ඉතිහාසය (11 ශ්‍රේණිය ) කෙටි සටහන් 01, - සාමාන්‍යපෙළ ඉතිහාසය

ඉතිහාසය (11 ශ්‍රේණිය ) කෙටි සටහන් 01,

ඉතිහාසය විෂයය (11 ශ්‍රේණිය ) කෙටි සටහන්   01,

පළමු පාඩම,

                            ශ්‍රී ලංකාව තුළ බ්‍රිතාන්‍ය බලය තහවුරු වීම

 • බ්‍රිතාන්‍යයෝ ලංකාව තුළ අවස්ථා 3ක දී බලය පිහිට වූහ.
  1. 1796 දී මුහුදු බඩ ප්‍රදේශ
  2. 1802 දී මුහුදු බඩ ප්‍රදේශ කිරීටය ට පැවරීම
  3. 1815 දී ලංකාව ම නතු කර ගැනීම

 

බ්‍රිතාන්‍යයන් ලංකාව ට අවධානය යොමු කළ හේතු

 • ඊසාන දිග හා නිරිත දිග මෝසම් සුළං වැනි අහිත කර තත්ත්ව  වලින් අාරක්ෂා විය හැකි ස්වභාවික වරායක් වන ත්‍රිකුණාමල වරාය ලංකාවේතුළ  පිහිටා තිබීම
 • ප්‍රංශය ද  ත්‍රිකුණාමල වරාය තම අණසක ට නතු කර ගැනීම ට ක්‍රියා කිරීම
 • ලංකාව තුළ කුරුදු  අාදී කුළුබඩු හා මැණික් , අැත් දළ , මුතු අාදී වැදගත් වෙළද භාණ්ඩ පැවතීම

 

මුහුදු බඩ ප්‍රදේශ අල්ලා ගැනීම

 • ඉංග්‍රීසීන් කිව් ලිපිය මගින් ලන්දේසීන්ගෙන් ලංකාවේ මුහුදු බඩ ප්‍රදේශ අල්ලා ගැනීම ට තැත් කළ දෆන් එංගල් බෙක්  එය ට එකග නො වීමත් සමග ම  ලන්දේසීන් ට පහර දී ලංකාවේ මුහුදු බඩ ප්‍රදේශ අල්ලා ගත් හ.

ක්‍රි. ව. 1803 උඩරට අාක්‍රමණය

 • මෙහෙය වූ අාණ්ඩුකරු :- සර් ෆෙඩ්රික් නෝර්ත්
 • මෙකල උඩරට රජ කම් කළ රජු :- ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ
 • මෙම රජු අයත් වංශය :- නායක් කාර් වංශය
 • මෙම අාක්‍රමණය ට බලපෑ අාසන්නතම හේතුව :- පහතරට වෙළදුන් ට හිරිහැර පැමිණ වීම

      මෙය අසාර්ථක වීම ට බලපෑ හේතු

 • උඩරට ට ළගා වීම ට නිශ්චිත මාර්ග නො වීම
 • සිංහලයන් සතු වූ දක්ෂ ගරිල්ලා සටන් ක්‍රම
 • ඉංග්‍රීසීන් ට ලංකාවේ දේශගුණය පිළිබද අවබෝධයක් නොවීම හා භූ ගෝලීය පසුබිම පිළිබද අවබෝධයක් නොවීම
 • වැසි කාලය උදාවීම නිසා ගං වතුර තත්ත්ව අැති වීම
 • වසංගත රෝග පැතිරී යාම
 • උඩරට වැසියන් රජු සමග සිටීම
 • ඉංග්‍රීසීන් ට අමතර සේනා ලබා ගත නොහැකි වීම

ක්‍රි.ව. 1815  උඩරට අාක්‍රමණය

 • මෙහෙය වූ අාණ්ඩුකරු :- රොබට් බ්‍රවුන්රිග්
 • මෙකල උඩරට රජු :- ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ

මෙය සාර්ථක වීම ට බලපෑ හේතු

 • උඩරට වැසියන් රජු සමග නො සිටීම
 • අැහැලේපළ ගේ මග පෙන්වීම
 • බ්‍රිතාන්‍යයන් සතු නවීන අවි අායුධ
 • ඉංග්‍රීසීන් ට ලංකාවේ දේශගුණය හා භූ ගෝලීය පසුබිම පිළිබද අවබෝධයක් ලබාගෙන තිබීම
 • ජෝන් ඩොයිලිගේ උපක්‍රමශීලී ක්‍රියා මාර්ග

ක්‍රි.ව. 1818 පළමු නිදහස් සටන

 • අාසන්නතම හේතුව :- හජ්ජි මරික්කාර් නැමැත්තා මුහන්දිරම් තනතුර ට පත් කිරීම
 • නායකත්වය ලබා දුන් තැනැත්තා :- දොරේසාමි

විශේෂ අවස්ථා

 • කැප්පටිපොළ සිංහලයන් ට එක් වීම
 • කැරලි කරුවන් ට දන්ත ධාතුව ලැබීම

මෙයඅ සාර්ථක වීම ට බලපෑ හේතු

 • සටන මැනවින් සංවිධානය වී නොතිබීම
 • රදළ නායකයින් අතර වූ පෙෳද්ගලික අමනාපකම්
 • මොල්ලිගොඩ ඉංග්‍රීසීන් ට හිතවත් වීම
 • ඉංග්‍රීසීන් ගේ බිම්පාළු ප්‍රතිපත්තිය
 • ඉංග්‍රීසීන් ට අතිරේක සේනා ලැබීම
 • ඉංග්‍රීසීන් ට නවීන අායුධ ලැබීම
 • මේ වන විට මං මාවත් ඉදි වී තිබීම
 • දොරේ සාමි රජ කම ට උරුමය නැති උපැවිදි පුද්ගලයෙකු බව අනාවරණය වීම

ප්‍රතිඵල

 • ඉංග්‍රීසීන් උඩරට ගිවිසුම ඉවත දැමීම
 • සිංහල නායකයින් රැසක ට මරණය අත් වීම
 • ලංකාව තුළ ඉංග්‍රීසීන් ගේ බලය තව දුරටත් තහවුරු වීම
 • සිංහලයන් නසලකා හැරීම

ක්‍රි.ව. 1818 පළමු නිදහස් සටන

 • බලපාන ලද හේතු :-
  • කෝල්බෘෘක් කැමරන් ප්‍රතිසංස්කරණ
 1. ඉඩම් විකිණීමේ ප්‍රතිපත්තිය
 2. මුඩු බිම් පනත
 3. වී ගොවිතැන ට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය නො ලැබීම
 4. ගම් සභාව අහෝසි කිරීම
 5. රාජකාරී ක්‍රමය අහෝසි කිරීම
  • ටොරින්ටන්ගේ බදු ප්‍රතිසංස්කරණ
 6. බෝට්ටු බද්ද
 7. බර කරත්ත බද්ද

 

 1. තුවක්කු බද්ද
 2. බලු බද්ද
 3. අැග බද්ද
Kavidu Sampath
2022 12 12 13:47:36

Kavishka Heshan
2022 08 15 18:29:59

Kavishka Heshan
2022 08 15 18:29:54