කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණය

කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණය

ලෝක ජන සංඛ්‍යාවේ සීඝ්‍ර වර්ධනය සමඟ ආහාර හා වෙනත් අවශ්‍යතා සඳහා ඇති වූ ඉල්ලුම සපුරාලීම කෘෂි කර්මය සඳහා දියුණු තාක්ෂණික ක්‍රම ශිල්ප භාවිතය ආරම්භ විය.

මේ අනුව ප්‍රධන අංශ තුනක් යටතේ කෘෂි තාක්ෂණය වර්ධනය විය.

 1. හරිත විප්ලවය  ආශ්‍රිත තාක්ෂණය
 2. ජාන තාක්ෂණය
 3. ඓන්ද්‍රිය තාක්ෂණය

මෙහිදී මුලින්ම හරිත විප්ලවය ආරම්භය හා විකාශනය ඇතුලත් තොරතුරු සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

හරිත විප්ලවය යටතේ

 1. ඉහළ ඵලදායි ධාන්‍ය භාවිතය.
 2. ජල සම්පාදනය පුළුල් වීම.
 3. දෙමුහුන් බීජ භාවිතය.
 4. පලිබෝධ නාශක භාවිතය.
 5. යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතය.

                             හඳුන්වා දෙන ලදී.

හරිත විප්ලවයේ ආරම්භය 1943 දක්වා ඈතට ගමන් කරයි. මුලින්ම මෙක්සිකෝවේ ඉරිගු වගාව සම්බන්ධයෙන් හරිත විප්ලවය ආරම්භ වූවායැයි කීම නිවැරදිය. මෙහිදී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක ආහාර සංවිධානය, රොක‍ෆෙලර් පදනම මූලිකව කටයුතු කරන ලදී. මෙම ව්‍යාපෘතිය 1962 දී අවසන් විය.

1963 ලෝක ආහාර හා කෘෂි කාර්මික සංවර්ධනය සඳහා ලෝක සැලැස්ම නම් වැඩසටහන ආරම්භ විය. මෙම ක්‍රියාවලිය හරිත විප්ලවය ලෙස ප්‍රචලිත විය.

1980 දී පිහිටවන ලද කෘෂි කර්ම පර්යේෂණ පිළිබඳ උපදේශක සභාව මගින් “ කෘෂි පරිසර පද්ධති විශ්ලේෂණය“ වැනි පර්යේෂණ සිදු කරණු ලැබේ. හරිත විප්ලවය ආශ්‍රිත කෘෂි කාර්මික තාක්ෂණය අංග දෙකකින් ක්‍රියාත්මක විය. 

 1. නව මාදිලියේ වැඩි ඵලදායි බීජ නිපදවීම.
 2. නවීන තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම කෘෂි කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීම.

නව මාදිලියේ වැඩි ඵලදායි බීජ නිපදවීම ආකාර කීපයකින් සිදුවිය.

 

1.මුහුන් කළ බීජ - එනම් විශේෂයකට අයත් වෙනත් ලක්ෂණ සහිත ශාක දෙකක් මුහුන්කර හිතකර ලක්ෂණ සහිත ශාක ප්‍රභේද නිපදවීම. මේ යටතේ මුහුන් කල වී වර්ග රාශියක් වැඩි දියුණු කර ඇත.

IRපිලිපීනයේ ජාත්‍යන්තර සහල් පර්යේෂණ ආයතනය මඟින් අප්‍රිකානු ප්‍රදේශවලට හදුන්වා දුන් ‘ නෙරිකාස් ‘ වර්ග.IR 36 වී ප්‍රභේද - TA 1 මේවා පළිබෝධවලට ඔරොත්තු දීම, ආයු චක්‍රය කෙටිවීම වැඩි අස්වැන්න ලබාගත හැකි වීම වැනි යහපත් ලක්ෂණ ඇත.

 

2.දෙමුහුන් බීජ- 

                     ජානමය වශයෙන් එකිනෙකට වෙනස් ජාන සංයුතියකින් යුක්ත ශාක විශේෂ දෙකක් අතර පරපරාගනය කිරීමෙන් නව ශාකයක් ජනනය කිරීම.

උදා. BG 407 H වී ප්‍රභේද

       දෙමුහුන් කල ඵලදායි තිරිඟු වර්ගයක් ලෙස ජපානයේ මිටි තිරිඟු ප්‍රභේද ඇසුරින් නිපදවන ලදී.

උදා. නොරින් 10

මේවා තද සුළගට ඔරොත්තු දීම. මිටි පැලවීම අධික වැස්සට හා පලිබෝධ වලට ඔරොත්තු දීම.

 

3.නවීන තාක්ෂණික ශිල්පීය ක්‍රම 

                        කෘෂි කටයුතු වල දි යන්ත්‍ර භාවිතය ( බිම් සැකසීම, බීජ වැපිරීම, පැල සිටුවීම, ඵල නෙලීම, කෘෂි රසායනික යෙදීම, ජල සම්පාදනය, අස්වැන්න කැපීම.)

නවීන තාක්ෂණය භාවිතය තුළින් සිදුවී ඇති වාසි සහගත අවස්ථා බොහෝය.අත් ට්‍රැක්ටරයේ සිට ඉහළට භාවිතා කළ තාක්ෂණික උපකරණ රාශියකි.මේ නිසා

 • වැඩ කටයුතු පහසු වීම.
 • අවම කාලයකින් වැඩ කටයුතු කර ගැනීමට හැකි වීම.
 • යන්ත්‍ර සූත්‍ර සැකසීම,අලුත් වැඩියා කිරීම හා භාවිතය ආශ්‍රිත රුකියා බිහි වීම සිදු විය.
 • නවීන තාක්ෂණික ක්‍රම තුළ කෘත්‍රිම පොහොර භාවිතය,කෘෂි කටයුතු වලදී තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම,උපදේශන සේවා වලට අනුගත වීම ප්‍රධාන වේ.

 

හරිත විප්ලවයේ ප්‍රතිඵල

 

 හරිත විප්ලවය නිසා හිතකර මෙන්ම අහිතකර බලපෑම් ද ඇති විය.මූලික ව කෘෂි තාක්ෂණය තුළින් අපේක්ෂා කළ

 • නිෂ්පාදන ධාරිතාව ඉහළ යාම
 • අඩු මිලට ආහාර අවශ්‍යතා සැපයීමට හැකි වීම.
 • කෙටි කාලීනව ඵලදාව ලබා ගැනීමට හැකි වීම.
 • කුඩා බිම් ඒකකයකින් ඉහළ නිෂ්පාදනයක් කළ හැකි වීම.
 • බිම් සැකසීම ,අස්වනු නෙලීම වැනි කටයුතු පහසුවෙන් කළ ගත හැකි වීම.

ඉහත සඳහන් යහපත් ප්‍රතිඵල මෙන්ම අයහපන් ප්‍රතිඵල රාශියකි.

 • කෘෂි යෙදවුම් වලට අධික මිලක් යෙදවීමට සිදුවීම.
 • ගොවීන් මුදල් අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට ණය ගැනීම සඳහා යෙමු වීමෙන් ඔවුන් ණයකරුවන් වීම.
 • ණය ගෙවීමේ අපහසුතා හේතු කොට ගෙන ගොවීන් සතු ඉඩම් ඔවුන්ට අහිමි වීම.
 • පාරම්පරික ගොවීන් ගෙවි තැන අතහැර වෙනත් රුකියා වල නිරත වීම.
 • ගොවීන් අතර ආර්ථික විෂමතාවන් ඇති වීම.
 • සාම්ප්‍රදායික බෝග වර්ග අභාවයට යෑම.
 • විශාල බිම් ප්‍රමාණයක් වගා කටයුතුවලට යොදා ගැනීම නිසා වනාන්තර විනාශ වීම.
 • පාංශු ඛාදනය නිසා සිදු වන භූමි හායනය.
 • කෘත්‍රිම පොහොර භාවිතයෙන් පාරසරික හානි ඇති වීම.
 • ජෛව විවිධත්වය විනාශ වීම.
 • පළිබෝධ භාවිතය නිසා ජීවිත හානි පවා ඇති වීම.
 • කෘෂි බීජ ,පොහොර ,කෘෂි රසායන නිපදවූ බහු ජාතික සමාගම්වල බලපෑම් වලට ගොදුරු වීම. 

          උදා. පිලිපීනය