කාබනික පොහොර-02 - සාමාන්‍යපෙළ කෘෂිකර්මය

කාබනික පොහොර-02

කාබනික පොහොර සකස්‌ කරන ක්‍රමය

 1. වළ ක්‍රමය
 2. ගොඩ ක්‍රමය

 

වළ ක්‍රමය

වළ ක්‍රමය- වියළි කලාපයටත්, තෙත් කලාපයේ වර්ෂාව අඩු කාලයටත් සුදුසුය. වළ ක්‍රමයට - දිග මීටර් 2, පළල මීටර් 01, ගැඹුර/උස මීටර් 0.6

 

 

ගොඩ ක්‍රමය

ගොඩ ක්‍රමය - තෙත් කලාපයටත්, වියළි කලාපයේ වර්ෂ කාලයටත් සුaදුසුය.ගොඩ ක්‍රමයට - දිග - 1- 2m, පළල 01m, ගැඹුර/උස 0.75m

වළ ක්‍රමයට සකස්‌ කරන අන්දම.

1. වළක සම්මත ප්‍රමාණය - 30"-15"-2" (9-4, 5-0.6mවේ.)

2. වළේ පතුලට පිදුරු හෝ දහයියා වැනි ද්‍රව්‍ය අවශෝෂණය කර ගැනීමට අතුරුණුවක 5 – 12cm යොදන්න.

3. ඒ මත ශුද්‍ර ජීවීන් සැපයීමේ මාධ්‍ය වශයෙන් අළු ( ගොම( ජලය - 1(10(20 අනුපාතයට මිශ්‍ර කළ උකු දියරය යොදන්න.

4. සකස්‌ කර ගත් කාබනික ද්‍රව්‍ය 15cm ගණකමට අතුරන්න.

5. ඒ මත ශුද්‍ර ජීවී මාධ්‍ය ඉසින්න.

6. එපරිද්දෙන් පොළොව මට්‌ටම 05cm ක්‌ පමණ වන තෙක්‌ මාරුවෙන් මාරුවට ශුද්‍ර ජීවී මාධ්‍ය සහ කාබනික ද්‍රව්‍ය අතුරන්න.

7. ඒ මතුපිට සියුම් වැලි තට්‌ටුවක්‌ අසුරන්න.

8. වර්ෂාව පවතීනම් මතුපිට පොලිතීන් වලින් වසන්න.

9. වළ තුළට ජලය ගලා ඒම වැළැක්‌වීමට කාණු යොදා ජලය ඉවතට ගලා යැමට සලස්‌වන්න.

10. කාබනික ද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස දිරාපත්වීම සඳහා තැන්පත් කර ඇති ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කරන්න.

1. පළමු මිශ්‍ර කීරිම - සති 02 කින්, 2. දෙවන මිශ්‍ර කිරීම - සති 04 කින්, 3. තෙවන මිශ්‍ර කිරීම සති 8 කින්.

11. වළෙහි උෂ්ණත්වය බෙහෙවින් ඉහළ යන්නේ නම් වරින් වර ජලය ඉස උෂ්ණත්වය අඩුකරන්න.

1. ඇතුරුම, 

2. ආරක්‌ෂක ද්‍රව්‍ය, 

3. කාබනික ද්‍රව්‍ය, 4. ඇතුරුම.

12. මිශ්‍ර කළ සෑම විටම ආරක්‌ෂක දියරය ඉසින්න. අවසන් කර පෙර පරිදි ආවරණය කරන්න.

13. මෙලෙස කොම්පෝස්‌ට්‌ පොහොර මාස තුනකින් ලබා ගත හැකිය.

ලිහිල් ව්‍යුහය  , අළුවන් දුඹුරු පැහැය, ප්‍රසන්න සුවඳ, කොම්පෝස්‌ට්‌ හොඳින් සැකසී ඇති බවට සාධක වේ.

 

දිගු කාලීන ප්‍රයෝජන

 • බෝග එලදායිතාවය වැඩි කිරීම.
 • පසේ සාරවත් බව වැඩි කිරීම.
 • රසායනික පොහොර ආනයනය අඩු කිරීම

 

කෙටි කාලීන ප්‍රයෝජන

 • අලුතෙන් භාවිතා කළ හැකි කාබනික අමුද්‍රව්‍ය නිර්ණය කිරීම හා භාවිතා කිරීම.
 •  කාබනික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම.
 • සුලභ කාබනික අමුද්‍රව්‍ය හා නගරබඳ කුණු රොඩු, කර්මාන්තවල කාබනික අපද්‍රව්‍ය හා ග්‍රාමීය අපද්‍රව්‍ය මගින් කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය.
 • නිවැරදි තාක්ෂණික ක්‍රම මගින් තත්වයෙන් උසස් කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය.
 • මහා පරිමාණ, මධ්‍යම පරිමාණ හා කුඩා පරිමාණයේ කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම.
 • ප‍්‍රමිතියෙන් යුතු කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය ප‍්‍රචලිත කිරීම.
 • රැකියා ප‍්‍රවර්ධනය.
 • කොම්පෝස්ට් අලෙවි කටයුතු ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • වාණිජ කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදන කරුවන්ගේ යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම

