උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

1.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 7

53. දත්ත ආදාන ආකාර 2 ක් නම් කරන්න.

 • සෘජු ආකාර සහ දුරස්ථ ආකාර (Direct & Remote)
 • මර්ගගත සහ මාර්ගගත නොවූ ආකාර (Online & Offline)

සෘජු ආකාර සහ දුරස්ථ ආකාර (Direct & Remote) : සකසනයට එකවරම කියවිය හැකි 0 සහ 1 මගින් දක්වන විද්‍යුත් සංඥා ලෙස දත්ත ආදානය කිරීමයි.

Pointing devices, scanning devices, voice input devices, Smart phones

මර්ගගත සහ මාර්ගගත නොවූ ආකාර (Online & Offline) : දත්ත ලබා ගැනීමට සූදානමින් සිටින උපාංගයක් මේ සඳහා උදාහරණයක් වේ. වෙබ් අඩවියක හෝ යම් විශේෂිත වූ මෘදුකාංගයක පෝරම (Forms) මගින් දත්ත ඇතුළු කිරීම. මෙහිදී ඇතුළත් කරනු ලබන දත්ත දත්ත සමුදායක (Database) තැන්පත් කරනු ලබයි.

Terminals, POS – Point

 

54. දත්ත සැකසුම් ආකාර (Data processing types) 2 ක් ලියා දක්වන්න.

 • කාණ්ඩ සැකසුම (Batch Processing)
 • තත්කාලීන සැකසුම (Real-time Processing)

කාණ්ඩ සැකසුම (Batch processing) : සාමූහිකව දත්ත සකසනු ලබන ක්‍රමයකි. වැඩසටහන් (Jobs) විශාල ප්‍රමාණයක් එකවර ක්‍රියාත්මක කරවීම සිදුවේ. (බැංකු වල සිදුවන මුදල් ගණුදෙනු, මසකට වරක් වැටුප් පත්‍රිකා සැකසීම වැනි සංකීර්ණ කාර්යයන් සිදු වනුයේ කාණ්ඩ සැකසුම මගිනි.)

තත්කාලීන සැකසුම (Real time processing): දත්ත පිවිසුම් කාලයේ හෙවත් දත්ත සපයනු ලබන කාලයේදීම සැකසුම් කිරීමයි. ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර (ATM – Automatic Teller Machine), රථවාහන හැසිරවීමේ පද්ධති (Traffic Controlling Systems) සහ ගුවන් ගමන් වෙන් කරගැනීමේ පද්ධති වල (Air ticketing reservation systems) මෙම සැකසුම් ආකාරය භාවිතා වේ. On –line processing ලෙස ද හඳුන්වයි.

 

55. තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමගම ආයතන වල සිදුවී ඇති වෙනස්කම් මොනවාද?

 • ආයතන වල සිදුවන කාර්යයන් පහසු වීම.
 • අවම මිනිස් ශ්‍රමයකින් හා වැඩි කාර්යයක්ෂමතාවයකින් වැඩ කළ හැකි වීම.
 • ආයතනවල භෞතික ඉඩ ප්‍රමාණය ඉතිරි වේ.
 • ආයතනවල ලබා ගන්නා ලාභය වැඩිවේ.

 

56. ආයතන වල සන්නිවේදනය හා බැඳි තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගන්නා අවස්ථා 3 ක් ලියන්න.

 • ඉදිරිපත් කිරීමේ කටයුතු සඳහා (Presentations)
 • නිවසේ සිට කාර්යාලීය කටයුතු කිරීම (Telecommuting)
 • වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම සඳහා (Video Conferencing)

 

57. ඉදිරිපත් කිරීමක් (Presentation) යනු කුමක්ද?

තම අදහස් හෝ තොරතුරු පිරිසක් ඉදිරියේ සන්නිවේදනය කිරීමක් ඉදිරිපත් කිරීමක් ලෙස හැඳින්වේ. යම් මාතෘකාවකට අදාළ අන්තර්ගතය පරිගණකය ඇසුරින් හෝ වෙනත් ආකාරයට ප්‍රේක්ෂකයින්ට ලබා දීමයි.

විද්‍යුත් සමර්පන මෘදුකාංග (Electronic Presentations Software) යොදා ගනියි. (උදා: Microsoft Power point)

 

58. Telecommuting යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

නිවසේ සිට සන්නිවේදන ජාල ඔස්සේ පරිගණක ආශ්‍රිත මෙවලම් භාවිතයෙන් කාර්යාලයීය කටයුතු සිදු කිරීමයි. කාර්යාලීය සේවකයින් හට සේවා ස්ථානයට යාමට අවශ්‍ය වන්නේ නැත.

 Skype Software, Remote Logging, Screen Sharing

 

59. වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත් වීම (Video conferencing) යනු කුමක්ද?

වෙනස් ස්ථාන වල සිටින දෙදෙනෙක් හෝ වැඩි ගණනක් අතර ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරමින් පරිගණක ජාල ඔස්සේ සහ තොරතුරු තාක්ෂණික මෙවලම් භාවිතයෙන් සංවාදයක් පැවැත්වීමයි. ආයතනවල සම්පත් ( කාලය, මුදල්, ශ්‍රමය ) වැනි දේ මනාව කළමනාකරණය කළ හැකිවේ.

Distance Learning, Business meetings, Telecommuting

 

60. තොරතුරු තාක්ෂණයේ සමාජයීය හා ආර්ථික ප්‍රතිලාභ (Benefits created by ICT - Social, Economical) මොනවාද?

 • ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වල සිය නිෂ්පාදන කාර්යය ශක්තිමත් කිරීමට තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගැනීම.
 • පෞද්ගලික සහ රාජ්‍ය අංශ වල ආර්ථික සබඳතා වැඩි දියුණු කිරීම.
 • විශ්ව ගම්මාන (The global village) සංකල්පය
 • සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි (Social networks) මගින් සමාජයේ විවිධ තරාතිරම් වල පුද්ගල සනිවේදනය.
 • දවසේ පැය 24 පුරා දින 7 ම අන්තර්ජාලයෙන් භාණ්ඩ හෝ සේවාවන් මිලදී ගත හැකි වීම.
 • රටක තොරතුරු කළමනාකරනයේ දී තොරතුරු තාක්ෂණ භාවිතය.
 • අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, ප්‍රවාහන, කෘෂිකාර්මික, මූල්‍ය, සන්නිවේදන, කර්මාන්ත හා ඉදිකිරීම් වැනි ක්ෂේත්‍රයන් හි තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතය.
 • E - වාණිජ්‍ය (E - Commerce), E - අධ්‍යාපනය (E - Education), E - ආණ්ඩු (E - Government) වැනි ක්ෂේත්‍රයන්හි දියුණුව.




තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,



රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි