ඉතිහාසයේ පැරණි වචන සහ එහි තේරුම් - සාමාන්‍යපෙළ ඉතිහාසය

ඉතිහාසයේ පැරණි වචන සහ එහි තේරුම්

 පැරණි වචන සහ සරල  තේරුම

 1. අවරන - අරමුණු 
 2. කසීකාරගාම - ගොවියන් විසූ ගම් 
 3. මණිකාරගාම - මැණික් කපන්නන් ජීවත් වූ ගම් 
 4. ගෝපාලගාම - ගොපල්ලන් ජීවත් වූ ගම් 
 5. කේවට්ටගාම - ධීවරයන් ජීවත් වූ ගම් 
 6. කුම්භකාරගම - වලන් සටදන්නන් ජීවත් වූ ගම 
 7. පට්ටනගාම - වරාය ආශ්‍රිත ගම් 
 8. වඩ්ඪකීගාම - වඩුවන් විසූ ගම්
 9. නියම්ගම් - වෙළඳ ගම්ගම්
 10. ඔළගම් - ජනතාව විසින් අතහැර දැමූ වැව් ආශ්‍රිත ගම්ගම්
 11. පරික්ඛිත්තගම් - වැටකින් ආරාක්ශා වූ ගම්
 12. අපරික්ඛිතගම් - වැටකින් වට නොවූ ගම්
 13. පුර - විශාල නාගරික ජනාවාස 
 14. නකර - එනම් පුරයත් ගමත් අතර ප්‍රදේශය 
 15. නුරුපුර - අතීතයේ අනුරාධපුරට කියූ නමක් 
 16. ගහපති - පවුලක ප්‍රධානියා 
 17. ගමික - ගමක ප්‍රධානියා 
 18. දසගම් ඇත්තන් - දසදෙනෙකුගෙන් යුත් මණ්ඩලය 
 19. කටුපර බෝග - කෙටි මූල පද්දතියක් සහිත නියගයට හොදින් ඔරොත්තුදෙන බෝග 
 20. ක්ෂුද්‍ර ගල් මෙවලම් - ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ භාවිතයේ පැවති කුඩා ගල් මෙවලම් 
 21. පරුම්කවරු - ප්‍රාදේශීය පාලකයන් 
 22. තොටබොජක - තොටුපලවලින් බදු අය කරගත් අය 
 23. පරුමුකලු - ප්‍රාදේශීය පාලනයට සම්බන්ධ කාන්තාවන් 
 24. පොචනි රජු - ප්‍රාචීන රජු/ නැගෙනහිර රජු 
 25. නකදිව - නාගදීපය හෙවත් යාපනය 
 26. ආස්තාන - පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක 
 27. මපුරුමුකා - මහා පරුමුක හෙවත් රජු 
 28. මහමත - මහ ඇමති 
 29. අමෙත - ඇමතිවරු 
 30. ශෙනපති - සේනාපතිවරු 
 31. බඩගරික - භාණ්ඩාගරික 
 32. බතගු - බෝජන ශාලා අදිකාරී 
 33. කොතුරු ගෑ නා - වස් සිරිත් හා චාරිත්‍ර පිළිබඳ අදිකාරී 
 34. නගර ගුතික - නගර පරිපාලක 
 35. නගර වුඩික - නාගරික වාස්තුවිද්‍යා නිළධාරී 
 36. අස අදෙක - අශ්ව අංශයේ ප්‍රධානියා 
 37. හති අදෙක - ඇත් අංශයේ ප්‍රධානියා 
 38. නට අදෙක - නාට්‍ය අංශයේ ප්‍රධානියා 
 39. රූප අදෙක - කාසි අච්චු ගැසීමේ අංශ ප්‍රධානියා 
 40. පන අදෙක - වෙළද කටයුතු භාර ප්‍රධානී 
 41. කනපෙඩික - රාජ්‍ය ලේඛනාගාර ප්‍රධානී 
 42. එක්තැන්සමිය - රාජ්‍ය සභවේ එකඟතාවය 
 43. සභාව - අධිකරණය 
 44. මහලේ - මහලේකම් 
 45. වෙජ - වෛද්‍යවරු 
 46. වණිජ/නියමස්ථාන - වෙළඳ සංවිධාන 
 47. වණිජ/වාපර - වෙළෙඳාමේ නියුතු පුද්ගලයින් 
 48. කබොජ මහා පුගිය - කාම්බෝජවරුන්ගේ වෙළඳ සංවිධානයක් 
 49. කම්බෝජවරු - ඇෆ්ගනිස්ථාන ජාතිකයන් 