 

වාසි

 • ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම
 • ගොවීන්ගේ ආදායම වැඩි කිරීම.
 • කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම.
 • කාබනික පොහොර භාවිතය වැඩි කිරීම.
 • රසායනික පොහොර ආනයනය අඩු කිරීම. (25%).
 • රසායනික පොහොර සදහා යන වියදම 25%ක් අඩු කිරීම.
 • කාබනික අපද්‍රව්‍ය කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනයට උපරිම ලෙස යොදා ගැනීම
 • නිවැරදි අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය තුළින් පරිසර දුෂණය අවම කිරීම.
 • ශි‍්‍ර ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනයේ තත්ත්ව වලට අනුකූලව කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කිරීම.
 • නිවැරදි ඒකාබද්ධ පැළෑටි පෝෂණ ක‍්‍රමවේදය තුළින් පස හා ජල දුෂණය අවම කිරීම.
 • පාංශු ඛාදනය අවම කිරීම.
 • දිගු කාලීනව පසේ සාරවත් බව වැඩි කිරීම.
 • සත්ව පාලනය වැඩි දියුණු කිරීම.
 • පසේ ඇති පෝෂණ පදාර්ථ පවත්වාගෙන යෑම එම නිසා අඩු පෝෂණ ඝනත්වයින් හා නාස්තිය අවම කිරීමෙන් ශාකයට හොඳ වර්ධනයක් ඇති කරයි.
 • පමණට වඩා වැඩි වීම වළක්වමින් වැඩි ඝනත්වයෙන් යුතු පෝෂණ කෙටස් ඉතා සෙමින් නිකුත් කිරීම.
 • තෙතමනයෙන් ඇතිවන බලපෑම අඩු කරමින් පසේ ඇති තෙතමනය රඳවා ගැනීමට (පවත්වාගෙන යෑමට ) උදව් කිරීම.
 • පසේ (ව්‍යුහය ) සංයුතිය දියුණුකිරීම

 

කෘත්‍රීම පොහොර භාවිතයේදී ඇතිවන ගැටළු වළක්වාලීමේ හැකියාවක් කාබනික පොහොරවලට ඇත. ඒ අනුව,

 • වැඩිපුර සැපයෙන පෝෂණ කොටස් දහනය කිරිමේ හැකියාව.
 • පසේ ‍සෞඛ්‍ය සම්පන්න බවේ හා පැවතිය යුතු සංයුතියේ ක්‍රමික අඩු වීමක් ඇති කිරීමට,පසේ උරා ගැනීමේ හැකියාව අඩු කිරීම මෙන්ම පසේ වර්ග අඩු කිරීම.
 • පසේ පෝෂණය රඳවා ගැනීමට නිතර නිතර කෘත්‍රීම පොහොර භාවිතා කිරීම සිදුවීම.
 • පසේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න බවට අවශ්‍ය දියවෙන සුළු හයිඩ්‍රජන් හා පොස්පරස්හි සැලකිය යුතු හිඟතාවයක් ඇති කිරීම.
 • මිල අධිකවිම.

 

කාබනික පොහොර භාවිතයේ අවාසි

 • අකාබනික පොහොර හා සැසඳීමේ දී පෝෂණ කොටස් තුනී කර ගන්නා පොහොර දුර ප්‍රදේශයන්ට භාවිතය සඳහා රැගෙන යාමේදී.
 • අකාබනික පොහොර සංයුතියට වඩා කාබනික පොහොර සංයුතිය සංකීර්ණය.
 • රෝගකාරකයන් අඩංගු ශාක හා සත්ව කොටස්වලින් සංයුක්ත වූ අක්‍රමවත්ව පිළියෙල වී ඇති කාබනික පොහොර ශාකවලට මෙන්ම පුද්ගලයින්ට ද හානිකර විය හැකිය.

ක්‍රමාණුකූලව කෙරෙන කොම්පෝස්ට් නිපදවීමකදී එවැනි කොටස් ඉවත් කළ යුතුය . කාබනික නොවන පොහොර භාවිතයෙන් කරන වගාවන්හිදී කාබනික අකාබනික පොහොරද යම් කිසි ප්‍රමිතියකට (ප්‍රමාණවත්) භාවිතා කරයි.