සාමාන්‍යපෙළ කතෝලික ධර්මය

පුතෙකුගේ/ දුවෙකුගේ යාච්ඤාව

ආදර දෙවි පියාණනි, ඹබ මට දැක්වු අසිමිත ස්නේහය නිසා මට මෙලොව එලිය දැකිමට ඹබ දානය කල මා ආදර දෙමාපියන් වෙනුවෙන්ද, ජිවත් විමට ලබා දුන් නිවස වෙනුවෙන්ද මම ඹබට අනේක වාරයක් ස්තුති වන්ත වෙමි.

මා බාලවියේදි ආදර, රැකවරණය,ත් උණුසුම් ස්නේහයත් ලබා දෙමින් අවවාදයෙන්ද, අධ්‍යාපනයෙන්ද මා පෝෂ්‍ය කළ මා ආදර දෙමාපියන්ට ස්තුති වන්ත වෙමි. මා වයසින් වැඩෙත්ම දෙමාපියන් වෙත මාගේ යුතුකම් ඉටු කිරිමටද, ඹවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරා දෙමින් ඹවුන්ගේ මහලු වියේදි ඹවුන් රැකබලා ගැනිමටද පොරොන්දු වෙම්. එසේම දෙවිපියාණනි, ලෞකිකත්වයට වඩා ලෝකෝත්තර ජිවිතයේ වටිනාකම හොඳින් තේරුම් ගුනිමටත් අවශ්‍ය වරම් ඹබගේ ශ්‍රි හස්තයෙන් දානය කළ මැනව. ආමෙන්.

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
Lakmi Perera


SUPER ADMIN

අදාල තවත් ලිපි,Lakmi Perera

සාමාන්‍යපෙළ කතෝලික ධර්මය

අනෙකුත් ලිපි