 50. ආචාර්‍ය - ගුරුවරු 
 51. හස්ති ආචාර්‍ය - ඇතුන් හීලෑ කිරීම ඉගැන්වූ ගුරුවරු 
 52. අශ්ව ආචාර්‍ය - අශ්වයින් හීලෑ කිරීම ඉගැන්වූ ගුරුවරු 
 53. දුනු ආචාර්‍ය - දුන්නෙන් විදීමට පුරුදු කළ ගුරුවරුන් 
 54. මහවෙදනා - ප්‍රධාන වෛද්‍යවරයා/ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා 
 55. වෝහාර - නීති විශාරදයන් 
 56. චිතකර ලපන - සිත්තරුන් 
 57. පණ්ණසාලා - භික්ෂූන් වහන්සේලාට වාසය කිරීමට පන් ඉලුක් ආදිය සෙවිලි කොට සාදන ලඳ වරිච්චි නිවස 
 58. අන්තේවාසික - නායක භික්ෂූන් වහන්සේලා යටතේ වැඩ වාසය කරන භික්ෂූන් වහන්සේලා 
 59. ථේර - නායක ස්වාමින් වහන්සේලා 
 60. පදිරිහරිය - නායක තෙරුන් වහන්සේලා සමීපයේ විසූ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා 
 61. භානකවරු - ධර්මයෙ කොටස් මතකයේ තබා ගත් භික්ෂූන් වහන්සේලා 
 62. වසවාසික - වස් වසන ලද යන්නයි 
 63. වස්සාවාසික සාටක - කඨින චීවරය 
 64. සිවිකා ශාලා - ශිව ලිංගය පිහිටුවා තිබූ ස්ථාන 
 65. දමෙඩ - ද්‍රවිඩ යන වචනය සිංහල ප්‍රකෘත භාෂාවෙන් ලියූ අයුරු 
 66. සරන්ඩ්බ් - සිංහල ද්වීප යන වචනය අරාබි ජාතිකයන් උච්චාරණය කළ ආකාරය 
 67. වෙජ්ජ ශාලා - පැරණි රෝහල් 
 68. උපසග්ගරෝගනාස - උණ රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීමට හතරවැන්න කාශ්‍යප රජුගේ කාලයේ සාදන ලඳ රෝහල් විශේෂයක් 
 69. සොත්ථි ශාලා - බ්‍රාහ්මණ ඉන් සිය ආගමික කටයුතු පවත්වාගෙන ගිය ස්ථාන 
 70. වේලයික්කාර හමුදාව - දකුණු ඉන්දියාවෙන් මෙරටට පැමිණි වැටුපට සේවය කරන ආරක්ෂක සේනාවක් 
 71. රතුකැට දිවයින - ශ්‍රී ලංකාව අතීතයේ හැදින්වූ නාමයක් 
 72. පිටිබිම් - සෙල්ලිපි වල හේන් හදුන්වා ඇති නාමය 
 73. නවදැලිහේන - අලුතින් ගිනි තබා සකස් කරගත් හේන 
 74. කනත්ත - කාලයක් අතහැර දමා යළි වගා කළ ඉඩම් 
 75. දඬු වැට - උඹ ඕක වන සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට හේන වටා ඉදිකරන ලද ලී වැට 
 76. පැළ - රාත්‍රී කාලයේ හේන රැක ගැනීමට උස් ගසක ඉදිකරන ලද පැල්පත 
 77. කැති අඩ / කෙටු කනබ අය - සෙල්ලිපි වල හේන් වගා වෙන් අය කළ බදු හඳුන්වා ඇති අයුරු 
 78. කෙත - වී වගා කරන තැන 
 79. කිරිගෙරි - කිරි ලබා ගැනීමට අැති කරන එළදෙනුන් 
 80. කබර - යකඩ වැඩ කළ ශිල්පීන් 
 81. තබකර - තඹ ලෝහයෙන් වැඩ කළ ශිල්පීන් 
 82. තුලාධාර/ස්වර්ණාකර - රන් කරුවෝ 
 83. මණිකර - මැණික් කපන්නන් 
 84. දටික - ඇත් දත් ශිල්පීන් 
 85. කුබකර - මැටි කර්මාන්තයේ නියැලී සිටි ශිල්පීන්