උසස්පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

ගොඩනැගිලි සඳහා භාවිතා වන අත්තිවාරම්

ගොඩනැගිලි සඳහා භාවිතා වන අත්තිවාරම්


ගොඩනැගිල්ලක පොළොවට සම්බන්ධ වන ගොඩනැඟිල්ලෙහි උඩ ව්‍යුහයේ භාරය පොළොවට ගෙන යන කොටස අත්තිවාරම ලෙස හැඳින්වේ. ගොඩනැගිල්ලක අත්තිවාරම සාමාන්‍ය වශයෙන් පොළව මට්ටමින් ඉහළට ඉදි කිරීම සිදුවේ. මෙයට හේතුව වන්නේ,

      * අත්තිවාරමට යාබදව පිහිටි පොළොව අත්තිවාරමට ස්ථාවර බවක් ගෙන දීම.
      * කම්පන වලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වැඩි කිරීම.
      * අව්ව වැස්ස නියඟ වැනි කාලගුණික තත්ත්ව වලින් ආරක්ෂා කිරීමට.

විශේෂයෙන් ගොඩනැගිල්ල රඳා පැවතීමේ ප්‍රබල හැකියාවක් ඇත්තේ අත්තිවාරම මතය. සැලසුමට උචිත ආකාරයෙ සුදුසු අත්තිවාරමක් නිර්මාණය වැදගත් වේ. සාමාන්‍යයෙන් අත්තිවාරම පිහිටි පොළොව දක්වා කැපීම සුදුසුය. එසේ නො හැකියි අවස්ථාවල දී අත්තිවාරම් ව්‍යුහය වෙනස් කිරීම සිදු කළ හැකි ය. කිසිම අවස්ථාවක පුරවන ලද පස් තට්ටුවක් මත පර්යේෂණයකින් තොරව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම නොකළ යුතුය.අත්තිවාරමක ප්‍රයෝජන

     * එක් එක් ස්ථාන වල කේන්ද්‍රීය බාරයන් ඇතිවීම වළක්වා භාරයන් බෙදාහැරීම.

     * උඩ හැටුම සඳහා සුදුසු මට්ටම් තලයක් ලබා දීම.

     * පසේ ස්වභාවය අනුව යටිපස මත පවතින භාරය පසට ඔරොත්තු දෙන අන්දමට විසුරුවා හැරීම.

     * පස්සේ අසමාන තැන්පත්වීම හේතුවෙන් ගොඩනැගිල්ල ඇලවීම හා පෙරළීම වැලැක්වීම.

     * ගොඩනැගිල්ලේ පාදම පොළව මට්ටමෙන් යටට ගෙන යාම මගින් ස්ථායීතාව වැඩි කිරීම.

අත්තිවාරම් පටියක පළල ගැඹුර ඝණකම තීරණය කරන ප්‍රධාන සාධකය වන්නේ, ගොඩනැගිල්ලේ ස්වභාවය සහ පසෙහි ඉසිලුම් ධාරිතාවයි.


සරල අත්තිවාරමක ප්‍රධාන කොටස්

 1. අත්තිවාරම් කාණුව

සාමාන්‍ය පොළොව මතුපිට පස් දිරා ගිය ශාක කොටස් කෘමි සතුන් ආදී අන්තර්ගත වීම නිසා අත්තිවාරම් සඳහා ගෙපල ඉදිකිරීමේදී ගොඩනැගිල්ලට යනවා නම් ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මතුපිට පස ඉවත් කර දෙන ලද සැලැස්මට අනුව බිම් සැලැස්ම සකසනු ලැබේ. ඒ අනුව අවශ්‍ය පළලට  ගැඹුරට අත්තිවාරම් කාණු කපනු ලැබේ.

2. කැට කොන්ක්‍රීට් තට්ටුව

කපන ලද අත්තිවාරම් කානුව මත පස හා කොන්ක්‍රීට් හෝ සක්ක ගල් බැම්ම වෙන් කර ගැනීම සඳහා මෙම කැට කොන්ක්‍රීට් තට්ටුව එළයි. තවද අත්තිවාරම් කාණු පතුලේ උස මට්ටම සමාන මට්ටමකට ගෙන ඒමට ද මෙම කැට කොන්ක්‍රීට් තට්ටුව ඉතා වැදගත් වේ. අත්තිවාරම් පතුලේ සහ ඉතා තද පසක් නම් මෙම කැට කොන්ක්‍රීට් තට්ටුව අත්තිවාරම් පටිය ලෙස ද හඳුන්වයි. පසේ ඉසිලුම් ධාරිතාවය අනුව උස සහ පළල පිරි මැවුම් කරුවන් විසින් නිර්මාණය කරනු ලබයි. කැට කොන්ක්‍රීට් වෙනුවට වැරගැන්වු කොන්ක්‍රීට් ද මේ සඳහා භාවිතා කළ හැක. ගොඩනැඟිල්ලක සම්පූර්ණ භාරය පොලොවට සම්ප්‍රේශණය කරනු ලබන්නේ මේ මඟින්ය.

3. කයිරු බැම්ම

අත්තිවාරම් පාදකයේ සිට තෙත් නිවාරණ වැටිය දක්වා කොටස කයිරු බැම්ම ලෙස හඳුන්වයි. මෙය කළු ගල් වලින් හෝ කොන්ක්‍රීට් මගින් නිම කරනු ලබයි.

4. තෙත් නිවාරන වැටිය

පොළොව තුළ ඇති තෙතමනය කේශාකර්ෂණ මගින් අත්තිවාරම් බැමි තුළින් ගොඩනැගිලි බිත්ති තුළට උරා ගැනීම සාමාන්‍ය ස්වභාවය යි. මේ වැළැක්වීම සඳහා පොළොව මට්ටමින් ඉහළ පැත්ත මත තෙත් නිවාරන වැටිය දීම සුදුසුය. මේ සඳහා 1:3 සිට වැලි මිශ්‍රණයේ 20mm සිට 25mm ඝනකමට අත්තිවාරම් බැම්ම කපරාරු කළ ඒ මත උනු තාර දෙවරක් ආලේප කර වියළි වැලි ඉසීම යෝග්‍ය වෙයි. පොළොවේ ස්වභාව අනුව තෙතමනය රඳා නොපවතින අවස්ථාවලදී පොළොව මට්ටමින් 300mm පමණ උසින් සිටින සේ ද තෙත් නිවාරණ වැඩි යෙදීම වැදගත්ය. පොළොව මතුපිට ගලා යන ජලය අත්තිවාරම තුළින් අත්තිවාරමේ ඇතුල් පැත්තට වී ගෙබිමද තෙත් කරයි. මෙය වළක්වා ගැනීම සඳහා අත්තිවාරම් බැමි ශක්තිමත් ව හොඳින් කුස්තුර වැසෙන සේ එනම් හිදැස් ඇති නොවන සේ 1:5 සිමෙන්ති වැලි මිශ්‍රණයෙන් බැදීම සුදුසු වේ. මීට අමතරව කයිරු කපරාරුව පොළව මට්ටමෙන් 75mm - 150mm පමණ පහළට සිටින සේ 1:3 සිමින්ති වැලි මිශ්‍රණයෙන් 20mm ඝනකමට කපරාරු කර සිමින්ති සුද මැදීම කළ යුතු වේ.

5. පසු පිරවුම

අත්තිවාරම් කානුව කපනුයේ අත්තිවාරම් පළලට වඩා වැඩි පළලකින්ය. එසේ කරනුයේ ඒ තුළ අත්තිවාරම ඉදි කිරීම පහසු කරගැනීම සඳහාය. අත්තිවාරම් ඉදිකිරීමෙන් අනතුරුව දෙපසින් අත්තිවාරම කාණුවේ පිට බිත්තියේ සිට කයිරු බැම්ම අතර පිහිටි අවකාශය සුදුසු පස් වර්ගයක් යොදා පුරවනු ලැබේ. මෙම පස් පුරවනු ලබන්නේ 150mm ක ඝනකමකින් යුතු තට්ටුවක් ලෙස ජලය දමා තලා ගැනීමෙනි. එවිට පසේ පසේ වාත කුහර ප්‍රමාණය අඩු වී ඝනත්වයේ වැඩි වී අද පසක් නිර්මාණය වේ. මෙය පසු පිරවුම ලෙස හැඳින්වේ.

6. ගෙබිම පස් පිරවුම

ගොඩනැගිල්ලක ඇතුලත කයිරු බැමි අතර පිහිටි අවකාශය කොන්ක්‍රීට් ස්තරයේ ඝණකම හා ගෙබිම ඇතිරූ මෙහි ගණකම ඉතුරු වන සේ 150mm ගණකම සහිත ඉස්සර ලෙස ජලය දමා තලමින් පුරවනු ලැබේ. මෙය ගෙබිම පස් පිරවීම ලෙස හැඳින්වේ.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
M
Malisha Herath


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Malisha Herath

උසස්පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

අනෙකුත් ලිපි