උසස්පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව

දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය බලය පිළිබඳ හැදෑරීම 2

දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය 2


 

  දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය බලය පිළිබඳ හැදෑරීම

             දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය සම්බන්දයෙන් ගොඩනැගී තිබෙන රාජ්‍යය පිළිබඳ මතය ප්‍රතික්ශේප කරන කණ්ඩායමක් සිටී.එම කණ්ඩායම සඳහන් කරන්නේ දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය බලය පිළිබඳ හැදෑරීම වන බවයි.

              බලය පිළිබඳ මතය තහවුරු කිරීමට ඉදිරිපත් කළ හැකි පළමු තර්කය වන්නේ ඇරිස්ටෝටල් විසින් රචනා කරන ලද දේශපාලනය නැමති කෘතිය තුළින් මිනිසාගේ ආශාවන් පිළිබඳ පැහැදිළි කර තිබේ.

      01.   ඒ අනුව මිනිසුන් උපතින්ම ආශාවන් 03 ක් රැගෙන එන බවත් එම ආශාවන් 3ම බලය මත පදනම් වී ඇති බවයි.

         එනම්,   01. ධනය රැස්කිරීමේ ආශාව

                   02.දේශපාලන බලය ලබාගැනීමට ඇති ආශාව

                   03.ලිංගික ජීවිතයක් ගත කිරීමේ ආශාව

 මේ ආකාරයට මිනිසා ස්වභාවයෙන්ම දේශපාලන ජීවියෙකු වන බවත් ඇරිස්ටෝටල් එම හේතුවෙන් දේශපාලනයේ නියැලීමටත්,දේශපාලන බලය හැසිරවීමටත්, මිනිසුන් දක්වන ආශාව සාමාන්‍ය දෙයක් වන බවත් පවසයි. ඉහත කරුණු වලින් බලය පිළිබඳ මතයෙන් දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය වන බව තහවුරු කරයි.

 

    02.  දේශපාලන විද්‍යාවේ බලය පිළිබඳ මතය තහවුරු කිරීමට නූතන දේශපාලන විද්‍යාවේ පියා ලෙස හඳුන්වන නිකලෝ මැකියාවෙලිගේ අදහස් පෙන්වාදිය හැක.මැකියාවෙලි විසින් 1513 දී රචනා කරනලද The prince හෙවත් කුමාරයා කෘතිය රචනා කරමින් පැහැදිළි කර තිබේ.ඔහු දේශපාලනය යනුවෙන් අදහස් කළේ බල අරගලයක්  බවයි.ඔහු තව දුරටත් පැහැදිළි කළේ සමාජයේ අනික් පුරවැසියන් යටත් කරගැනීම සඳහා දේශපාලන බලය අවශ්‍ය බවයි.

        ඒ අනුව දේශපාලනයේ වැදගත් සාධක 03 ක් පෙන්වා දී තිබේ. එනම්,

                  01.බලය අල්ලා ගැනීම

                  02.බලය තහවුරු කරගැනීම

                  03.බලය ව්‍යාප්ත කිරීම.

           මේ ආකාරයට ඔහු බලවාදී ආදහස් ඉදිරිපත් කළ නිසා බලවාදී දේශපාලනයේ පියා වශයෙන් ද හඳුන්වයි.දේශපාලනය අරඔයා මැකියාවෙලි ඉදරිපත් කළ මෙම මතය දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය සම්බන්දයෙන් මූලික මතවාදයක් ලෙස වර්ධනය වන ආකාරය ඔහුට පසු කාලය තුල දැකිය හැකි විය.

   03.  දේශපාලනයේ බලය පිළිබඳ තව දුරටත් අදහස් ඉදිරිපත් කර තිබෙන දාර්ශණිකයෙකු වශයෙන් තෝමස් හොබ්ස් සඳහන් කළ හැකිය. හොබ්ස් විසින් 1651දී ලෙවියාතන් කෘතිය රචනා කරමින් සඳහන් කළේ  මිනිසාගේ ස්වභාවය වන්නේ බලය වෙනුවෙන් බලය පසුපස දිවීමයි.එය අවසන් වන්නේ මරණයත් සමගයි. මෙම අදහස තුළින් තහවුරු වන්නේ දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය බලය වන බවයි.

         දේශපාලන විද්‍යාවේ බලය පිළිබඳ තව දුරටත් අදහස් ඉදිරිපත් කර තිබෙන තවත් බොහෝ දාර්ශණිකයන් සඳහන් කළ හැකිය.හේගල්,රසල්,බිස්මාක්,නිට්ෂේ,කාප්ලාන්,මෝගන්තෝ,මැක්ස්වෙබර්,ලැස්කි යන අයයි.

    මෙම චින්තකයින් විසින් පොදුවේ දේශපාලන බලය සම්බන්දයෙන් අදහස් ඉදිරිපත් කර තිබෙයි.

                01.බලය යනු කුමක්ද?

                02.බලය උපත ලබන්නේ කෙසේද?

                03.බලයේ ස්වභාවය කුමක්ද?

                04.බලය ලබාගන්නේ කෙසේද?

                05.බලය පවත්වාගෙන යන්නේ කෙසේද?

                06.බලය ක්‍රියාවට නංවන්නේ කෙසේද?

        යනාදී බලය සම්බන්දයෙන් තවත් බොහෝ කාරණාවන් ඉදිරිපත් කර තිබෙයි.කෙසේ නමුත් රාජ්‍යයට පැවැත්ම සඳහා දේශපාලන බලය ඉතා වැදගත් වෙයි. ඔිනෑම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක දේශපාලන බලය උපත ලබන්නේ මහජනතාව තුළයි.මහජනතාව විසින් මැතිවරණ හරහා පාලකයින්ට එම බලය ලබාදේ.පාලකයින් විසින් එම බලය පදනම් කරගෙන නීති සම්පාදනය කිරීම හා සුභසාධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරයි..මේ ආකාරයට දේශපාලන විද්‍යාවේ බලය පිළිබඳ ඉදිරිපත් කරණ සමස්ථ අදහස් එකට ගත්විට විශේෂ න්‍යාය හෙවත් බලවාදී න්‍යාය ලෙසද හඳුන්වනු ලැබේ.           


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
ගයාෂාන් රවිශංක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,ගයාෂාන් රවිශංක

උසස්පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව

අනෙකුත් ලිපි