළඳ ආයතනය සම්බන්ධ කරගත හැකි දුරකතන අංක, ඊමේල්, වෙබ් ලිපින

 කෙවෙනි හා ජාල සබදතා

 • USB කෙවෙනි වැඩි වශයෙන් භාවිතා වන නිසා එවැනි කෙවෙනි කිහිපයක් පැවතීම
 • Bluetooth හෝ Wifi පහසුකම