උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

දත්ත සන්නිවේදන ක්‍රම

නූතන තාක්ෂණික ක්‍රමවේද 

ඉලෙක්ට්‍රොනික  හා පරිගණක පාදක ක්‍රම

  A.ISDN -integrated services digital                                network 

            සාමාන්‍ය දුරකථන රැහැන් ඔස්සේ කටහඬ හා දත්ත අංකිත සංඥා ලෙස සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට යොදා ගන්නා ලද ජාල තාක්ෂණයකි .1990 දශකයේ මුල් කාලයේ භාවිතා වූ තාක්ෂණයකි .මෙහි download හා upload වේග සමානය .

 

B.DSL(DIGITAL SUBSCRIBER LINE)

               සාමාන්‍ය දුරකථන රැහැන් ඔස්සේ පුළුල් කලාප පලලක් සහිතව දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම තාක්ෂණයකි.දුරකථන ඇමතුම් සඳහා භාවිතා නොවන සංඛ්‍යාතයක් උපයෝගී කරගනිමින් තබන හරහා දත්ත වේගවත්ව සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට හැකිය .දුරකථන රැහැන් ඔස්සේඔස්සේ පැමිණෙන හරහා දත්ත ගායකයාගේ අන්තයේදී ඉලෙක්ට්‍රොනික පෙරණයක් ආධාරයෙන් වෙන්කළ ගනු ලබයි.

C.ADSL -ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE

              ADSL යනු ඩී එස් එල් තාක්ෂණයේ එක් ප්‍රරෝහයකි.මෙහි DOWNLOAD වේගය UPLOAD වේගයට වඩා වැඩිය (DOWNLOAD -1.5Mbps-9Mbps/UPLOAD-64Kbps-640Kbps).

D.CDMA(කේත බෙදුම් බහු ප්‍රවේශය )

               උපාංග කීපයකට එක සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයක් තුළින් එකවර දත්ත සම්ප්‍රේෂණය ක කළ හැකි ක්‍රමවේදයකි.රැහැන් රහිත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයක් මෙම තාක්ෂණය තුළ දී භාවිතා වේ.දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරනු ලබන එක් එක් උපාංගෙක් උපාංග මගින් ඊට අදාළ කේතයක් සමග දත්ත වෙන්කර සම්ප්‍රේෂණය කරන අතර ග්‍රාහකයා විසින් අදාල කේතය මඟින් තමාට අදාළ දත්ත ග්‍රහණය කරගැනීම සිදුකරයි.ජංගම දුරකථන සංගමයක් වන CDMA 1, CDMA 2000,WCDMA හිදී තාක්ෂණය යොදා ගනී.

E.GSM (ජංගම සන්නිවේදනය සදහා වන ගෝලීය පද්ධති)

                 මෙය දෙවන පරම්පරාවේ(2G) ජංගම දුරකතන සඳහා භාවිතා විය.මෙහිදී අංකිත සංඥා මගින් සඳහා දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සිදුවේ.SIM කාඩ්පතක් උපයෝගී කරගනිමින් ප්‍රභවය හා ග්‍රාහකයා හඳුනා ගනී. ජංගම දුරකථන මගින් අන්තර්ජාතික ඇමතුම් ලබා කිරීම ලබාගැනීමට හැකි ලබා කිරීමට හැකි වී ඇත්තේ මෙම තාක්ෂණය  නිසා ය.

 

F.GPRS(GENERAL PACKET RADIO SERVICE )

          රැහැන් රහිත තාක්ෂණය ඔස්සේ දත්ත පැකට්ටු ලෙස සම්ප්‍රේශණය කිරීමේ ක්‍රමවේදයකි දෙෂණය කිරීමේ ක්‍රමවේදයකි. දෙවන පරම්පරාවේ(2G) හා තෙවන පරම්පරාවේ(3G) ජංගම දුරකතන ජාලවල භාවිතා වේ.මෙම  තාක්ෂණය නිසා ජංගම දුරකථන භාවිතයෙන් අන්තර්ජාල පහසුම ලබාගැනීමට හැකිවීම ලැබිණි. GSM හා GPRS  තාක්ෂණවේදයන්හි එකතුව 2.5G  ලෙස හැඳින්වේ.

 

දත්ත සම්ප්‍රේෂණ විධි

         1.ඒකපථ සම්ප්‍රේෂණය (Simplex)

         2.අර්ධ ද්විපථ සම්ප්‍රේෂණය (half duplex)

         3.පූර්ණ  ද්වී පද සම්ප්‍රේෂණ(full duplex)

 

ඒකපථ සම්ප්රේෂ(simplex )

             එක් දිශාවකට පමණක් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකිය.එනම් ප්‍රභවේ සිට ගායකයා වෙත පමණි. ග්‍රාහකයාගෙ සිට  ප්‍රභවය දෙසට  දත්ත  සම්ප්‍රේෂණය කළ නොහැක.

   උදා÷ ගුවන් විදුලි විකාශනය රූපවාහිනී විකාශනය රූපවාහිනී හා දුරස්ථ පාලකය අතර දත්ත සම්ප්‍රේෂණය.

අර්ධ ද්විපථ සම්ප්‍රේෂණය (half duplex)

             වරකට එක් දිශාවකට පමණක් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකිය.මෙය දිහාවටම දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකි නමුත් එක් දිසාවක දත්ත සම්ප්‍රේෂණය අවසන් වූ පසුව අනෙක් දිශාවට දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකිය .

 

පුර්ණ ද්විපථ සම්ප්‍රේෂණය(full duplex)

         එකම අවස්ථාවද දිසාවටම දිසාවටම දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකිය.

      උදා÷ දුරකතන සංවාද 

 

 

දත්ත සම්ප්‍රේෂණය දිශානතිය අනුව වර්ග කිරීම 

1.ඒක සම්ප්‍රේෂණය (unicast )

              එක් නිශ්චිත උපාංගයක් වෙත පමණක් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම මෙලෙස හැඳින්වේ .

      උදා÷ පරිගණක ජාලයක පරිගණයකයක සිට තවත් පරිගණකයක් දක්වා දත්ත සම්ප්‍රේෂණය.

 

2.බහු සම්ප්‍රේෂණය (multicast)

        දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේදී තෝරාගත් උපාංග කීපයක් වෙත ද එකවර දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම .

   උදා÷එකම ඊමේල් පණිවිඩය බොහෝ දෙනෙකුට යැවීම.

 

3.විකාශන සම්ප්‍රේෂණය (broadcast)

           සම්ප්‍රේෂණ කර ලබන දත්ත ඒවා ග්‍රහණය කරගත හැකි  ඕනෑම උපකරණයක් කට ලබා ගත හැකි වන අයුරින් සම්ප්‍රේෂණය කිරීම 

 

 

~sithum pabodha~

 

 

      


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
S
Sithum Pabodha


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Sithum Pabodha

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි