උපකාරක සේවා - උසස්පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

උපකාරක සේවා

උපකාරක සේවා

වාණිඡ්‍යය පහසු කරන සියලුම සේවාවන් උපකාරක සේවාවන්ය.

  1. බැංකු කටයුතු (Banking)

බැංකුවක් යනුවෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ මහජනයාගෙන් තැන්පතු භාර ගැනිම,එවාආරක්ෂා කිරිම,ණය පහසුකම් සැපයිම ආදි කටයුතු කරන ආයතනයකි.එ අනුව ව්‍යාපාරිකයන් වෙනුවෙන් ඡංගම ගිනුම් පවත්වා ගනිමින් ඔවුන්ට සහය වෙමින් ව්‍යාපාර කටයුතු සදහා බැංකු ණය පහසුකම් හා අයිරා පහසුකම් ලබා දෙමින් ව්‍යාපාරිකයන්ට පහසුකම් සලසයි.එසේම විදේශ වෙලද කටයුතු සදහා අවශ්‍ය විනිමය පහසුකම් ලබාදිම ද වාණිඡ්‍ය බැංකු මගින් සිදු කරයි.

  1. ්‍රවාහන කටයුතු  (Transport)

ආර්ථිකයට අවශ්‍ය කරන විවිධ භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවන්නේ විවිධ ප්‍රදේශවලය.එහිදි එවා එම ප්‍රදේශවල සිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රදේශ කරා ගෙන එමට නැව් සහ ගුවන් සේවා  ප්‍රවාහනය උපකාරි වේ. එම නිසා ලොව පුරා විසිර සිටින පාරිභෝගිකයන්ට භාණ්ඩ හා සේවා සැපයිමට ප්‍රවාහනය උපකාරි වේ.නිපද වු භාණ්ඩ කාර්යක්ෂම වෙලදුන් අතට පත් කිරිමටත්, පාරිභෝගිකයන්ට අවශ්‍ය භාණ්ඩ කලට වෙලාවට ලබාදිමත්,නශ්‍ය විමට පෙර වෙළද‍‍පොලට ඉදිරිපත් කිරිමටත් ප්‍රවාහනය උපකාරි වේ.

  1. රක්ෂණ කටයුතු (Insurance)

ව්‍යාපාරික කටයුතු කරගෙන යාමේ දි පුද්ගලයාට මෙන්ම ආයතනවලටද විවිධ අවදානම් වලට මුහුණ පෑමට සිදුවේ.මෙම අවදානම හේතුවෙන් ව්‍යාපාරික කටයුතු අඩපණ වේ.එයට පිළියමක් ලෙස රක්ෂණ කටයුතු ව්‍යාපාර හා සම්බන්ධ වේ.සොර සතුරන්ගේන්,ගින්නෙන්.හදිසි අනතුරු වැනි හානි ව්‍යාපාර කටයුතු අඩපණ කිරිමට හේතුවන නිසා රක්ෂණය මගින් එම අවදානම තුනි කිරිමට කටයුතු කරනු ලබයි.රක්ෂණයෙන් සිදු කරන්නේ කෙනෙකුට තනිවම විදදරා ගැනිමට සිදුවන අලාභයක් හෝ හානියක් සාමුහිකව විදදරා ගැනිමයි.

  1. warehousing)

සැම විටම නිෂ්පාදනයත් පරිභෝඡනයත් අතර කාල පරතරයක් පවති.බෝහෝ විට මහා පරිමාණ නිෂ්පාදන සිදුකරන්නේ අනාගත ඉල්ලුම පදනම් කරගෙනය.මෙහිදි නිෂ්පාදකයා භාණ්ඩ නිපදවන අතර වෙලෙන්දා එය යම් කාල සිමාවක් ගබඩා කර තබාගෙන කාලානුරුපව පාරිභෝගිකයාට කොටස් වශයෙන් භාණ්ඩ නිකුත් කරයි.(සමහර විට නිෂ්පාදකයා විසින්ම ගබඩා පවත්වාගෙන යමින් විටින් විට භාණ්ඩ පාරිභෝගිකයාට නිකුත් කරයි.) එම නිසා කාර්යක්ෂම ගබඩාකරනයක් අවශ්‍ය වේ.මෙහිදි ගබඩාකිරිම තුලින් භාණ්ඩවල සුරක්ෂිතභාවය ආරක්ෂා කිරිම, පාරිභෝගික ඉල්ලුම නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කිරිම.මිල උච්චාවචනය වැනි කාර්යයන් සිදුවේ.

  1. communication)

යහපත් වානිඡ හා වෙළද කටයුතු සිදුවිමට නම් එකිනෙකා අතර ප්‍රබල හා කාර්යක්ෂම සන්නිවෙදන මාධ්‍යයක් ක්‍රියාත්මක විය යුතුය.මෙම සන්නිවෙදන මාධ්‍යය තුලින් පාරිභෝගිකයා දැනුවත් කිරිම මෙන්ම වානිජ්‍ය හා වෙළද තොරතුරු එකිනෙකා අතර හුවමාරු විමත් සිදු වේ.නිවැරදි කාර්යක්ෂම සන්නිවෙදනය තුලින් නිෂ්පාදනය අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනිම, භාණ්ඩ වල හොද මිලක් ලැබිම,නව වෙලදපොළවල් වලට ප්‍රවිශ්ඨ විම,පිරිවැය අවම විම වැනි වාසි ලබා ගත හැකිය.වර්තමානයේ ප්‍රබල සන්නිවෙදන මාධ්‍යයක් ලෙස ගුවන් විදුලිය,රුපවාහිනිය,පුවත්පත්,දුරකථන,ටෙලෙක්ස්,ෆැක්ස්,ඊ මේල්,අන්තර්ජාල යනාදිය භාවිතා කෙරේ.