ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත - 9-වසර විද්‍යාව

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් යනු තනි සෛලයකින් හෝ සෛල කිහිපයක්න් සෑදුනු තනිව ගත් විට පියවි ඇසට නොපෙනෙන ඉතා කුඩා ජීවීන් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ලෙස හැදින්වෙයි.

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ලක්ෂණ

*ඉතාම සරල ජීවීන් වේ.

*වර්ධන වේගය වැඩිය.

*ප්‍රජනන ශීග්‍රතාවය වැඩිය.

*විවිධ පෝෂණ ක්‍රම දක්වයි.

 • ස්වයංපෝෂී ජීවීන්
 • පරපෝෂී ජීවීන්
 • සහ ජිවීන්
 • මෘතෝ්ප ජීවීන්

*සර්ව ව්‍යාප්තියක් පවතී.

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස 05 කට බදේ. ඒවා නම් පහත පරිදි වේ.

 • බැක්ටීරියා
 • දිලීර
 • ප්‍රොෙටාසෝවා
 • ඇල්ගි
 • වෛරස                                                                                                                                                               

 

පහත දැක්වෙන්නේ මෙම ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් එකිනෙකාට අදාල ලක්ෂණ හා ඔවුන්ට උදාහරණ වේ.   

 

01.බැක්ටීරියා

*සෑම පරිසරයකම ජීවත් වේ.

*ඒකසෛලික වේ.

*ස්වයංපෝෂී හා විෂමපෝෂී ආකාර ද ඇත.

*සංචරණයට කශිකා පවතී.

 

02.දිලීර

*තෙතමන සහිත උපස්තරවල වර්ධනය වේ.

*ඒකසෛලික හා බහුසෛලික වේ.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         *සංචරණයට අවයව නැත.දිලීර සඳහා උදාහරණ -: යීස්ට්, මියුකර්, ඇගරිකස්                                                                           03.ප්‍රොටොසෝව                                                                                                                                                 *ජලජ පරිසරවල හා ජීවී දේහ තුල ජීවත් වේ.                                                                                                           *ඒකසෛලික වේ.                                                                                                                                          *විෂමපෝෂී වේ.

 

                                                                                                                                              *සංචරණ අවයව ලෙස ව්‍යාජපාද, පක්ෂම, කශිකා දරයි.                                                                                           ප්‍රොටොසොවාවන් සදහා උදාහරණ -: ඇමීබා, එවුග්ලෙනා, පැරමීසියම්                                                                                     04.ඇල්ගි                                                                                                                                               *තෙතමනය සහිත පරිසරවල ජීවත් වේ.                                                                                                            *ඒකසෛලික හෝ බහුසෛලික වේ.                                                                                                                       *සියල්ලක්ම ස්වයංපෝෂී වේ.                                                                                                                                  *සූත්‍රිකාකාර හො තලසාකාර වේ.                                                                                                                     *ඇතැම් ඇල්ගි පියවි ඇසට පෙනේ.                                                                                                                            05.වෛරස                                                                                                                                                      *ජිවී මෙන් ම අජීවී ලක්ෂණ පෙන්වයි.                                                                                                                           *කිසිදු සෛල සංවිධානයක් නැත.                                                                                                                     *නිරීක්ෂණය කල හැක්කේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් පමණි.                                                                                   *වෛරස වලින් සෑදෙන රෝග වන්නේ සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව, ඩෙංගු, ඉන්ෆ්ලුවන්සා, ඒඩ්ස්, ජලභීතිකා, ඉබෝලා යන වෛරසයි.

 • ක්ෂුද්‍ර ජිිවීන් ප්‍රයෝ්ජනයට ගන්නා අවස්ථා ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර 04 ක් යටතේ වෙන්කර දක්වයි.ඒවා නම් පහත පරිදි වේ.                    *කෘෂිකාර්මික කටයතු                                                                                                                                         *වෛද්‍ය විද්‍යාව                                                                                                                                              *කර්මාන්ත ක්ෂේ්ත්‍රය                                                                                                                                    *පරිසර සංරක්ෂක කටයතු
 • කර්මාන්ත සදහා කර්මාන්ත සදහා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් යොදා ගන්නා අවස්ථා                                                                                 *කොම්පෝස්ට් පොහොර නිපදවීමට.                                                                                                                    *නයිට්‍රිජන් තිර කිරීම.                                                                                                                                    *ජෛව පලිබෝදනාශක ලෙස යොදා ගැනීම.                                                                                                             *ජාන වැඩිදියණු කළ ශාක නිපදවීම.
 • ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් කර්මාන්ත සඳහා බාවිත කිරීම                                                                                                                       *කිරි ආහාර නිපදවීම.                                                                                                                                          *විනාකිරි නිපදවීම.                                                                                                                                               *ශාක කෙදි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන                                                                                                                                 *ජීවවායු නිපදවීම.                                                                                                                                       *ලෝහ නිස්සාරණය                                                                                                                                             *මද්‍යසාර නිපදවීම.                                                                                                                                           *බේකරි කර්මාන්තය
 • කර්මාන්ත සදහා බහුලවම ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් යොදා ගැනීමට හේතු                                                                                               *පරිසර දූෂණය සිදු නොවීම.                                                                                                                               *බලශක්ති සැපයුමක් අවශ්‍ය නොවීම.                                                                                                                   *පරිසරයෙන් නොමිලේ ලබා ගත හැකි වීම.                                                                                                                  *වර්ධන වේගය හා පරිවෘත්තිය ශීඝ්‍රතාවය ඉහළ නිසා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ජෛව ක්‍රියාවලි වේගවත්ව සිදුවීම.
 • වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත පහත පරිදි වේ.                                                                                                         *ප්‍රතිජීවක ඖෂධ නිපදවීම. (පෙනිසිලින්, ඇමොක්සලින්, එරිත්‍රොමයිසීන්, ග්‍රීසියොෆුල්වීන්)                                                   *ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත් නිපදවීම.                                                                                                                *ප්‍රතිධූලක නිපදවීම.
 • පරිසර සංරක්ෂක කටයතු සඳහා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් යොදා ගන්නා අවස්ථා                                                                                  *ජලයේ ඇති කාබනික ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් යොදා ගැනීම.                                                                               *සාගර මතුපිට ඇති තෙල් තට්ටු ඉවත් කිරීමට ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් යොදා ගැනීම.                                                                                 *ජලයේ ඇති බැරලෝහ ඉවත් කිරීමට ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් යොදා ගැනීම.
 • ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ අවාසි                                                                                                                                               *ලෙඩ රෝග සෑදීම.                                                                                                                                    *ආහාර නරක් කිරීම.                                                                                                                                     *ජෛව රසායනික අවි නිපදවීම.                                                                                                                           *වටිනාදැව ආදිය දිරාපත් කිරීම.                                                                                                                     *වර්ණවත් පෘෂ්ට මත වර්ධනය වර්ණය වෙනස් කිරීම.
 • ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් මගින් ශාකවලට වැළදෙන රෝ                                                                                                                      * පිටපුස් රෝගය                                                                                                                                              * පශ්චිම අංගමාරය                                                                                                                                            *මැලවිම
Tharith Thassara
2022 01 23 09:40:20

Tharith Thassara
2022 01 23 09:40:13