ලප සේ සඳ විලසේ පාඩමේ කවි සහ ඒවයේ තේරුම් - 9-වසර සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

ලප සේ සඳ විලසේ පාඩමේ කවි සහ ඒවයේ තේරුම්

       1.සිය පිරිවර රට තොට හැම වස්තුව නැති නි         ම්මා

          එද ලොබ හැර ඔබ සමගින් තපසට ආවෙ             ම්මා

          තුරු පිරිවර පුන්සඳ මෙන් වන මැද උන්නෙ           ම්මා

          වෙසතුරු පිය රජනි ඔබට බාරයි අපෙ අ               ම්මා

තේරුම-: අප සතුව තිබූ රටත් වස්තු සම්බාරයත් අනෙකුත් සියල්ලමත් අතහැර දමා ඒ කෙරෙහි ආශාවක් නොමැතිව ඔබත් සමග තපසට පැමිණ තරු පිරිවරා ගත් සඳක් මෙන් මේ වනයෙහි වෙසෙන්නා වූ අපේ මවුතුමිය වෙස්සන්තර පියරජුනි ඔබට බාරයි.

            2.ආ දා සිට හිමයේ අප සමගිව ඉඳ නි                තිනේ

           රෑ දා වල් වත් පිළිවෙත් කළදැයි සම සි                තිනේ

           ආ දා රෙක් ඔබ මිස නැත අම්මා හට නි              තිනේ

           බා දා නෙව ඔබ බුදවන් අප දන් දුන් පි               නිනේ

තේරුම -: වනයට පැමිණි දා සිට මෙත් සිතින් යුතුව ඔබ තුමාට වත් පිළිවෙත් කරමින් සමගියෙන් අපි සිටියෙමු. අපේ මවට ඔබ හැර වෙන රැක වරණයක් නැත. අප දන් දුන් පිනෙන් කිසිම බාදාවක් නොමැතිව බුදුවන්න.

        3.ලප සේ සඳ විලසේ දවසක් වෙන්නූවෙ               ම්මා

           එප සේ බුදු කෙනෙකුන් මෙන් රුකිදැයි නිතියෙ     ම්මා 

           සැප සේ අප දන් දුන්නෙත් වැදවෙන් වදඅ           ම්මා

           අප සේ පිය රජුනි දනට නො දෙන්නෙ අපෙඅ       ම්මා

තේරුම -: සඳේ ලපයක් වගේ දවසක් වත් වෙන් නොවී අප සමඟව සිටිමින් (සඳේ ලප සදෙන් වෙන් නොවී පවතින්නාක් මෙන්) පසේ බුදු කෙනෙක මෙන් මෙන් නිරතරුවම අපේ මව රැක ගත්තාය.අපේ මව අපව බිහි කර හදා වඩා ගත් හෙයින් අප දන් දන්නේය. ඉතින් අප දන් දුන්නාක් මෙන් අපේ මව දන් නොදෙන්න.

        4.වදා වඩා රස කිරි දී ඇති කළදැයි පෙමි              නේ

           අඬා විඩා හැර පලවැල ගෙන දුන්දැයි නිති          නේ

           වඩා මෙඅප වංග ගිරිය ආ අම්මා සඳි                නේ

           වඩා සදෙව් ලොව සැප විඳ නිවන් දකින් සොඳි     නේ

තේරම -: රසකිරි පොවා ආදරයෙන් අප ඇති දැඩි කළ අපේ මව අපගේ කුස ගිනි නිවීමට පලවැල ද ගෙනැවිත් දුන්නාය. එදින පිත් සමග වංගගිරියට පැමිණියා වූ අපේ මවට සදෙව් ලෝකයේ ඉපද දිව්‍ය සැප ලැබේවා!

        5.පෙම්මා සුරතල් කියමින් දෙතනේ කිරි බො        ම්මා

           වම්මා කඳුළැලි ඉස ඉස ඇවිදින්දැයි අ             ම්මා

           අම්මා අප නොදැක ඉතින් කෙලෙසක වෑවෙ      ම්මා

           සම්මා සම්බුදු වෙනදා නිවන් දකින් අ              ම්මා 

තේරුම -: ප්‍රේමාදර සුරතල් බස් කියමින් දෙතනේ කිරි පෙව් අම්මා පැමිණ අප නොදැක හඩ හඩා කදුළු වගුරවමින් දුක වාවා ගන්නේ කෙසේද මවුනි ඔබ, සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වූ කල්හි නිවන් දකීවා!

        6.සැට දහසක් රජුන් මැදේ ඉපිද සොදේ අ           ම්මා

           රට දහසක්වල බැලුවත් නුඹ සේ නුදුටි             ම්මා

           කට දහසක් ඇතුව කිවත් නුඹෙ ගණ නැත නි     ම්මා

           වට දහසක් ගව් හිමයේ ගිය දෝ අපෙ අ           ම්මා

තේරුම -: සැට දහසක් තරම් රජවරුන් අතර උපන් (බොහෝ රජ දරුවන් අතර උපත ලබා වත් වූ) දහස් ගණන් වූ කිසිම රටක රාජ්‍යක නැති තරම් උසස් වූ ඔබේ ගුණ කටවල් දහස් ගනකින් කීවත් කියා නිම කළ නොහැකිය. එසේ වූ අපේ අම්මා ගව් දහස් ගණනක් ඈත වනයේ ගියාද?

        7.දුක් විඳ දස මස උසුලා වැදුදැයි අපෙ              අම්මා

           අඳුන් තෙලින් නිති සරසා ඇති කළ දැයි          අම්මා 

           රස පලවැල නෙලා දිදී රස්සා කළ                අම්මා

           සතර අපාවල නො ඉපද නිවන් දකින්             අම්මා

තේරුම -: දසමසක් කුසෛ් දරා දුක් විඳිමින් අප බිහිකර අංජන කල්ක ගල්වා අප ඇති දැඩි කළා වූ ද රස පල වැල නෙලා ගෙනවිත් දෙමින් අපව පෝෂණය කළා වූ අපේ අම්මා සතර අපාවල නොවැටී නිවන් දකිත්වා 

        8.ගසක දොඩම් මදෙයි කියා කෑ දැයි අපෙ         අම්මා

           අහස තරුත් මදෙයි සිතා විලි ලූ දැයි             අම්මා

           මුහුදු දියත් මදෛයි සිතා රසකිරි දුන්            අම්මා

           සතර අපාවල නෛා වැටී නිවන් දකින්          අම්මා 

තේරුම -: අහසෙ තරු තරමටත් වඩා මහත් වේදනාවක් විද දරා ගනිමින් අපව බිහිකළා වූ ද අපට ගහක පල හට ගන්නා වූ තරම් මහත් වූ විිශාල සංඛ්‍යාවකක දොඩම් කැව්වත් මදිදැයි සෑහීමකට පත් නොවූ වාවූද, සාාගරයේ මහා දිය කඳ තරම් මව් කිරි පෙවුවත් සෑහීමකට පත් නොවූ වා වූ අපේ අමමා සතර අපායේ් නොවැටී නිවන් දකකිිත්වා !  

 

          

Rashini Nethsarani
2023 04 27 18:45:50