රෝගින් විසින් කළ යුතු යාච්ඤාව - සාමාන්‍යපෙළ කතෝලික ධර්මය

රෝගින් විසින් කළ යුතු යාච්ඤාව

ආදර දෙවි පියාණනි, ඹබගේ ඉමහත් දයාවෙන් ඹබ පුතනුවන් අපගේ ගැලවුම් කාරයාණන් දිව්‍ය වෛද්‍යවරයාණන්  ලෙස මෙලොවට එවිම ගැන අපි ස්තුති කරමු.

මා පිඩා විදින මෙම රෝගය සතුටින් භාර ගන්නා අතර ඹබවහන්සෙගේ කැමැත්ත වේ නම් ඹබගේ පුතුණුවන්ගේ දිව්‍ය බලයෙන් මා සුවපත් කළ මැනව. 

ස්වාමිනි, සුවයෙන් සිටියදි මෙන්ම රෝගාතුරව සිටින මේ කාළයේදී ඹබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමි මට දැරිමට සිදුවන සියළු දුක් වේදනා සතුටු සිතින් භාර ගැනිමටද මාගේ සහ අන් සියළු දෙනාගේ යහපත සඳහා ඒවා පුද කිරිමටද මට ශක්තිය ධෛර්්‍යය දුන මැනව. ආමෙන්.