උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 5

29. ප්‍රතිදාන ඒකක / උපාංග (Output devices) යනු මොනවාද? උදාහරණ දෙන්න.

පරිගණක පද්ධතිය විසින් සැකසූ තොරතුරු පිටතට ලබා දෙන ආකාර කිහිපයක්ම ඇත. එනම් මෘදු පිටපත් (Soft Copies), දෘඩ පිටපත් (Hard Copies) සහ ශබ්ද (Sounds) යන ආකාරයටයි.

 • පරිගණක තිරය (Monitor)
 • බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපක යන්ත්‍රය (Multimedia Projector)
 • මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (Printer)
 • ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රය (Speaker)

 

30. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU – Central Processing Unit) යන්න පහදන්න.

පරිගණක පද්ධතියක මූලිකම අංගය වන්නේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයයි. ඇතැම්හු මෙය පරිගණකයේ හදවත / මොළය ලෙස ද සලකයි. ඉන්ටෙල් 4004 (Intel 4004) ක්ෂුද්‍ර සකසනයෙන් ආරම්භ කළ සකසන අද වන විට සීග්‍ර දියුණුවක් ලබා ඇත. මෙය විධාන වලට අනුව ක්‍රියාත්මක වන අතර මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ යෙදුම් මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ද මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය මගිනි. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය ප්‍රධාන කොටස් තුනකින් සමන්විත වේ.

මෙය පහත අංග වලින් සමන්විත වේ.

 • පාලන ඒකකය (CU – Control Unit)
 • අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU – Arithmetic and Logic Unit)
 • මතක රෙජිස්තර (Memory register)

 

31. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ වේගය හෙවත් හෝරා සීග්‍රතාවය (Clock speed) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය හරහා තත්පරයක දී ගමන් ගන්නා උපදෙස් ප්‍රමාණය හෝ තත්පරයක දී මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය හරහා ගමන් කරන විද්‍යුත් ස්පන්ද (pulses) වක්‍ර ගණන මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ වේගය හෙවත් හෝරා වේගය ලෙස හැඳින්වේ. මෙහි වේගය මනින ඒකකය හර්ට්ස් (Hz) වන අතර වර්ථමාන පරිගණක වල වේගය මනිනු ලබන්නේ GHz, MHz යන ඒකක වලිනි.

උදා : තත්පරයට වක්‍ර සංඛ්‍යාව 1 ක් නම් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ වේගය හෙවත් හෝරා වේගය 1Hz කි.

 

32. පරිගණකයේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයෙහි කොටසක් වන පාලන ඒකකය (CU – Control Unit) මගින් සිදු කරනු ලබන කාරයයන් මොනවාද?

පරිගණක පද්ධතියේ සියළුම උපාංග සමග එක්ව කටයුතු කර එම උපාංග වල පාලන කටයූතු සිදු කිරීම පාලන ඒකකය මගින් සිදුවේ. මෙහි ප්‍රධාන කාර්යයන් කිහිපයක් ඇත.

1. ආදාන , ප්‍රතිදාන උපාංග මෙන්ම පරිගණකයේ සෑම උපාංගයක් සමගම සම්බන්ධ වී එක්ව කටයුතු කිරීම.
2. වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වන විට දී නැවතීමේ උපදෙස් ලැබෙන තුරු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වීම.
3. ඊලඟට ක්‍රියාත්මක කරවීමට අවශ්‍ය දත්ත, උපදෙස් හෝ තොරතුරු පරිගණක මතකයෙන් ලබා ගැනීම. (උදා 2 + 3 )
4. හෝරා ස්ඵන්ද ජනනය ( Generate clock pulses).
5. මෙහෙයුම් (Operations) නිර්ණය කිරීම.

 

33. අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකයේ (ALU – Arithmetic and Logic Unit) කාර්යය භාරය කුමක්ද?

පරිගණක පද්ධතියක සිදුවන දත්ත එකතු කිරීම්, අඩු කිරීම් , ගුණ කිරීම් සහ බෙදීම් යන ගණිතමය මෙහෙයුම් ද AND, OR, NOT, <, >, = වැනි තාර්කික මෙහෙයුම් ද අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය මගින් සිදු කරයි.

උදා:       5 < 9                                      
            
8 + 9

 

34. පරිගණක මතකය (Computer memory) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

දත්ත හා තොරතුරු ආචයනය හෙවත් තැන්පත් කිරීමේ හැකියාව පරිගණකය සතු විශේෂ ලක්ෂණයකි. විවිධ පරිගණක මතක එසේත් නැතිනම් ආචයන උපක්‍රම (Storage devices) දත්ත හා තොරතුරු ආචයනය කර ගැනීම සඳහා යොදා ගන්නා අතර ඒවායේ ක්‍රියාකාරිත්වය විවිධාකාරය. පරිගණක මතකය පහත ආකාරයට වර්ගීකරණය කළ හැකිය.

 

35. පරිගණක මතකය වර්ගීකරණය (Classification of computer memory) කල හැකි ආකාර මොනවාද?

 • ප්‍රාථමික මතකය / ප්‍රධාන මතකය (Primary Memory / Main Memory)
 • සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (RAM – Random Access Memory)
 • පඨන මාත්‍ර මතකය (ROM – Read Only Memory)
 • වාරක මතකය (Cache Memory)
 • ද්විතීයක මතකය (Secondary Memory)

CD, DVD, Floppy Disk, USB Pen Drive, Hard Disk

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි